Oilatum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Oilatum 700 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 700 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Oilatum 700 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990968374, OTC; 1 tuba 65 g, 5909990429219, OTC; 1 tuba 50 g, 5909990968381, OTC; 1 tuba 125 g, 5909990429226, OTC; 1 tuba 150 g, 5909990968398, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04292
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oilatum

700 mg/g, żel

(Paraffinum perliquidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Oilatum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum

Jak stosować lek Oilatum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Oilatum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Oilatum i w jakim celu się go stosuje

Żel Oilatum zawiera jako substancję czynną parafinę ciekłą lekką, która tworzy oleistą powłokę na

warstwie rogowej naskórka, zapobiegając nadmiernemu parowaniu wody z powierzchni skóry i

zapewniając jej tym samym odpowiednią wilgotność i natłuszczenie.

Lek Oilatum jest wskazany w miejscowym leczeniu wspomagającym podrażnionej, swędzącej i suchej,

skóry, łącznie ze zmianami w przebiegu wyprysku i stanów zapalnych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum

Kiedy nie stosować leku

Oilatum

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - parafinę ciekłą, lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując lek Oilatum należy uważać, aby nie poślizgnąć się podczas kąpieli.

Leku Oilatum nie należy stosować na tłustą skórę.

Jeśli wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie skóry, leczenie należy przerwać.

Dzieci i młodzież

Stosowanie jak u dorosłych.

Oilatum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, w

tym o lekach ziołowych, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje

ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz zdecyduje, że lek Oilatum może być stosowany w okresie karmienia piersią, przed

rozpoczęciem karmienia należy dokładnie usunąć z piersi pozostałość leku, aby uniknąć przypadkowego

spożycia leku przez niemowlę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Oilatum nie powinno wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3.

Jak stosować lek Oilatum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Oilatum jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Oilatum jest skutecznym środkiem oczyszczającym skórę i mo

że być stosowany zamiast mydła. Ten lek

może być stosowany tak często, jak jest to konieczne.

Dorośli, młodzież i dzieci

Lek Oilatum powinien być stosowany tak jak każdy żel do kąpieli pod prysznicem. Należy wetrzeć małą

ilość żelu w zwilżoną skórę i łagodnie masować podrażnione, swędzące miejsca. Spłukać żel ciepłą wodą

następnie osuszyć skórę delikatnie oklepując ją miękkim ręcznikiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

W przypadku połknięcia leku Oilatum

Przypadkowe spożycie leku może spowodować podrażnienie układu pokarmowego, włącznie z mdłościami,

wymiotami i biegunką. W takim wypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Oilatum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dane po wprowadzeniu leku do sprzedaży

Działania niepożądane występujące rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):

reakcje w miejscu zastosowania, w tym podrażnienie skóry, wysypka, rumień, świąd,

nadwrażliwość w miejscu zastosowania, w tym zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań

niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Leków

Leczniczych Urzędu Rejestracji Leków Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Leków Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Oilatum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza

ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oilatum

-

Substancją czynną leku jest parafina ciekła, lekka.

1 g żelu zawiera 700 mg parafiny ciekłej, lekkiej.

-

Inne składniki leku to: polietylen, dilaurynian glikolu polietylenowego 400, polioksyetylenu 40

sorbitanoseptooleinian, 2-oktadodekanol, eter myrystylopropionowy PPG-2 (glikol

polipropylenowy), polifenylometylosiloksanu kopolimer, aromat „Floral Spice”.

Jak wygląda lek Oilatum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać żelu.

Opakowanie leku to tuba z zakrętką zawierają

ca 30 g, 50 g, 65 g,125 g lub 150 g żelu, umieszczona w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

Wytwórca:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

Glaxo Operations UK Ltd

(trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham

DL12 8DT

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: