Ospamox

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ospamox 1000 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 1000 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ospamox 1000 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 16 tabl., 5909990293322, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02933
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZLN.4020.05252.2015

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ospamox, 500 mg, tabletki powlekane

Ospamox, 750 mg, tabletki powlekane

Ospamox, 1000 mg, tabletki powlekane

Amoxicillinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie (dorosłej lub dziecku). Nie należy go przekazywać

innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Ospamox i w jakim celu się go stosuje

Informacje wa

żne przed zastosowaniem leku Ospamox

Jak stosować Ospamox

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Ospamox

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ospamox i w jakim celu się go stosuje

Co to jest Ospamox

Ospamox jest antybiotykiem. Substancją czynną leku jest amoksycylina. Amoksycylina należy do

grupy leków zwanych „penicylinami”.

W jakim celu stosuje się Ospamox

Ospamox stosuje się w leczeniu wywołanych przez bakterie zakażeń różnych części ciała. Ospamox

można również stosować, jednocześnie z innymi lekami, w leczeniu choroby wrzodowej żołądka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ospamox

Kiedy nie stosować leku Ospamox

jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników

leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk. To może

obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub gardła.

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Ospamox. W razie

wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym

lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ospamox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli

pacjent:

choruje na mononukleozę zakaźną (gorączka, ból gardła, powiększenie węzłów chłonnych oraz

skrajne zmęczenie)

ma chorobę nerek

nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości, czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, przed rozpoczęciem stosowania leku

UR.DZL.ZLN.4020.05252.2015

Ospamox należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Badania krwi i moczu

Jeśli pacjent ma mieć wykonane:

badanie moczu (w celu wykrycia glukozy) lub krwi (w celu oceny czynności wątroby)

badanie stężenia estriolu (wykonywane w czasie ciąży w celu sprawdzenia, czy dziecko rozwija się

prawidłowo),

należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leku Ospamox, gdyż może on wpływać

na wyniki tych badań.

Ospamox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli jednocześnie z lekiem Ospamox pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w leczeniu dny

moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji

alergicznych.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej), lekarz prowadzący

może zadecydować o modyfikacji dawki leku Ospamox.

Jeśli razem z lekiem Ospamox pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak

warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje również inne antybiotyki (takie jak tetracyklina), Ospamox może być mniej

skuteczny.

Jeśli pacjent przyjmuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu nowotworów i ciężkiej łuszczycy),

Ospamox może powodować nasilenie działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że jest w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ospamox może wywoływać działania niepożądane i objawy (takie jak reakcje alergiczne, zawroty

głowy i drgawki) zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że czuje się dobrze.

3. Jak stosować Ospamox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.

Dawki leku należy zażywać w równych odstępach czasu w ciągu dnia, z zachowaniem co najmniej

4-godzinnych przerw.

Zazwyczaj stosowana dawka

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Wszystkie dawki są ustalane w zależności od masy ciała dziecka (wyrażonej w kilogramach).

Lekarz prowadzący zaleci dawkę leku, jaką należy podać dziecku.

Zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg do 90 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę,

podawanych w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Maksymalna zalecana dawka to 100 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku oraz dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

Zazwyczaj stosowana dawka leku Ospamox to 250 mg do 500 mg trzy razy na dobę lub 750 mg do 1

UR.DZL.ZLN.4020.05252.2015

g co 12 godzin, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Ciężkie zakażenia

: 750 mg do 1 g trzy razy na dobę.

Zakażenia układu moczowego

: 3 g dwa razy na dobę przez jeden dzień.

Choroba z Lyme (borelioza - zakażenie przenoszone przez kleszcze)

: pojedynczy rumień

wędrujący (wczesna postać – plama rumieniowa o barwie różowoczerwonej): 4 g na dobę.

Objawy układowe (późna postać –poważniejsze objawy lub gdy choroba obejmuje wiele

narządów): do 6 g na dobę.

Choroba wrzodowa żołądka

: 750 mg lub 1 g dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu

z innymi antybiotykami i lekami stosowanymi w leczeniu wrzodów żołądka.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia w trakcie zabiegów chirurgicznych

: dawka może się różnić

w zależności od rodzaju zabiegu chirurgicznego. Jednocześnie mogą być podawane inne leki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

Maksymalna zalecana dawka to 6 g na dobę.

Choroby nerek

Jeśli pacjent ma chorobę nerek, dawka leku może być mniejsza niż zwykle stosowana.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

Ospamox

Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku Ospamox niż zalecana, mogą wystąpić zaburzenia

żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty lub biegunka) lub pojawić się w moczu kryształki

amoksycyliny (postrzegane jako zmętnienie moczu lub odczuwane jako trudności w oddawaniu

moczu). Należy zwrócić się do lekarza tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy zabrać ze sobą lek,

aby pokazać go lekarzowi.

Pominięcie przyjęcia leku Ospamox

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją możliwie szybko po przypomnieniu

sobie o tym.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, ale należy odczekać około 4 godzin do jej

przyjęcia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak długo należy przyjmować Ospamox

Lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił to lekarz, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej.

Wszystkie dawki leku potrzebne są do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może

spowodować nawrót zakażenia.

Jeśli po zakończeniu leczenia pacjent nadal nie czuje się lepiej, należy ponownie zwrócić się do

lekarza.

W przypadku stosowania leku Ospamox przez dłuższy czas mogą wystąpić pleśniawki (kandydoza -

zakażenie drożdżakowe błon śluzowych, powodujące miejscowy ból, świąd i białą wydzielinę).

W takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli pacjent przyjmuje Ospamox przez dłuższy czas, lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych

badań oceniających czynność nerek, wątroby i krwi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten mo

że powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych,

należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ospamox i skontaktować się z lekarzem, gdyż

UR.DZL.ZLN.4020.05252.2015

może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

reakcje uczuleniowe, w tym świąd skóry lub wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka, ciała lub

trudności w oddychaniu; mogą to być ciężkie objawy, sporadycznie prowadzące do zgonu;

wysypka lub punktowe, płaskie, czerwone, okrągłe plamki pod powierzchnią skóry lub zasinienie

skóry, które mogą być objawem zapalenia naczyń krwionośnych w wyniku reakcji alergicznej;

mogą występować z bólem stawów (zapalenie stawów) i zaburzeniami czynności nerek.

reakcja alergiczna typu późnego, występująca zwykle po 7 do 12 dniach od przyjęcia leku

Ospamox; do objawów należą m.in. wysypka, gorączka, ból stawów i powiększenie węzłów

chłonnych, zwłaszcza pod pachami;

reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym, objawiająca się swędzącymi

czerwonofioletowymi wykwitami na skórze, zwłaszcza na dłoniach lub podeszwach stóp,

obrzękiem na skórze (przypominającym pokrzywkę), wrażliwe na dotyk miejsca w obrębie jamy

ustnej, oczu i narządów płciowych; może występować gorączka i uczucie silnego zmęczenia;

inne ciężkie reakcje skórne, takie jak zmiany zabarwienia skóry, grudki pod skórą, powstawanie

pęcherzy, krostek, złuszczanie się skóry, zaczerwienienie, ból, świąd, łuszczenie się skóry; zmiany

mogą przebiegać z gorączką, bólami głowy i ciała;

gorączka, dreszcze, ból gardła lub inne objawy zakażenia albo łatwe powstawanie siniaków; mogą

to być objawy zaburzeń dotyczących komórek krwi;

reakcja Jarischa-Herxheimera, która występuje podczas leczenia amoksycyliną choroby z Lyme

i przebiega z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem mięśni i wysypką skórną;

zapalenie jelita grubego, wywołujące biegunkę (czasami z domieszką krwi), bólem i gorączką;

ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby; występują zazwyczaj u pacjentów leczonych

przez długi czas, mężczyzn i osób w podeszłym wieku.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi:

silna biegunka połączona z krwawieniem

pęcherze na skórze, zaczerwienienie lub siniaki

ciemne zabarwienie moczu lub odbarwione stolce

żółte zabarwienie skóry lub białek oczu (żółtaczka).

Należy przeczytać również informacje niżej dotyczące niedokrwistości, która może spowodować

żółtaczkę.

Opisane objawy mogą wystąpić w trakcie stosowania leku lub do kilku tygodni po zakończeniu

leczenia.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie

leku i zwrócić si

ę do lekarza.

Czasem mogą wystąpić mniej ciężkie reakcje skórne, takie jak:

lekko swędząca wysypka (okrągłe, różowoczerwone wykwity), przypominające pokrzywkę

obrzęki na przedramionach, nogach, dłoniach, rękach lub stopach.

Występują one niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż

może być konieczne przerwanie stosowania leku.

Inne możliwe działania niepożądane

zęste działania niepożądane

(mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

wysypka

nudności

biegunka

iezbyt

częste działania niepożądane

(mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

wymioty

UR.DZL.ZLN.4020.05252.2015

ardzo

rzadkie działania niepożądane

(mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

pleśniawki (zakażenie drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry) – lekarz lub

farmaceuta doradzi sposób leczenia

zaburzenia czynności nerek

drgawki (obserwowane u pacjentów otrzymujących duże dawki lub pacjentów z zaburzeniami

czynności nerek)

zawroty głowy

nadmierna aktywność

kryształki w moczu, widoczne jako zmętnienie moczu lub trudności albo dyskomfort podczas

oddawania oczu; w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów należy przyjmować dużą

ilość płynów

zmiana zabarwienia języka na żółto, brązowo lub czarno (język może wyglądać jak włochaty)

nadmierny rozpad krwinek czerwonych, będący przyczyną niedokrwistości; objawy obejmują:

uczucie zmęczenia, bóle głowy, duszność, zawroty głowy, bladość i zażółcenie skóry oraz

białkówek oczu

zmniejszenie liczby krwinek białych

zmniejszenie liczby krwinek uczestniczących w krzepnięciu krwi (płytek krwi)

wydłużenie czasu krzepnięcia krwi (może być widoczne w razie krwawienia z nosa lub

skaleczenia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ospamox

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, chronić przed wilgocią.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ospamox

Ospamox, 500 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej

(574 mg).

Ospamox, 750 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 750 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej

(861 mg).

UR.DZL.ZLN.4020.05252.2015

Ospamox, 1000 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej

(1148 mg).

Pozostałe składniki to:

magnezu stearynian, poliwidon (K 25), karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna;

otoczka:

tytanu dwutlenek, talk, metylohydroksypropyloceluloza.

Jak wygląda Ospamox i co zawiera opakowanie

Ospamox, 500 mg: białe lub kremowe tabletki powlekane, podłużne, wypukłe po obu stronach,

z nacięciem po obydwu stronach, o wymiarach 8×18 mm.

Ospamox, 750 mg: białe lub kremowe tabletki powlekane, podłużne, wypukłe po obu stronach,

z nacięciem po obydwu stronach, o wymiarach 9×20 mm.

Ospamox, 1000 mg: białe lub kremowe tabletki powlekane, podłużne, wypukłe po obu stronach,

z nacięciem po obydwu stronach, o wymiarach 10×22 mm.

Tabletki pakowane są w blistry PVC/PVDC/Aluminium, zawierające 16 tabletek powlekanych,

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ogólne porady dotyczące stosowania antybiotyków

Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń

wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną

z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest oporność bakterii na podawany antybiotyk. Oznacza to, że

bakterie mogą przetrwać, a nawet namnażać się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków

może pomóc w zmniejszeniu ryzyka powstania oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej

u pacjenta choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych

bakterii, które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.

Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, w odpowiednim czasie i przez

właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w ulotce i jeśli którekolwiek z nich są

niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o wyjaśnienie.

UR.DZL.ZLN.4020.05252.2015

Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego

i powinien stosować go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został

przepisany.

Nie należy przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne

zakażenie.

Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza pozostały jakiekolwiek resztki

antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.