Oekolp

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Oekolp 1 mg/g krem dopochwowy
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem dopochwowy
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Oekolp 1 mg/g krem dopochwowy
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 25 g, 5909990447015, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04470
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjentki

OEKOLP,

1 mg/g, krem dopochwowy

(Estriolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjentki

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjentki wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Oekolp i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oekolp

Jak stosować lek Oekolp

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Oekolp

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Oekolp i w jakim celu się go stosuje

Lek Oekolp stosowany jest w ramach hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Lek zawiera żeński

hormon płciowy estriol (estrogen). Oekolp stosowany jest u kobiet po menopauzie, co najmniej 12

miesięcy po ustaniu naturalnych miesiączek.

Lek Oekolp stosuje się:

w celu złagodzenia objawów występujących po menopauzie

Podczas menopauzy stopniowo zmniejsza się ilość estrogenów wytwarzanych w organizmie kobiety.

Jeśli przed menopauzą usunięte zostaną operacyjnie jajniki (zabieg zwany owariektomią),

wytwarzanie estrogenów zmniejsza się bardzo szybko.

Niedobór estrogenów może spowodować suchość i zwiększoną wrażliwość ścian pochwy, co jest

przyczyną bolesnych stosunków płciowych i występowania stanów zapalnych i nasilonego świądu

pochwy. Niedobór estrogenów może także wywołać objawy nietrzymania moczu i nawracające

zapalenie pęcherza moczowego. Dolegliwości te często ustępują po zastosowaniu leków

zawierających estrogeny. Zauważalna poprawa występuje zazwyczaj po kilku dniach lub tygodniach

od rozpoczęcia leczenia.

Oekolp łagodzi objawy występujące po menopauzie. Poprawa może być zauważalna dopiero po kilku

dniach lub nawet tygodniach. Oekolp zalecany jest przez lekarza wyłącznie w przypadku, gdy objawy

poważnie zakłócają życie codzienne pacjentki.

Poza opisanymi powyżej wskazaniami Oekolp krem może być także stosowany w celu:

przyspieszenia gojenia ran pooperacyjnych u kobiet poddanych operacjom pochwowym

dokładnej oceny wymazu szyjkowego u kobiet w okresie pomenopauzalnym

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oekolp

Wywiad chorobowy i regularne badania kontrolne

Stosowanie HTZ wiąże się z ryzykiem, które należy rozważyć podejmując decyzję o rozpoczęciu lub

kontynuacji terapii.

Doświadczenie związane z leczeniem kobiet, u których stwierdza się przedwczesną menopauzę (w

wyniku niewydolności jajników lub po zabiegu operacyjnym), jest ograniczone. U kobiet z

przedwczesną menopauzą ryzyko związane ze stosowaniem HTZ może być zróżnicowane. Zawsze

należy zasięgnąć porady lekarza.

Przed rozpoczęciem (lub wznowieniem) stosowania HTZ lekarz zbierze wywiad dotyczący stanu

zdrowia pacjentki oraz chorób występujących w rodzinie. Może też podjąć decyzję o przeprowadzeniu

badania fizykalnego z uwzględnieniem, w razie konieczności, badania piersi i (lub) badania

ginekologicznego przez pochwę.

Po rozpoczęciu stosowania leku Oekolp należy regularnie zgłaszać się na kontrole do lekarza

(przynajmniej raz w roku). Podczas kontroli należy omówić z lekarzem korzyści i zagrożenia

związane z kontynuacją terapii lekiem Oekolp.

Należy regularnie wykonywać badania piersi zgodnie z zaleceniem lekarza.

Kiedy nie stosować leku Oekolp

Leku Oekolp nie należy stosować, jeśli którekolwiek z wymienionych niżej sytuacji odnoszą się do

pacjentki. W przypadku braku pewności, przed zastosowaniem leku Oekolp należy

zasięgnąć porady

lekarza

Kiedy nie stosować leku Oekolp:

Jeśli pacjentka ma

uczulenie

na estriol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Jeśli obecnie występuje lub w przeszłości występował

rak piersi

albo jeśli istnieje podejrzenie

raka piersi.

Jeśli występuje nowotwór

estrogenozależny

, na przykład rak endometrium (błona

wyścielająca wnętrze macicy), lub istnieje podejrzenie takiego nowotworu.

Jeśli występuje

krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie

Jeśli występuje nieleczone

nadmierne pogrubienie błony wyścielającej wnętrze macicy

(hiperplazja endometrium).

Jeśli obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości występowały

zakrzepy krwi w naczyniach

krwionośnych

(zakrzepica żylna), na przykład w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych

(zakrzepica żył głębokich) lub w naczyniach płucnych (zatorowość płucna).

Jeśli występują

zaburzenia krzepnięcia krwi

(takie jak niedobór białka C, niedobór białka S

lub antytrombiny).

Jeśli występują obecnie lub niedawno występowały schorzenia spowodowane obecnością

zakrzepów krwi w naczyniach tętniczych, takie jak

zawał mięśnia sercowego, udar mózgu

lub dławica piersiowa

Jeśli występuje obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości występowała

choroba wątroby

wyniki testów czynnościowych wątroby nie powróciły do normy.

Jeśli występuje rzadka choroba krwi zwana „porfirią”, która jest dziedziczona przez członków

rodziny.

Jeśli którykolwiek z podanych wyżej stanów zdrowotnych wystąpi po raz pierwszy podczas

stosowania leku Oekolp, należy natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza, jeżeli którykolwiek z poniższych stanów

występuje obecnie lub występował kiedykolwiek wcześniej u pacjentki, ponieważ w trakcie

stosowania leku Oekolp objawy te mogą powrócić lub się nasilić. Jeśli to nastąpi, należy częściej

zgłaszać się na kontrole do lekarza:

mięśniaki macicy (mięśniak gładkokomórkowy)

wzrost komórek błony wyścielającej jamę macicy (endometrium) poza macicą (endometrioza)

lub występujący w przeszłości nadmierny rozrost błony wyścielającej wnętrze jamy macicy

(hiperplazja endometrium)

zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi (patrz punkt „Zakrzepy krwi w naczyniach

żylnych (zakrzepica żylna”))

zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu estrogenozależnego (na przykład rak piersi u matki,

siostry lub babki)

nadciśnienie

zaburzenia wątroby, takie jak łagodny guz wątroby

cukrzyca z lub bez zmian naczyniowych

kamica żółciowa

migrena lub ciężki ból głowy

choroba układu immunologicznego obejmująca wiele narządów wewnętrznych (toczeń

rumieniowaty układowy – ang. SLE; przewlekła choroba tkanki łącznej ze zmianami skórnymi w

obrębie całego ciała)

padaczka

astma

choroba atakująca błonę bębenkową i powodująca upośledzenie słuchu (otoskleroza)

zatrzymanie płynów w organizmie związane z chorobami serca lub nerek

Należy przerwać stosowanie leku Oekolp i niezwłocznie zgłosić się do lekarza

jeśli podczas stosowania HTZ wystąpi którykolwiek z wymienionych stanów:

którekolwiek ze schorzeń podanych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Oekolp”

zażółcenie skóry i twardówek oczu (żółtaczka), które może być objawem choroby wątroby

znaczący wzrost ciśnienia krwi (który może objawiać się w postaci bólu głowy, zmęczenia,

zawrotów głowy)

bóle głowy o charakterze migrenowym występujące po raz pierwszy

zajście w ciążę

wystąpienie objawów świadczących o powstaniu zakrzepów krwi, takich jak:

- bolesny obrzęk i zaczerwienienie nóg

- nagły ból w klatce piersiowej

- problemy z oddychaniem

Więcej informacji podano w punkcie „Zakrzepy krwi w naczyniach żylnych (zakrzepica żylna)”.

Uwaga

: Oekolp nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Jeśli od ostatniej miesiączki upłynęło mniej niż

12 miesięcy lub kobieta nie ukończyła 50 lat, należy stosować antykoncepcję, żeby uniknąć zajścia w

ciążę. Należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku stosowania prezerwatyw z lateksu w trakcie leczenia za pomocą kremu Oekolp, może

wystąpić zmniejszenie ich wytrzymałości, a co za tym idzie zmniejszenie skuteczności ochrony.

HTZ a nowotwory

Nadmierne pogrubienie błony wyścielającej wnętrze macicy (hiperplazja endometrium) oraz rak

błony wyścielającej wnętrze macicy (rak endometrium)

U każdej kobiety występuje niewielkie ryzyko wystąpienia raka endometrium (rak błony śluzowej

macicy), niezależnie od tego czy stosuje ona HTZ. Aby zmniejszyć ryzyko hiperplazji endometrium,

dobowa dawka nie powinna przekraczać 1 aplikacji (0,5 mg estriolu), dawka ta nie powinna być

stosowana dłużej niż przez kilka tygodni. Wyniki jednego badania epidemiologicznego wykazały, że

długoterminowe podawanie doustne małych dawek estriolu, może zwiększać ryzyko wystąpienia raka

endometrium. Nie dotyczy to podawania dopochwowego. Ryzyko to zwiększa się wraz z czasem

trwania leczenia, a zmniejsza się w ciągu roku po zaprzestaniu terapii. Prawdopodobieństwo

rozprzestrzenienia się nowotworu występującego u kobiet, które przyjmowały estriol, było mniejsze

niż u tych, które go nie przyjmowały. Zwiększone ryzyko głównie odnosi się do mniej inwazyjnych i

bardziej zróżnicowanych nowotworów. Krwawienia z pochwy występujące podczas leczenia powinny

być dokładnie zbadane. Pacjentka powinna zostać poinformowana o konieczności skontaktowania się

z lekarzem, jeśli wystąpi krwawienie z pochwy.

Aby zapobiec stymulacji endometrium, nie należy przekraczać maksymalnej dawki ani przyjmować

jej dłużej niż kilka tygodni.

Krwawienia śródcykliczne lub plamienia mogą wystąpić podczas pierwszych miesięcy stosowania

HTZ.

Jednakże, jeśli krwawienie lub plamienie:

utrzymuje się dłużej niż przez pierwszych kilka miesięcy,

pojawia się po pewnym czasie stosowania HTZ,

utrzymuje się nawet po zaprzestaniu HTZ,

należy skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje czy objawy te wymagają przeprowadzenia

dalszych badań.

Rak piersi

Dowody wskazują na to, że stosowanie terapii estrogenowo-progestagenowej, a być może także samej

terapii estrogenowej, zwiększa ryzyko raka piersi. To dodatkowe ryzyko zależy od czasu stosowania

HTZ i staje się wyraźnie widoczne w ciągu kilku lat, jednak w okresie kilku lat (najwyżej 5) po

zaprzestaniu leczenia wraca do poziomu normalnego. Wykazano, że u kobiet, u których usunięto

macicę i które przez 5 lat stosują wyłącznie estrogeny w ramach HTZ, ryzyko rozwoju raka piersi nie

zwiększa się lub zwiększa się jedynie w niewielkim stopniu.

Porównanie

Rak piersi rozpoznany zostanie w okresie 5 lat średnio u 9 do 17 na 1000 kobiet w wieku od 50 do 79

lat, które nie stosują HTZ. W przypadku kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które przez 5 lat stosują

estrogenowo-progestagenową HTZ, rak piersi zostanie rozpoznany u 13 do 23 na 1000 osób (co

oznacza 4 - 6 dodatkowych przypadków).

Należy regularnie badać piersi i zgłosić się do lekarza w przypadku zauważenia jakichkolwiek

zmian, takich jak:

wgłębienie lub zaciąganie skóry

zmiany brodawek sutka

jakiekolwiek widoczne lub wyczuwalne zgrubienia/guzki.

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Oekolp wiąże się z takim samym wzrostem ryzyka raka piersi, jak

stosowanie innych leków w ramach HTZ. Osoby zaniepokojone ryzykiem rozwoju raka piersi

powinny omówić z lekarzem zalety i wady takiej terapii.

Rak jajnika

Rak jajnika występuje rzadko- znacznie rzadziej, niż nowotwór piersi. Stosowanie HTZ obejmującej

tylko estrogeny lub skojarzenie estrogenów i progestagenów wiąże się z nieznacznie zwiększonym

ryzykiem nowotworu jajnika.

Ryzyko nowotworu jajnika zależy od wieku. Na przykład u kobiet w wieku od 50 do 54 lat, które nie

stosują HTZ, nowotwór jajnika zostanie rozpoznany w okresie 5 lat u około 2 na 2000 kobiet. U

kobiet, które przyjmowały HTZ przez 5 lat, wystąpi u około 3 kobiet na 2000 stosujących (tj. około 1

dodatkowy przypadek).

Wpływ HTZ na serce lub układ krążenia

Zakrzepy krwi w naczyniach żylnych (zakrzepica żylna)

Ryzyko powstania

zakrzepów krwi w naczyniach żylnych

jest około 1,3 do 3 razy wyższe u kobiet

stosujących HTZ niż u tych, które takiej terapii nie stosują, zwłaszcza w pierwszym roku leczenia.

Zakrzepica żylna może mieć ciężki przebieg. W przypadku przedostania się zakrzepu do płuc może

wystąpić ból w klatce piersiowej, duszność, omdlenie lub nawet śmierć.

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów w naczyniach żylnych zwiększa się z wiekiem oraz w

przypadku wymienionych niżej sytuacji. Jeśli którakolwiek z wymienionych niżej sytuacji dotyczy

pacjentki, należy poinformować o tym lekarza:

unieruchomienie przez dłuższy czas z powodu poważnej operacji, urazu lub choroby (patrz także

punkt 3 „Konieczność przeprowadzenia operacji”)

znaczna nadwaga (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m

zaburzenia krzepnięcia krwi wymagające długotrwałego stosowania leków przeciwzakrzepowych

zakrzepica naczyń kończyn dolnych, płuc lub innego narządu u bliskiego krewnego

toczeń rumieniowaty układowy

choroba nowotworowa.

Objawy zakrzepicy podano w punkcie „Kiedy należy przerwać stosowanie leku Oekolp i niezwłocznie

zgłosić się do lekarza”.

Porównanie

W populacji kobiet w wieku ponad 50 lat, które nie stosują HTZ, średnio u 4 do 7 na 1000 kobiet w

okresie 5 lat można spodziewać się wystąpienia zakrzepicy żył. U kobiet w tym samym wieku,

przyjmujących HTZ estrogenowo-progestagenową liczba takich przypadków będzie wynosiła 9 do 12

na 1000 kobiet w okresie 5 lat (co oznacza 5 dodatkowych przypadków).

W grupie kobiet w wieku powyżej 50 lat, u których usunięto macicę i które stosowały estrogenową

HTZ przez ponad 5 lat, liczba przypadków wyniesie 5 do 8 na 1000 kobiet (co oznacza 1 dodatkowy

przypadek).

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Oekolp wiąże się z takim samym wzrostem ryzyka, jak stosowanie

innych leków w ramach HTZ.

Choroba serca (zawał serca)

Nie ma dowodów na to, że HTZ zapobiega wystąpieniu zawału serca.

Prawdopodobieństwo rozwoju choroby serca u kobiet w wieku powyżej 60 lat, które stosują

estrogenowo-progestagenową HTZ, jest nieco większe niż u kobiet, które takiej terapii nie stosują.

U kobiet, u których usunięto macicę i które stosują wyłącznie estrogeny w ramach HTZ, ryzyko

rozwoju choroby serca nie jest zwiększone.

Udar mózgu

Ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest około 1,5-krotnie większe u kobiet stosujących HTZ niż u tych,

które takiej terapii nie stosują. Liczba dodatkowych przypadków udaru mózgu związanych ze

stosowaniem HTZ zwiększa się z wiekiem.

Porównanie

Szacuje się, iż u kobiet w wieku ponad 50 lat niestosujących HTZ, w okresie 5 lat można spodziewać

się wystąpienia udaru mózgu średnio u 8 na 1000 kobiet, a u kobiet w tym samym wieku stosujących

HTZ wskaźnik ten wynosi 11 przypadków na 1000 kobiet w okresie 5 lat (co oznacza 3 dodatkowe

przypadki).

Inne zaburzenia

HTZ nie zapobiegnie utracie pamięci. Pewne dowody świadczą o wyższym ryzyku utraty pamięci u

kobiet, które rozpoczynają stosowanie HTZ w wieku powyżej 65 lat. W tej sprawie należy zasięgnąć

porady lekarza.

Lek Oekolp a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na skuteczność działania leku Oekolp i lek Oekolp może zakłócać

działanie innych leków, co może prowadzić do wystąpienia nieregularnych krwawień. Dotyczy to

następujących leków:

leki

przeciwpadaczkowe

(takie jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina)

leki stosowane w leczeniu

gruźlicy

(takie jak ryfampicyna, ryfabutyna)

leki stosowane w

zakażeniu HIV

(takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir)

produkty ziołowe zawierające

ziele dziurawca zwyczajnego

Hypericum perforatum)

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować również tych, które

wydawane są bez recepty, produktach ziołowych i innych produktach naturalnych.

Badania laboratoryjne

Kiedy konieczne będzie wykonanie badań laboratoryjnych krwi należy poinformować lekarza lub

pracowników laboratorium o stosowaniu leku Oekolp, ponieważ może on wpływać na wyniki

niektórych testów.

Oekolp z jedzeniem i piciem

Pokarm i płyny nie wpływają na skuteczność leczenia lekiem Oekolp.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Oekolp jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u kobiet po menopauzie.

W przypadku zajścia w ciążę należy przerwać stosowanie leku Oekolp i zgłosić się do lekarza.

Brak jest wskazań do podawania estriolu w ciąży. Estriol przenika do mleka matki.

Estriol w okresie karmienia piersią powinien być stosowany miejscowo i w małej dawce. Kobiety

karmiące piersią przed zastosowaniem leku Oekolp powinny skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Oekolp nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Oekolp zawiera glikol propylenowy

Oekolp zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

3.

Jak stosować lek Oekolp

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosuje 0,5 g kremu (½

objętości aplikatora, co odpowiada 0,5 mg estriolu) na dobę. W

razie potrzeby można wyjątkowo zwiększyć dawkę do maksymalnie 1,0 g na dobę (cała objętość

aplikatora, co odpowiada 1,0 mg estriolu). Dawki tej (1,0 g kremu na dobę) nie należy przekraczać.

Krem stosuje się dopochwowo za pomocą załączonego aplikatora wielokrotnego użytku

w pozycji na wznak. Alternatywnie, stosując na zewnętrzne narządy płciowe, należy nałożyć cienką

warstwę kremu na miejsca wymagające leczenia i wetrzeć palcami.

Leczenie zmian zanikowych dolnego odcinka dróg moczowo–płciowych:

Zwykle stosuje się 0,5 g kremu Oekolp na dobę przez okres 3 tygodni. Po tym czasie skuteczna jest

zwykle dawka podtrzymująca 0,5 g kremu na dobę stosowana raz lub dwa razy na tydzień.

Leczenie ran pooperacyjnych w obrębie pochwy:

Zwykle stosuje się 0,5 g kremu na dobę (½

objętości aplikatora) przez okres około dwóch tygodni

przed operacją. Po operacji jako dawka podtrzymująca podawane jest 0,5 g kremu na dobę (½

objętości aplikatora) dwa razy w tygodniu.

Krem wprowadza się za pomocą aplikatora głęboko do pochwy wieczorem przed położeniem się spać

(ryc. 1 - 4).

Ocena wymazu szyjkowego u kobiet w okresie pomenopauzalnym

W celu ułatwienia interpretacji wyników wymazu z szyjki macicy u kobiet po menopauzie zazwyczaj

stosuje się 0,5 g kremu (½ objętości aplikatora) co drugi dzień w tygodniu poprzedzającym pobranie

wymazu.

W tym celu należy pociągnąć zielony tłoczek aplikatora najpierw do tyłu, aż

do pierwszego oporu (wystaje wtedy z aplikatora na około 2 cm). Następnie

należy otworzyć tubę i nałożyć aplikator szerokim końcem na tubę. (ryc. 1).

W celu podania 0,5 g kremu (½ objętości aplikatora) wypełnia się aplikator

kremem przez ucisk na tubkę, aż do drugiego oporu (ryc. 2). Zielony tłoczek

aplikatora wystaje teraz na około 6 cm. Aby podać 1 g kremu (cała objętość

aplikatora) należy nacisnąć tubę drugi raz, aż do trzeciego oporu. Teraz

wskazówka wystaje z aplikatora na około 10 cm.

Następnie należy zdjąć aplikator z tuby i ostrożnie wprowadzić jak

najgłębiej do pochwy, pozostając w pozycji leżącej z ugiętymi nogami.

Uciskając lekko na zielony tłoczek, wprowadzamy krem do pochwy (ryc. 3).

Po użyciu umyć aplikator w ciepłej wodzie. Zielony tłoczek można przy tym

wyjąć przez szeroki otwór aplikatora. Po wyschnięciu aplikator należy

złożyć (ryc. 4).

Stosując krem na zewnętrzne narządy płciowe, należy nakładać krem cienką warstwą,

a następnie delikatnie wcierać.

Lekarz prowadzący będzie starał się przepisać możliwie najniższą dawkę, która powinna być

przyjmowana najkrócej, jak to konieczne w celu złagodzenia występujących objawów.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Oekolp jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oekolp

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Ostra toksyczność estriolu podawanego doustnie jest bardzo mała.

Tkliwość i bolesność piersi, upławy, obrzęki, zwiększenie masy ciała, krwawienie z pochwy lub

macicy, nudności i wymioty mogą być objawami przedawkowania, które może być zwalczane poprzez

zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Bardziej nasilone objawy niepożądane nie są znane nawet w przypadku zwiększania podawanych

miejscowo dawek estriolu.

W przypadku zażycia przez dzieci produktów zawierających estriol w większych dawkach,

wystąpienie ciężkiego zatrucia jest mało prawdopodobne. Mogą wystąpić nudności i zaburzenia

żołądkowo-jelitowe.

W każdym przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Oekolp

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, lek należy zastosować jak najszybciej chyba, że pominięcie to

zauważano w dniu następnej aplikacji. Jeżeli pominięcie zostało zauważone w dniu następnej aplikacji

należy pominąć nieprzyjętą dawkę leku i stosować następne według wcześniej ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Oekolp

W przypadku przerwania leczenia, należy uzgodnić z lekarzem sposób ponownego przyjmowania

leku.

Konieczność przeprowadzenia operacji

Osoby, u których ma być przeprowadzona operacja, powinny powiedzieć chirurgowi, że stosują lek

Oekolp. Może być konieczne przerwanie stosowania leku około 4 do 6 tygodni przed operacją, żeby

zmniejszyć ryzyko powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi w naczyniach żylnych”).

Należy zapytać lekarza, kiedy będzie można ponownie zacząć stosować Oekolp.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U kobiet stosujących HTZ poniższe choroby występują częściej niż u osób, które takiej terapii nie

stosują:

rak piersi

nieprawidłowy rozrost lub nowotwór błony wyścielającej wnętrze macicy (hiperplazja lub rak

endometrium)

rak jajnika

obecność zakrzepów krwi w naczyniach żylnych nóg lub płuc (żylna choroba zakrzepowo-

zatorowa)

choroba serca

udar mózgu

możliwa utrata pamięci w przypadku rozpoczęcia stosowania HTZ w wieku powyżej 65 lat

Więcej informacji o działaniach niepożądanych, patrz punkt 2.

W zależności od stosowanych dawek oraz wrażliwości pacjentki mogą wystąpić następujące działania

niepożądane:

obrzęk i zwiększona tkliwość piersi

niewielkie krwawienie z pochwy

zwiększona ilość wydzieliny z pochwy

nudności

zatrzymanie płynu w tkankach, zwykle objawiające się w postaci obrzęków kostek lub stóp

miejscowe podrażnienie lub świąd

objawy grypopodobne

U większości pacjentek objawy te ustąpią po upływie kilku pierwszych tygodni leczenia.

Następujące działania niepożądane zgłaszano podczas stosowania innych leków w ramach

hormonalnej terapii zastępczej:

zapalenie pęcherzyka żółciowego

różne zaburzenia skóry

- zmiana zabarwienia skóry, zwłaszcza na twarzy lub szyi (ostuda)

- bolesne czerwonawe guzki na skórze (rumień guzowaty)

- wysypka z obecnością tarczowatych, czerwonych zmian lub nadżerek (rumień wielopostaciowy)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.:

+48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Oekolp

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku tekturowym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, których się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oekolp

Substancją czynną leku jest estriol w ilości 1 miligram na gram.

Pozostałe składniki leku to: Chlorek dekwaliniowy, olejek zapachowy (Sport PH-Y), dokuzynian

sodowy, glikol propylenowy, dimetikon 350, monostearynian glycerydu samoemulgujący,

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych średniej długości łańcuchowej, Softisan 60l

składający się z 80 – 90 % estrów mono-, di-, triglicerydu z nasyconymi kwasami tłuszczowymi

) i 10 – 20 % eteru cetostearylowego makrogolu, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Oekolp i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa z plastikowym aplikatorem w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 25 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

12277 Berlin

Niemcy

Wytwórca

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Opelstrasse 2

78467 Konstanz

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław

ul. Gipsowa 18

62-080 Tarnowo Podgórne, Polska:

Tel.: +48 61 862 99 43

e-mail: kadefarm@kadefarm.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 2016-11-16