Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów) roztwór do dializy otrzewnowej
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do dializy otrzewnowej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów) roztwór do dializy otrzewnowej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 4 op. 2500 ml, 5909990905423, Lz; 5 op. 2000 ml, 5909990905409, Lz; 6 op. 2000 ml, 5909990905034, Lz; 6 op. 1500 ml, 5909990905393, Lz; 8 op. 2000 ml, 5909990905041, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 13006
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów) roztwór do dializy otrzewnowej

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

Co to jest Nutrineal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nutrineal

Jak stosować Nutrineal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Nutrineal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Nutrineal i w jakim celu się go stosuje

Nutrineal jest roztworem do dializy otrzewnowej, który nie zawiera glukozy. Umożliwia usunięcie z

krwi wody i zbędnych produktów przemiany materii oraz koryguje nieprawidłowości różnych

składników krwi.

Nutrineal może zostać przepisany w następujących przypadkach:

jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, wymagająca zastosowania dializy

otrzewnowej;

szczególnie, gdy pacjent jest niedożywiony.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nutrineal

Lekarz prowadzący oceni, czy dla danego pacjenta Nutrineal jest odpowiednim roztworem do

leczenia z zastosowaniem dializy otrzewnowej. Lekarz weźmie pod uwagę wszystkie czynniki

uzyskane z historii choroby, które mogłyby wykluczyć zastosowanie roztworów do dializy

otrzewnowej.

Kiedy nie stosować leku Nutrineal

NIE wolno stosować leku Nutrineal w następujących przypadkach:

jeśli pacjent ma uczulenie na którekolwiek aminokwas lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli stężenie mocznika we krwi wynosi powyżej 38 mmol/l;

jeśli u pacjenta występuje zaburzenie wpływające na metabolizm któregokolwiek z

aminokwasów;

jeśli stężenie potasu we krwi jest zbyt małe;

jeśli u pacjenta występują objawy mocznicy, takie jak utrata apetytu, nudności lub wymioty;

jeśli stężenie wodorowęglanów we krwi jest zbyt małe;

jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby;

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką kwasicę mleczanową (zbyt duże stężenie kwasu we krwi);

jeśli u pacjenta występują nieprawidłowości wpływające na ścianę brzucha lub jamę brzuszną,

których nie daje się usunąć chirurgicznie lub zaburzenia, które zwiększają ryzyko zakażeń w

obrębie jamy brzusznej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza:

Jeśli u pacjenta występują: utrata apetytu, nudności lub wymioty. Lekarz może zdecydować o

zmniejszeniu ilości wymian z zastosowaniem Nutrineal lub zaprzestaniu leczenia z

zastosowaniem leku Nutrineal.

Jeśli u pacjenta występuje ból brzucha lub stwierdzi się zmętnienie, brak przezroczystości lub

cząstki w zdrenowanym płynie. Może to być oznaką zapalenia otrzewnej lub zakażenia. Należy

niezwłocznie skontaktować się z zespołem medycznym sprawującym opiekę nad pacjentem.

Należy odnotować numer serii produktu i okazać go zespołowi medycznemu razem z workiem

ze zdrenowanym płynem. Zespół medyczny zdecyduje, czy leczenie należy przerwać lub też

rozpocząć leczenie korygujące. Na przykład, jeśli wystąpi zakażenie, lekarz może wykonać

pewne badania, aby jak najlepiej dobrać właściwy antybiotyk. Do czasu ustalenia rodzaju

zakażenia, lekarz może zalecić przyjmowanie antybiotyku, który skutecznie zwalcza wiele

różnych bakterii. Jest to antybiotyk o szerokim spektrum działania.

Jeśli u pacjenta występuje reakcja nadwrażliwości (reakcja uczuleniowa) – patrz także punkt 4.

Lekarz może zdecydować o zaprzestaniu leczenia z zastosowaniem leku Nutrineal.

W trakcie dializy otrzewnowej może dojść do utraty białek, aminokwasów i witamin z

organizmu. Lekarz oceni, czy będzie to wymagało uzupełnienia.

Jeśli u pacjenta występują nieprawidłowości mające wpływ na stan ściany brzucha lub jamy

brzusznej. Na przykład, jeśli u pacjenta stwierdza się przepuklinę lub przewlekły stan zapalny

lub zakażenie wpływające na stan jelit.

Jeśli u pacjenta wykonywano przeszczep tętniczy w obrębie aorty.

Jeśli pacjent cierpi na ciężką chorobę płuc, np. rozedmę płuc.

Jeżeli pacjent ma zaburzenia oddychania.

Jeżeli pacjent stosuje insulinę bądź inne leki stosowane w celu korekty hiperglikemii. Lekarz

może zdecydować o dostosowaniu dawki tych leków.

Jeżeli pacjent jest w trakcie terapii wtórnej nadczynności przytarczyc, lekarz zdecyduje, czy

można zastosować roztwór do dializy z małą zawartością wapnia.

Należy wziąć także pod uwagę, że schorzenie zwane otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS)

jest znanym, rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową. Pacjent i lekarz powinni mieć

świadomość możliwości wystąpienia tego powikłania. EPS powoduje:

zapalenie w obrębie brzucha;

wzrost płatów włóknistej tkanki, która pokrywa i łączy organy wewnętrzne i zaburza

ich prawidłowy ruch. W rzadkich przypadkach bywa to śmiertelne.

Lekarz będzie systematycznie sprawdzał u pacjenta stężenie potasu. Jeśli spadnie ono do zbyt

niskich wartości lekarz może podać chlorek potasu, aby wyrównać niedobór.

Lekarz udzieli pacjentowi szczegółowych informacji odnośnie indywidualnych środków

ostrożności. Lekarz będzie systematycznie sprawdzał wyniki badań parametrów krwi. Zapewni,

aby w czasie leczenia pacjenta były odpowiednie.

Pacjent — o ile jest to możliwe w porozumieniu z lekarzem - powinien prowadzić pisemny

rejestr spożycia białka w diecie, bilans płynów oraz masy ciała.

Inne leki i Nutrineal

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także

o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent stosuje inne leki, być może lekarz będzie musiał zwiększyć ich dawki. Jest to

spowodowane przez fakt, że leczenie za pomocą dializy otrzewnowej nasila wydalanie

niektórych leków.

Należy zachować ostrożność, jeżeli pacjent stosuje leki nasercowe znane jako glikozydy

nasercowe (np. digoksynę). Leki te mogą nie być tak skuteczne lub ich toksyczność może być

większa. U pacjenta może:

zaistnieć potrzeba uzupełnienia potasu i wapnia;

dojść do zaburzenia rytmu serca (arytmii).

Podczas leczenia pacjent będzie pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie monitorowane będą

stężenia potasu, wapnia i magnezu.

Ciąża i karmienie piersią

Nutrineal nie jest zalecany w trakcie ciąży lub karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten rodzaj leczenia może powodować osłabienie, złe samopoczucie lub zmniejszenie objętości

płynów w organizmie (hipowolemię). Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani

obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli odczuwa się takie objawy.

3.

Jak stosować Nutrineal

Nutrineal jest przeznaczony do podawania do jamy otrzewnej. Jest to przestrzeń w jamie brzusznej

(brzuchu) pomiędzy skórą i otrzewną. Otrzewna jest to błona otaczająca organy wewnętrzne takie jak

jelita i wątroba.

Nutrineal nie jest przeznaczony do stosowania dożylnego.

Należy zawsze stosować ten lek zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego, specjalizującego się w

dializie otrzewnowej. W przypadku wątpliwości należy się z nimi skontaktować.

W razie uszkodzenia, należy wyrzucić worek.

W jakich dawkach i jak często lek jest stosowany

Właściwą ilość worków, którą pacjent musi zastosować, przepisze lekarz. Zazwyczaj ilość ta waha

się od jednego worka o pojemności 2,0 litrów do jednego worka o pojemności 2,5 litra na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Jeżeli pacjent ma poniżej 18 lat, lekarz uważnie oceni zalecenie stosowania leku Nutrineal.

Jeżeli po upływie 3 miesięcy nie nastąpi poprawa stanu odżywienia, lekarz dokona ponownej oceny

sposobu leczenia.

Sposób podawania

Przed zastosowaniem:

należy ogrzać worek do temperatury 37°C. Do tego celu należy użyć płytki grzewczej

specjalnie zaprojektowanej w tym celu. Nigdy nie zanurzać worka w wodzie w celu ogrzania.

Nigdy nie używać kuchenki mikrofalowej do ogrzania roztworu;

należy zdjąć zewnętrzny worek ochronny i niezwłocznie zastosować;

używać wyłącznie, gdy roztwór jest przezroczysty, a opakowanie nieuszkodzone;

każdy worek przeznaczony jest tyko do jednorazowego użytku;

wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić.

Podczas całej procedury podania roztworu, należy stosować techniki aseptyczne, zgodnie ze

szkoleniem.

Zgodność z innymi lekami

Lekarz może przepisać pacjentowi inne leki w postaci przeznaczonej do wstrzykiwań, dodawane

bezpośrednio do worka z lekiem Nutrineal. W takiej sytuacji należy dodać lek poprzez port do

dodania leku. Po dodaniu leku należy niezwłocznie zużyć produkt. W razie wątpliwości należy

ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie więcej niż jednego worka leku Nutrineal w ciągu 24 godzin

Jeśli podane zostanie zbyt dużo płynu Nutrineal może wystąpić:

rozdęcie brzucha;

uczucie pełności.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci dalszy sposób postępowania.

Przerwanie stosowania leku Nutrineal

Nie należy przerywać dializy otrzewnowej bez zgody lekarza. Przerwanie leczenia może zagrażać

życiu.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy niezwłocznie powiadomić o

tym lekarza lub ośrodek prowadzący leczenie dializą otrzewnową:

ból brzucha

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów stosujących lek

Nutrineal):

nudności, wymioty

anoreksja (długotrwałe zaburzenie przyjmowania pokarmów z uwagi na utratę apetytu)

zapalenie żołądka

uczucie słabości

zwiększenie objętości płynów ustrojowych (hiperwolemia)

wysokie stężenie substancji kwasowych w organizmie (kwasica)

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100 pacjentów stosujących lek

Nutrineal):

anemia

depresja

spłycenie oddechu

ból brzucha

zmniejszenie objętości płynów ustrojowych (hipowolemia)

spadek stężenia soli potasu we krwi (hipokaliemia)

zakażenie

Inne zgłoszone działania niepożądane (występujące u nieznanej liczby pacjentów stosujących lek

Nutrineal):

zapalenie otrzewnej

zmętnienie dializatu

dyskomfort w obrębie brzucha

gorączka

złe samopoczucie

świąd

reakcja nadwrażliwości (reakcja uczuleniowa)

ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

Inne zgłoszone działania niepożądane związane z procedurą przeprowadzania dializy otrzewnowej:

zakażenie wokół miejsca ujścia cewnika

powikłania związane z obecnością cewnika

spadek stężenia wapnia we krwi (hipokalcemia)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Nutrineal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

C. Chronić przed światłem

Nie używać tego leku, po upływie terminu ważności. Termin ważności jest podany na pudełku i na

worku za napisem „Termin ważności” i symbolem

. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia

podanego miesiąca.

Nutrineal należy usuwać w sposób zgodny z podanym podczas szkolenia.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Ta ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza.

Co zawiera Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)

Skład leku jest następujący:

Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)

Zawartość w mg/l

Mieszanina aminokwasów:

Alanina

Arginina

1071

Glicyna

Histydyna

Izoleucyna

Leucyna

1020

Lizyny chlorowodorek

Metionina

Fenyloalanina

Prolina

Seryna

Treonina

Tryptofan

Tyrozyna

Walina

1393

Sodu chlorek

  5380

Wapnia chlorek dwuwodny

  184

Magnezu chlorek sześciowodny

  51

Sodu mleczan

  4480

Skład w mmol/l

Aminokwasy

  87,16

Sód

  132

Wapń

  1,25

Magnez

  0,25

Mleczany

  40

Chlorki

  105

Inne składniki to:

woda do wstrzykiwań;

kwas solny (stężony).

Jak wygląda Nutrineal i co zawiera opakowanie

Nutrineal jest pakowany w plastikowy worek z PCW, zawierający 1,5 litra, 2,0 litry lub 2,5 litra

roztworu.

Każdy worek jest pakowany w zewnętrzny worek ochronny i dostarczany w tekturowych pudełkach.

1,5 l – 6 pojedynczych worków w tekturowym pudełku

1,5 l – 6 podwójnych worków w tekturowym pudełku

2,0 l – 5 pojedynczych worków w tekturowym pudełku

2,0 l – 5 podwójnych worków w tekturowym pudełku

2,0 l – 6 pojedynczych worków w tekturowym pudełku

2,0 l – 6 podwójnych worków w tekturowym pudełku

2,0 l – 8 pojedynczych worków w tekturowym pudełku

2,0 l – 8 podwójnych worków w tekturowym pudełku

2,5 l – 4 pojedyncze worki w tekturowym pudełku

2,5 l – 4 podwójne worki w tekturowym pudełku

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o. o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Wytwórca

Baxter Healthcare S.A.

Moneen Road

Castlebar - County Mayo

Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 15.02.2016

BAXTER i NUTRINEAL są znakami towarowymi firmy Baxter International Inc.