Ototalgin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ototalgin 200 mg/g krople do uszu
 • Dawkowanie:
 • 200 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do uszu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ototalgin 200 mg/g krople do uszu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 g, 5909991005627, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10056
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OTOTALGIN, 200 mg/g, krople do uszu

Cholini salicylas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Ototalgin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ototalgin

3. Jak stosować lek Ototalgin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Ototalgin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ototalgin i w jakim celu się go stosuje

Ototalgin jest lekiem wskazanym do stosowania doraźnego w stanach zapalnych

zewnętrznego przewodu słuchowego objawiających się bólem, świądem, zaczerwienieniem.

Lek zalecany do zmiękczania i usuwania woskowiny przed płukaniem zewnętrznego

przewodu słuchowego. Lek zawiera pochodną kwasu salicylowego – salicylan choliny.

Salicylan choliny, zastosowany miejscowo, ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Zawarty w leku glicerol zmiękcza woskowinę w uchu, ułatwiając jej usunięcie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ototalgin

Kiedy nie stosować leku Ototalgin:

jeśli pacjent ma nadwrażliwość (alergię) na salicylan choliny lub salicylany (np. kwas

acetylosalicylowy/aspiryna), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

w przypadku wcześniejszego rozpoznania uszkodzenia błony bębenkowej;

w przypadku występowania krwawienia lub wycieku z ucha;

w przypadku występowania silnego bólu ucha wraz z pogorszeniem słuchu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Każdy ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.

Lek przeznaczony do stosowania doraźnego, nie dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeżeli pojawią się dodatkowe objawy, świadczące o rozwijającym się procesie chorobowym

(gorączka, wyciek z ucha) lub po 3 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią, należy

skontaktować się z lekarzem.

Ulotka dla pacjenta

W przypadku wystąpienia nawrotów choroby, o zastosowaniu leku Ototalgin powinien

zadecydować lekarz.

Lek Ototalgin może maskować objawy innych schorzeń przewodu słuchowego i utrudnić ich

prawidłową diagnozę. Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.

Lek zawiera konserwant chlorobutanol półwodny.

Lek Ototalgin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych,

które wydawane są bez recepty.

Lek stosowany miejscowo, nie wykazuje działania ogólnego. Jednoczesne stosowanie

z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. aspiryna, ibuprofen) może nasilać działanie

miejscowe.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Ototalgin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Lek przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Lek do stosowania miejscowego do ucha.

Zalecana dawka: 3-4 krople leku należy zakraplać do chorego ucha 2-4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Ototalgin

Jeśli pacjent zapomni zastosować dawkę leku, powinien zastosować następną wyznaczoną

dawkę we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości (np. podrażnienie skóry).

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania

leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny,

podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222

Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Ototalgin

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla

dzieci.

Ulotka dla pacjenta

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ototalgin

Substancją czynną leku jest salicylan choliny.

Substancje pomocnicze to: glicerol, etanol (96%), chlorobutanol półwodny, woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek Ototalgin i co zawiera opakowanie

Opakowaniem leku jest butelka polietylenowa z kroplomierzem i zakrętką, w tekturowym

pudełku z ulotką. Opakowanie zawiera 10 g leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

[Logo]

Data ostatniej aktualizacji ulotki: