Noverban

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Noverban 958 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 958 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Noverban 958 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 g, 5909990902019, OTC; 1 butelka 125 g, 5909990902026, OTC; 1 butelka 150 g, 5909990902033, OTC; 1 butelka 250 g, 5909990902040, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09020
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NOVERBAN

Syrop, 958mg/5ml Verbasci floris extractum fluidum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Noverban ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

1. Co to jest lek Noverban i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noverban 3. Jak stosować lek Noverban 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Noverban 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Noverban i w jakim celu się go stosuje? Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających z jego długotrwałego stosowania. Wskazania Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu złagodzenia bólu gardła związanego z suchym kaszlem i przeziębieniem. Pomocniczo w nieżytach górnych dróg oddechowych.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noverban Kiedy nie stosować leku Noverban
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Noverban
- u osób z chorobami wątroby, padaczka oraz chorobą alkoholową nie zaleca się stosowania ze względu na zawartość alkoholu etylowego, 5 ml syropu zawiera 0,25g alkoholu etylowego - osoby u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przez przyjęciem leku powinni skontaktować się z lekarzem.
Dzieci i młodzież Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.
Stosowanie innych leków Nie znane
Ciąża i karmienie piersią Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią; Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Zawartość etanolu w preparacie wynosi około 4-7% (v/v). Dawka jednorazowa 5 ml zawiera około 0,25 g alkoholu, co jest równoważne 6,3 piwa lub 2,6 ml wina. Dawka jednorazowa 10 ml zawiera 0,5 g alkoholu, co jest równoważne 12,6 ml piwa lub 5,2 ml wina. Przy prawidłowym stosowaniu leku nie stwierdzono istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, należy jednak uwzględnić zawartość alkoholu w leku. Nie przekraczać zalecanych dawek.


3. Jak stosować lek Noverban Lek Noverban należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek stosować doustnie: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat 3-4 razy dziennie po 5 ml lub 2 razy dziennie po 10 ml. Syrop należy dozować przy pomocy załączonej miarki. Nie stosować dłużej niż 1 tydzień. W przypadku braku poprawy podczas przyjmowania leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noverban Nie stwierdzono objawów niepożądanych po przedawkowaniu leku, jednakże w przypadku przedawkowania leku przez osoby kierujące pojazdami istnieje możliwość osłabienia zdolności psychofizycznych i wykrycia alkoholu w powietrzu wydychanym.

Pominięcia zastosowania leku Noverban Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Noverban może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dotychczas nie opisano działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.


5. Jak przechowywać lek Noverban
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Lek przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie przekraczającej 25oC, chronić od światła.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Inne informacje
Co zawiera lek Noverban
Substancją czynną leku jest wyciąg płynny z kwiatów dziewanny (Verbasci floris extractum fluidum (0,5-1:1) Ektrahent- etanol 40o 100 syropu zawiera 15,0 g wyciągu płynnego z kwiatów dziewanny
Ponadto lek zawiera: sacharoza, sodu benzoesan, woda oczyszczona Zawartość etanolu 4,0-7,0%(v/v)

Jak wygląda lek Noverban i co zawiera opakowanie
Lek ma postać gestego, lepkiego płynu barwy brązowej o charakterystycznym miodowym smaku i zapachu wyciągu z kwiatów dziewanny
Opakowanie leku to butelka ze szkła oranżowego z zakrętką PE lub aluminiową i załączonym kieliszkiem do leków po 100,0 g, 125,0 g, 150,0 g, 250,0 g preparatu
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j. Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią tel.: (52) 386 73 10 fax: (52) 386 73 23
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:


Data zatwierdzenia ulotki: