Normosan fix

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Normosan fix zioła do zaparzania w saszetkach
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania w saszetkach
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Normosan fix zioła do zaparzania w saszetkach
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 sasz. 1,4 g, 5909990224524, OTC; 40 sasz. 1,4 g, 5909990224517, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02245
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NORMOSAN fix

19,6-29,4 mg antrapochodnych w przeliczeniu na glukofrangulinę A/saszetkę,

zioła do zaparzania w saszetkach

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Normosan fix i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Normosan fix

Jak przyjmować Normosan fix

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Normosan fix

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Normosan fix i w jakim celu się go stosuje

Napar z mieszanki stosuje się jako środek przeczyszczający w zaparciach.

Stosowanie przez czas dłuższy niż 1-2 tygodnie wymaga nadzoru lekarza.

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub innym

wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Normosan fix

Kiedy nie przyjmować leku Normosan fix

jeśli pacjent ma uczulenie na kruszynę, senes, mentol lub rośliny z rodziny baldaszkowatych -

Apiaceae (dawniej Umbelliferae

(anyż, kminek, seler, kolendra i koper), brzozę lub na bylicę

lub inne rośliny z rodziny astrowatych - Asteraceae (dawniej złożonych - Compositae);

jeśli pacjent ma niedrożność, zwężenie lub atonię jelit, choroby zapalne okrężnicy (choroba

Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieznanej przyczynie, zapalenie

wyrostka robaczkowego, odwodnienie organizmu i zaburzenia gospodarki elektrolitowej (zbyt

niski poziom potasu);

u dzieci w wieku do 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Normosan fix należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać długotrwałego stosowania środków przeczyszczających. Stosowanie leku

powyżej 7 dni może prowadzić do uzależnienia z koniecznością zwiększania dawki, atonii

okrężnicy z upośledzeniem funkcji i nasilenia się zaparć.

Lek ten powinien być stosowany tylko wówczas, jeśli zaparcia nie ustępują pomimo zmiany

diety i stosowania środków powodujących zmiękczenie stolca.

Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, leki powodujące wydłużenie

odcinka QT, moczopędne, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji przed rozpoczęciem

stosowania leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Leku nie należy stosować u osób cierpiących z powodu zaklinowania stolca,

niezdiagnozowanych, ostrych lub uporczywych dolegliwości ze strony układu pokarmowego

np. bóle brzucha, nudności, wymioty.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek stosowanie leku może spowodować zaburzenia

elektrolitowe.

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z niedoborem lub brakiem kwasu solnego w

żołądku, chorobą wątroby, kamieniami żółciowymi, zapaleniem dróg żółciowych oraz innymi

chorobami dróg żółciowych.

W przypadku stosowania kory kruszyny i liścia senesu u osób nietrzymających stolca, odzież

lub środki higieny osobistej powinny być zmieniane dużo częściej w celu ograniczenia kontaktu

skóry z fekaliami.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u dzieci do 12 lat.

Normosan fix a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Długotrwałe stosowanie (nadużywanie) leku może spowodować nadmierną utratę jonów potasowych

(hipokaliemię) i prowadzić do nasilenia działania glikozydów nasercowych oraz interakcji z lekami

przeciwarytmicznymi, lekami wpływającymi na rytm zatokowy (np. chinidyna) oraz lekami

wpływającymi na wydłużenie odcinka QT. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami powodującymi

hipokaliemię (np. leki moczopędne, adrenokortykosteroidy i korzeń lukrecji) może zwiększyć

zaburzenia elektrolitowe.

Leku nie należy stosować z innymi środkami przeczyszczającymi oraz lekami zapierającymi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3.

Jak przyjmować Normosan fix

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Maksymalna dobowa dawka glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka

równoważna 1 saszetce leku.

Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 saszetkę zalać 1 szklanką wrzącej wody (ok. 250 ml), naparzać

pod przykryciem przez ok. 15 min. Przed udaniem się na spoczynek wypić jednorazowo od ⅔ do

całości przygotowanego naparu. Pić zawsze świeżo przygotowany napar. Działanie przeczyszczające

następuje przeciętnie po 8-12 godzinach.

Przy pierwszym stosowaniu najlepiej wypić ⅔ szklanki naparu. Jeżeli efekt terapeutyczny nie wystąpi

można następnym razem (nie wcześniej niż po upływie doby) zwiększyć dawkę do całej szklanki

naparu.

Czas stosowania:

Stosowanie przez czas dłuższy niż 1-2 tygodnie wymaga nadzoru lekarza.

Zazwyczaj wystarcza stosowanie 2-3 razy w tygodniu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Normosan fix

Przyjęcie wyższej dawki niż zalecana może spowodować ostrą biegunkę i ból brzucha. W przypadku

wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem Zbyt długie stosowanie

leku (powyżej 14 dni) może spowodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej z niedoborem

jonów potasowych i atonią jelit, a także białkomocz i krwiomocz oraz przebarwienie błony śluzowej

jelita (pseudomelanosis coli), które z reguły zanika po odstawieniu. Następstwem zmniejszenia

stężenia jonów potasowych w osoczu krwi mogą być zaburzenia rytmu serca i osłabienie mięśni.

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek leków zawierających antranoidy może prowadzić do

wystąpienia toksycznego zapalenia wątroby.

Pominięcia przyjęcia leku Normosan fix

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Normosan fix

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko u osób nadwrażliwych mogą wystąpić: świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona

wysypka. W bardzo rzadkich przypadkach kora kruszyny i liście senesu mogą powodować skurczowe

bóle w obrębie jamy brzusznej oraz wodnisty stolec, w szczególności u pacjentów z zespołem

nadpobudliwego jelita. Objawy te często są wynikiem przedawkowania leku i w takim przypadku

należy zmniejszyć dawkę.

Długotrwałe stosowanie/uzależnienie może prowadzić do zaburzenia gospodarki

wodno-elektrolitowej. Biegunka prowadzić może do utraty potasu, co w konsekwencji może

powodować zaburzenia rytmu serca i osłabienie mięśniowe, w szczególności jeśli pacjent

równocześnie stosuje glikozydy nasercowe, diuretyki, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji.

Zbyt długie stosowanie leku może spowodować odwracalne zmiany pigmentacyjne w błonie śluzowej

jelita grubego (pseudomelanosis coli), może wystąpić także białkomocz i krwiomocz.

W czasie leczenia może dojść do zmiany zabarwienia moczu (żółte lub czerwono-brązowe

w zależności od pH moczu), jednak objaw ten nie ma istotnego znaczenia klinicznego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Normosan fix

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od

światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień

podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Normosan fix

Każda saszetka zawiera: 0,280 g Rhamnus frangula L. (Frangula alnus Miller), cortex (kora

kruszyny), 0,140 g Cassia senna L. (C. acutifolia Delile) lub Cassia angustifolia Vahl, folium (liść

senesu), 0,490 g Carum carvi L., fructus (owoc kminku zwyczajnego), 0,252 g Sambucus nigra L.,

fructus (owoc bzu czarnego), 0,238 g Mentha x piperita L., folium (liść mięty pieprzowej).

Każda saszetka 1,4 g zawiera 19,6-29,4

mg antrapochodnych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Jak wygląda lek Normosan fix i co zawiera opakowanie

Saszetki z włókniny filtracyjnej termozgrzewalnej w pudełku tekturowym powlekanym folią.

Zawartość opakowania: 20 lub 40 saszetek po 1,4 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

„Herbapol-Lublin” S.A.,

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol-Lublin” S.A.,

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

Wytwórca: „Herbapol-Lublin” S.A.,

Oddział w Białymstoku,

ul. Składowa 3, 15-399 Białystok

Data ostatniej aktualizacji ulotki: