Orofar Total Action

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Orofar Total Action (2 mg + 1,5 mg)/ml aerozol do stosowania w jamie ustnej
 • Dawkowanie:
 • (2 mg + 1,5 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do stosowania w jamie ustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Orofar Total Action (2 mg + 1,5 mg)/ml aerozol do stosowania w jamie ustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 30 ml, 5909990933310, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09333
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Orofar Total Action , (2 mg + 1,5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej

Benzoxonii chloridum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem

Spis treści ulotki

Co to jest lek Orofar Total Action i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orofar Total Action

Jak stosować lek Orofar Total Action

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Orofar Total Action

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Orofar Total Action i w jakim celu się go stosuje

Orofar Total Action zawiera substancję o działaniu antyseptycznym - benzoksoniowy chlorek oraz

składnik znieczulający (miejscowo działającą substancję przeciwbólową). Orofar Total Action zwalcza

bakterie, wirusy i grzyby wywołujące zakażenia gardła i jamy ustnej. Orofar Total Action łagodzi ból

gardła.

Orofar Total Action stosuje się:

w zakażeniach gardła

w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy

ustnej - afty).

Lek łagodzi ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

Orofar Total Action jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orofar Total Action

Kiedy nie stosować leku Orofar Total Action

Leku Orofar Total Action nie należy stosować, jeśli pacjent jest uczulony na:

Benzoksoniowy chlorek lub inne czwartorzędowe sole amoniowe,

Którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

Lidokainy chlorowodorek lub inne miejscowo znieczulające leki amidowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Orofar Total Action gdy:

Bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub występują poważne trudności z przełykaniem,

Objawy nie ulegają poprawie lub utrzymują się przez dłużej niż 3 dni.

Leku nie należy rozpylać w pobliżu oczu ani wdychać (należy wstrzymać oddech przy rozpylaniu).

Podczas stosowania leku Orofar Total Action należy zachować ostrożność w przypadku występowania

ran lub zmian w jamie ustnej i błonie śluzowej gardła.

Dzieci

Leku Orofar Total Action nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Orofar Total Action a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Orofar Total Action z jedzeniem, piciem i alkoholem:

Nie należy stosować leku Orofar Total Action bezpośrednio przed lub w trakcie jedzenia lub picia:

miejscowo znieczulające działanie lidokainy może spowodować wystąpienie przejściowego uczucia

drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu. Należy powstrzymać się od

jedzenia i picia do czasu, kiedy uczucie odrętwienia ustąpi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna przed zastosowaniem tego leku poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Orofar Total Action nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Orofar Total Action

Orofar Total Action zawiera etanol: zawartość etanolu jest mniejsza niż 100 mg/dawkę (jedno

rozpylenie zawiera 140 mikrolitrów ± 25%, zawierających 13,132 mg ±25% etanolu a maksymalna

jednorazowa dawka produktu to 4 rozpylenia).

3. Jak stosować lek Orofar Total Action

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub

farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Zalecana dawka to 2-3 rozpylenia aerozolu na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby

dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów czasowych

między kolejnymi aplikacjami.

U dzieci lek należy stosować pod kontrolą osoby dorosłej. Nie należy stosować u dzieci, które w czasie

podawania leku nie potrafią wstrzymać oddechu.

Dorośli

Zalecana dawka to 4 rozpylenia aerozolu na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby dawkę

można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów czasowych między

kolejnymi aplikacjami.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Sposób podawania:

zdjąć z pojemnika zatyczkę ochronną,

lekko dociskając nałożyć na pojemnik końcówkę dozownika,

przed pierwszym użyciem kilka razy nacisnąć pompkę w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia,

trzymając pojemnik z dala od twarzy należy naciskać pompkę do momentu rozpylenia jednej dawki

leku w powietrze,

trzymając pojemnik pionowo rozpylić roztwór w jamie ustnej lub na tylną ścianę gardła. Należy

wstrzymać oddech w trakcie rozpylania,

po każdorazowym użyciu końcówka dozownika powinna być oczyszczona i wysuszona,

po zastosowaniu preparatu zdjąć końcówkę dozownika i przechowywać ją razem z preparatem w

opakowaniu zewnętrznym,

aby uniknąć rozprzestrzeniania się zakażenia końcówka dozownika powinna być stosowana tylko

przez jedną osobę,

nie należy stosować leku gdy końcówka dozownika jest uszkodzona.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Orofar Total Action

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Orofar Total Action należy niezwłocznie

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku

Orofar Total Action należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Orofar Total Action

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy skontaktować

się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Orofar Total Action i niezwłocznie zwrócić się po pomoc

lekarską

w przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych, które

mogą być objawem reakcji alergicznej:

Trudności w oddychaniu lub przełykaniu

Opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła

Silny świąd skóry z czerwoną wysypką i pęcherzami

Te działania niepożądane są bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób).

Niektóre objawy niepożądane występują często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)

Podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki

zgłaszaniu

działań

niepożądanych

można

będzie

zgromadzić

więcej

informacji

temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Orofar Total Action

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Orofar Total Action

Substancjami czynnymi leku są chlorek benzoksoniowy i lidokainy chlorowodorek. Jeden ml

roztworu zawiera 2 mg benzoksoniowego chlorku i 1,5 mg lidokainy chlorowodorku.

Jedna dawka zawiera 0,2798 mg benzoksoniowego chlorku i 0,2098 mg lidokainy chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: etanol 96% v/v, glicerol, olejek miętowy, mentol, kwas solny 0,1 N,

woda oczyszczona.

Jak wygląda Orofar Total Action i co zawiera opakowanie

Orofar Total Action jest dostępny w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej

Dostępne opakowania: Butelka o pojemności 30 ml

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 22 576 90 00

Wytwórca:

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 Monachium

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: