Omnadren 250

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Omnadren 250 (30 mg + 60 mg + 60 mg + 100 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • (30 mg + 60 mg + 60 mg + 100 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Omnadren 250 (30 mg + 60 mg + 60 mg + 100 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 1 ml, 5909990319312, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03193
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

OMNADREN 250, (30 mg + 60 mg + 60 mg +100 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań

Testosteroni propionas + Testosteroni phenylpropionas + Testosteroni isocaproas + Testosteroni

decanoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Omnadren 250 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omnadren 250

Jak stosować lek Omnadren 250

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Omnadren 250

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Omnadren 250 i w jakim celu się go stosuje

Lek Omnadren 250 jest mieszaniną następujących estrów testosteronu: propionianu,

fenylopropionianu, izokapronianu i dekanonianu. Lek podaje się domięśniowo w przypadkach

niedoboru androgenów u mężczyzn.

Testosteron jest naturalnym hormonem androgennym, wytwarzanym u mężczyzn w komórkach

Leydiga jąder. Odgrywa główną rolę w stymulacji i utrzymywaniu funkcji seksualnych mężczyzn.

Powoduje rozrost jąder, gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych, wpływa na spermatogenezę

(proces powstawania i dojrzewania plemników), inicjuje powstawanie drugo- i trzeciorzędowych cech

płciowych.

Testosteron, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, wykazuje działanie anaboliczne, prowadzi do

rozrostu mięśni szkieletowych, zwiększa gęstość mineralną kości, pobudza wytwarzanie

erytropoetyny (hormonu wpływającego na wytwarzanie czerwonych krwinek) w nerkach, zwiększa

stężenie hemoglobiny (czerwony barwnik krwi).

Wskazania do stosowania

U mężczyzn

Lek Omnadren 250 stosuje się u dorosłych mężczyzn, jako testosteronową terapię zastępczą

w leczeniu różnych chorób, które wynikają z niedoboru testosteronu (hipogonadyzm męski).

Do stwierdzenia choroby potrzebne są dwa niezależne oznaczenia stężeń testosteronu we krwi oraz

wymienione poniżej objawy kliniczne:

impotencja

niepłodność

zmniejszony popęd seksualny

zmęczenie

nastroje depresyjne

utrata masy kostnej spowodowana niskimi stężeniami hormonu.

Lek może być także stosowany w: opóźnionym dojrzewaniu, w zespole pokastracyjnym, impotencji

spowodowanej niedoborem testosteronu, w zaburzeniach spermatogenezy.

U kobiet

Wyjątkowo może być zastosowany u kobiet w schorzeniach związanych z hiperestrogenizmem (zbyt

duża ilość żeńskich hormonów płciowych zwanych estrogenami).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Omnadren 250

Kiedy nie stosować leku Omnadren 250

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (testosteronu propionian, testosteronu

fenylopropionian, testosteronu izokapronian, testosteronu dekanonian) lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję;

jeśli pacjent ma zespół nerczycowy;

jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewany rak gruczołu krokowego;

jeśli pacjent ma raka sutka;

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Omnadren 250 należy omówić to z lekarzem.

Lek Omnadren 250 przeznaczony jest wyłącznie do podania domięśniowego.

Następujące analizy krwi powinny być zlecone przez lekarza przed leczeniem i w czasie leczenia:

stężenie testosteronu we krwi, pełna morfologia krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi:

jeśli pacjentka ma raka sutka – z powodu zwiększonego ryzyka hiperkalcemii (podwyższone

stężenie wapnia we krwi) konieczne jest monitorowanie stężenia wapnia w moczu i we krwi;

jeśli pacjent stosuje duże dawki leku - zalecane jest kontrolowanie czynności wątroby, ponieważ

może dojść do wystąpienia plamicy wątrobowej lub zmian nowotworowych wątroby;

jeżeli u pacjenta wystąpi zapalenie wątroby – konieczne może być przerwanie podawania leku

i ustalenie przyczyny zapalenia wątroby;

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca, wątroby lub nerek, stosowanie leku Omnadren

250 może wywołać poważne komplikacje, które będą objawiać się zatrzymywaniem wody

w organizmie, a czasem dodatkowo (zastoinową) niewydolnością serca;

jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi lub przyjmuje leki stosowane w nadciśnieniu, ponieważ

testosteron może powodować zwiększenie ciśnienia krwi;

zaburzenia krzepnięcia krwi;

trombofilia (nieprawidłowości w krzepnięciu krwi, zwiększające ryzyko zakrzepicy – powstania

zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności stosowania leku Omnadren 250

u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone.

U pacjentów w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko wystąpienia przerostu, łagodnego rozrostu lub

raka gruczołu krokowego. Dlatego też u pacjentów tych lekarz może wykonywać badania gruczołu

krokowego i zalecić dodatkowe badania laboratoryjne – oznaczenie stężenia PSA (białko wytwarzane

wyłącznie przez komórki gruczołu krokowego).

(Nieprawidłowe) stosowanie leku w sporcie

Stosowanie testosteronu jako środka dopingującego może być przyczyną groźnych działań

niepożądanych.

Uwaga:

w przypadku wystąpienia bolesnego wzwodu prącia należy przerwać stosowanie leku.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania leku Omnadren 250 u dzieci i młodzieży nie zostały

odpowiednio określone.

Lek Omnadren 250 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W trakcie jednoczesnego stosowania leku Omnadren 250 z:

doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi - konieczne jest monitorowanie układu krzepnięcia,

zwłaszcza w trakcie rozpoczynania lub zaprzestania stosowania leku Omnadren 250;

insuliną - może dojść do obniżenia stężenia glukozy (cukru) we krwi i zmniejszenia

zapotrzebowania na insulinę;

ACTH (hormon przysadki mózgowej) lub kortykosteroidami - zwiększa się ryzyko wystąpienia

obrzęków, zwłaszcza u osób z chorobami wątroby lub serca;

oksyfenbutazonem (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny) – może dojść do zwiększenia stężenia

oksyfenbutazonu;

lekami pobudzającymi aktywność enzymów uczestniczących w metabolizmie leków, takimi jak np.

ryfampicyna (lek stosowany m.in. w leczeniu gruźlicy), barbiturany (leki uspokajające, nasenne

i przeciwdrgawkowe), karbamazepina (lek przeciwpadaczkowy), salicylany (leki o działaniu

przeciwbólowym i przeciwzapalnym), fenytoina (lek przeciwpadaczkowy) czy primidon (lek

przeciwpadaczkowy) – może dojść do zmniejszenia siły działania leku Omnadren 250.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Omnadren 250 jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

U mężczyzn stosowanie leku Omnadren 250, zwłaszcza w dużych dawkach, może prowadzić do

obniżenia ilości plemników w nasieniu, a u kobiet do zaburzeń miesiączkowania lub braku

miesiączki.(patrz pkt. 4).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Omnadren 250 nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Omnadren 250 zawiera alkohol benzylowy i olej arachidowy.

Ze względu na zawartość:

alkoholu benzylowego – leku nie podawać wcześniakom lub noworodkom. Lek może

powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

oleju arachidowego (z orzeszków ziemnych) –nie należy stosować tego leku jeśli u pacjenta

występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję.

3. Jak stosować lek Omnadren 250

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Omnadren

podaje się domięśniowo.

Wstrzyknięcia powinny być wykonywane głęboko w mięsień pośladkowy.

Lekarz dobiera dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 ampułka leku Omnadren 250 co 4 tygodnie.

Pierwotny hipogonadyzm męski (anorchizm, zespół Klinefeltera, zespół kastracyjny, atrofia jąder).

W zależności od tego w jakim stopniu zaburzona jest funkcja gruczołów płciowych (według oceny

klinicznej i wyników badań laboratoryjnych) lek wstrzykuje się co 7 - 14 - 21 dni.

Inne wskazania

W niektórych przypadkach niepłodności męskiej (azoospermia – brak plemników w nasieniu,

oligospermia – niewielka ilość plemników w nasieniu) podaje się 2 wstrzyknięcia leku Omnadren 250

w odstępach dwutygodniowych.

Omnadren 250 wyjątkowo stosuje się w przypadkach odwrócenia płci w różnych formach obojnactwa.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Omnadren 250

Przedawkowanie leku Omnadren 250 jest mało prawdopodobne przy zalecanym stosowaniu.

W przypadku przedawkowania z powodu zastosowania zbyt dużej dawki albo podawania leku częściej

niż raz na tydzień u mężczyzn może dojść do wystąpienia uporczywego wzwodu prącia (priapizm),

natomiast u kobiet do chrypki, która może prowadzić do nieodwracalnej zmiany głosu.

Należy wówczas przerwać stosowanie leku Omnadren 250.

Pominięcie zastosowania leku Omnadren 250

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Omnadren 250

Nie jest przeciwwskazane i poza powolnym powrotem objawów hipogonadyzmu czy zespołu ADAM

("zespół niedoboru androgenów u starszych mężczyzn" - Adrenal Deficiency in Aging Men) lub

PADAM ("zespół częściowego niedoboru androgenów u starszych mężczyzn” – Partial Androgen

Deficiency in Aging Men), czy też utratą libido u niektórych kobiet, nie opisano objawów

zagrażających życiu czy zdrowiu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

Zaburzenia krwi i układu chłonneg

o: zwiększenie liczby krwinek czerwonych, hematokrytu (odsetka

krwinek czerwonych we krwi) i stężenia hemoglobiny (składnika krwinek czerwonych przenoszącego

tlen), zidentyfikowane w okresowych analizach krwi.

Działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana

(częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Kobiety

: zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, zahamowanie wydzielania

gonadotropin, maskulinizacja (występowanie cech męskich u kobiet);

Mężczyźni

: ginekomastia (powiększenie się sutka u mężczyzny), priapizm (bolesny wzwód

prącia), oligospermia (niewielka ilość plemników w nasieniu) podczas stosowania dużych

dawek.

- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

hirsutyzm (nadmierne owłosienie typu męskiego u kobiet),

łysienie typu męskiego, trądzik.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

retencja sodu, chloru, wody, potasu, wapnia i nieorganicznych

fosforanów, zwiększenie stężenia cholesterolu.

Zaburzenia żołądka i jelit:

nudności.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

żółtaczka zastoinowa, zaburzenia funkcji wątroby, plamica

wątrobowa lub zmiany nowotworowe wątroby.

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

hamowanie czynników krzepnięcia II, V, VI i X (substancje

niezbędne w procesie krzepnięcia krwi), krwawienie u chorych leczonych doustnymi lekami

przeciwzakrzepowymi, policytemia (nadmierna ilość krwinek czerwonych we krwi).

Zaburzenia układu nerwowego:

zmiany libido (popęd seksualny), bóle głowy, lęk, parestezje (m.in.

mrowienie, drętwienie).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

zapalenie i ból w miejscu wstrzyknięcia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym możliwe objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OMNADREN 250

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin

ważności (EXP:). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Omnadren 250

Substancjami czynnymi leku są: testosteronu propionian 30 mg, testosteronu fenylopropionian 60 mg,

testosteronu izokapronian 60 mg, testosteronu dekanonian 100 mg.

Pozostałe składniki leku to alkohol benzylowy 50 mg, olej arachidowy do wstrzykiwań do 1 ml.

Jak wygląda lek Omnadren 250 i co zawiera opakowanie

Lek Omnadren 250 to jasnożółty, oleisty roztwór.

Opakowanie zawiera 5 ampułek po 1 ml, ze szkła bezbarwnego z brązowym paskiem, w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

Polska

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

tel. (+48 17) 865 51 00

fax (+48 17) 862 46 18

Data zatwierdzenia ulotki: