Oilatum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Oilatum 634 mg/g emulsja do kąpieli
 • Dawkowanie:
 • 634 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • emulsja do kąpieli
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Oilatum 634 mg/g emulsja do kąpieli
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 150 ml, 5909990779413, OTC; 1 op. 250 ml, 5909990779420, OTC; 1 op. 500 ml, 5909990779437, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07794
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oilatum

634 mg/g, emulsja do kąpieli

(Paraffinum perliquidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Oilatum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum

Jak stosować lek Oilatum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Oilatum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Oilatum i w jakim celu się go stosuje

Emulsja do kąpieli Oilatum zawiera jako substancję czynną parafinę ciekłą lekką, która tworzy oleistą

powłokę na warstwie rogowej naskórka, zapobiegając nadmiernemu parowaniu wody z powierzchni

skóry i zapewniając jej tym samym odpowiednią wilgotność i natłuszczenie.

Lek Oilatum jest wskazany w miejscowym leczeniu podrażnionej, suchej, swędzącej i łuszczącej się skóry.

Lek jest też wskazany do kąpieli niemowląt.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum

Kiedy nie stosować leku

Oilatum

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - parafinę ciekłą, lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując ten lek należy uważać, aby nie poślizgnąć się podczas kąpieli.

Jeśli wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie skóry, leczenie należy przerwać.

Oilatum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, w

tym o lekach ziołowych, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz zdecyduje, że lek Oilatum może być stosowany w okresie karmienia piersią, przed

rozpoczęciem karmienia należy dokładnie usunąć z piersi pozostałość leku, aby uniknąć

przypadkowego spożycia przez niemowlę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Oilatum nie powinno wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3.

Jak stosować lek Oilatum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Oilatum jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Lek stosuje się najczęściej jako dodatek do kąpieli, ale może być również stosowany bezpośrednio na

zwilżoną skórę.

Oilatum jest skutecznym środkiem oczyszczającym skór

ę i może być stosowany zamiast mydła. Ten

produkt może być stosowany tak często, jak jest to konieczne.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poni

ż

Kąpiele dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Do wanny napełnionej wodą do wysokości 20 cm dodać 1-3 zakrętki emulsji do kąpieli. Dokładnie

wymieszać.

Pozostawać w kąpieli przez 10-20 minut, a następnie osuszyć delikatnie skórę ręcznikiem.

W wypadku dużych obszarów przesuszonej skóry należy się upewnić, że w kąpieli zanurzona jest cała

powierzchnia skóry objęta zmianami.

Kąpiele dla niemowląt

Do napełnionej wodą wanienki dodać ½ -2 zakrętki emulsji do kąpieli. Obmyć delikatnie całe ciało dziecka

wodą. Osuszyć skórę czystym ręcznikiem.

Miejscowe oczyszczanie skóry

Wetrzeć niewielką ilość emulsji do kąpieli w zwilżoną uprzednio skórę, a następnie spłukać wodą i osuszyć

ręcznikiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

W przypadku połknięcia leku Oilatum

Przypadkowe spożycie leku może spowodować podrażnienie układu pokarmowego, włącznie z mdłościami,

wymiotami i biegunką. W takim wypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Oilatum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dane po wprowadzeniu leku do sprzedaży

Działania niepożądane występujące rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących

lek):

reakcje w miejscu zastosowania w tym podrażnienie skóry, wysypka, rumień, świąd

nadwrażliwość w miejscu zastosowania, w tym zapalenie skóry

Jeśli wystąpi zaczerwienienie lub podrażnienie skóry, leczenie należy przerwać.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Leków

Leczniczych Urzędu Rejestracji Leków Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Leków Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Oilatum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza

ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oilatum

-

Substancją czynną leku jest parafina ciekła lekka 634 mg;

-

Inne składniki leku to: acetylowane alkohole lanoliny, palmitynian izopropylu, dilaurynian glikolu

etylowego 400 (PEG 400 DL), Arlatone T (Polioksyetylenu 40 sorbitanoseptooleinian), aromat

„Floral Spice”.

Jak wygląda lek Oilatum i co zawiera opakowanie

Butelka z zakrętką, zawierająca 150 ml, 250 ml lub 500 ml emulsji do kąpieli, umieszczona w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

Wytwórca:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

Famar Nederland B.V.

Industrieweg 1

5531 AD Bladel

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: