Nico Mint

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nico Mint 4 mg guma do żucia, lecznicza
 • Dawkowanie:
 • 4 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • guma do żucia, lecznicza
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nico Mint 4 mg guma do żucia, lecznicza
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 szt., 5909991052867, OTC; 10 szt., 5909991052874, OTC; 12 szt., 5909991052881, OTC; 20 szt., 5909991052898, OTC; 24 szt., 5909991052904, OTC; 30 szt., 5909991052928, OTC; 36 szt., 5909991052935, OTC; 40 szt., 5909991052942, OTC; 48 szt., 5909991052959, OTC; 50 szt., 5909991052966, OTC; 60 szt., 5909991052973, OTC; 70 szt., 5909991052980, OTC; 72 szt., 5909991052997, OTC; 80 szt., 5909991053000, OTC; 84 szt., 5909991053024, OTC; 90 szt., 5909991053031, OTC; 96 szt., 5909991053048, OTC; 100 szt., 5909991053055, OTC; 108 szt., 5909991053062, OTC; 110 szt., 5909991053079, OTC; 120 szt., 5909991053086, OTC; 150 szt., 5909991053093, OTC; 192 szt., 5909991053109, OTC; 200 szt., 5909991053130, OTC; 204 szt., 5909991053147, OTC; 210 szt., 5909991053154, OTC; 300 szt., 5909991053161, OTC; 492 szt., 5909991053178, OTC; 500 szt., 5909991053185, OTC; 504 szt., 5909991053192, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 21003
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nico Mint, 2 mg, guma do żucia, lecznicza

Nico Mint, 4 mg, guma do żucia, lecznicza

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub

farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia lekiem Nico Mint pacjent nie rzucił palenia, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Nico Mint i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nico Mint

Jak stosować lek Nico Mint

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Nico Mint

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Nico Mint i w jakim celu się go stosuje

Nico Mint należy do grupy produktów, które są stosowane w celu zerwania z nałogiem palenia.

Nikotyna zawarta w leku Nico Mint osłabia objawy wynikające z odstawienia nikotyny i głód nikotynowy

występujący po zaprzestaniu lub tymczasowym zmniejszeniu palenia w celu ułatwienia wyjścia z nałogu.

Przeciwdziała powrotowi do palenia osobom uzależnionym, zdecydowanym na porzucenie nałogu.

Guma do żucia Nico Mint wskazana jest dla osób palących w wieku powyżej 18 lat.

Gdy pacjent nagle zaprzestaje dostarczania do organizmu nikotyny z wyrobów tytoniowych, może odczuwać

różnego rodzaju dolegliwości, zwane objawami odstawienia. Stosowanie leku Nico Mint może zapobiec lub

przynajmniej zmniejszyć odczucie dyskomfortu, poprzez dostarczenie do organizmu w krótkim czasie

niewielkich dawek nikotyny.

Fachowe porady i wsparcie zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia wyjścia z nałogu.

Jeśli po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia lekiem Nico Mint pacjent nie rzucił palenia, należy

skontaktować się z lekarzem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nico Mint

Kiedy nie stosować leku Nico Mint:

jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent jest osobą niepalącą

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nico Mint należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Nico Mint jest możliwe po konsultacji z lekarzem prowadzącym, w przypadku:

przebytego ostatnio (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

bólu w klatce piersiowej (niestabilnej dławicy piersiowej), lub spoczynkowej dławicy

piersiowej

choroby serca, powodującej zaburzenia rytmu i częstości akcji serca

niewyrównanego nadciśnienia tętniczego

jeśli pacjent miał kiedykolwiek reakcje alergiczne w postaci obrzęku warg, twarzy i gardła (obrzęk

naczynioruchowy) lub swędzące wysypki skórne (pokrzywka). Stosowanie nikotynowej terapii

zastępczej (NTZ) może czasem wywołać tego typu reakcje

ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby

ciężkiej choroby nerek

cukrzycy

nadczynności

tarczycy

guza chromochłonnego nadnerczy

choroby wrzodowej żołądka

zapalenia przełyku

Guma do żucia może przyklejać się do protez dentystycznych i mostów protetycznych, a w rzadkich

przypadkach spowodować ich uszkodzenie.

Dzieci i młodzież

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować leku Nico Mint bez zalecenia lekarza. Osoby niepalące

nie powinny stosować leczniczej gumy do żucia Nico Mint.

Dawki odpowiednie dla osób dorosłych mogą powodować objawy ciężkiego zatrucia u małych dzieci,

a nawet doprowadzić do zgonu. Dlatego też bardzo ważne jest przechowywanie leku Nico Mint zawsze w

miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Inne leki i Nico Mint

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent stosuje inne leki, które zawierają:

teofilinę

(stosowaną w leczeniu astmy oskrzelowej)

takrynę

(stosowaną w leczeniu choroby Alzheimera)

klozapinę

(stosowaną w leczeniu schizofrenii)

ropinirol

(stosowany w leczeniu choroby Parkinsona)

Nico Mint z jedzeniem i piciem

Nie należy żuć gumy jednocześnie z jedzeniem i piciem, gdyż mogą one obniżyć skuteczność leku Nico

Mint.

Kwasy zawarte w napojach (np. w sokach owocowych, kawie lub napojach gazowanych) zmniejszają

wchłanianie nikotyny w jamie ustnej. Z tego względu należy unikać ich spożywania przez 15 minut przed

zastosowaniem leku Nico Mint.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje

ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zaprzestanie palenia papierosów w czasie ciąży jest bardzo ważne, ponieważ palenie w czasie ciąży może

przyczyniać się do słabszego wzrostu dziecka. Może także prowadzić do przedwczesnego porodu,

a nawet do urodzenia martwego płodu. Palącym kobietom w ciąży zaleca się rzucenie palenia wyrobów

tytoniowych bez pomocy jakichkolwiek leków zawierających nikotynę. Jednakże, jeżeli nie jest to możliwe,

należy rozważyć możliwość stosowania leku Nico Mint jedynie po konsultacji z lekarzem prowadzącym

ciążę, z lekarzem rodzinnym lub z lekarzem w ośrodku zajmującym się leczeniem uzależnień od tytoniu.

Należy unikać stosowania leku Nico Mint podczas karmienia piersią, ponieważ nikotyna przenika do mleka

kobiecego i może wywierać wpływ na dziecko. Jeżeli lekarz zlecił stosowanie leku Nico Mint

w okresie karmienia piersią, lek powinien być stosowany bezpośrednio po karmieniu, a nie w trakcie lub

przed karmieniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych, wskazujących że lek Nico Mint wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podłoże gumy leku Nico Mint zawiera butylohydroksytoluen.

Butylohydroksytoluen może powodować

miejscowe reakcje skórne, kontaktowe zapalenie skóry oraz miejscowe podrażnienie błony śluzowej jamy

ustnej.

Lek Nico Mint zawiera maltitol i sorbitol.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Nico Mint

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub

farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Moc leku powinna zostać ustalona w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Osoby palące

ponad 20 papierosów dziennie lub którym nie udało się wcześniej rzucić palenia stosując gumę do żucia

2 mg, powinny rozpocząć leczenie gumą do żucia 4 mg. W innym przypadku należy zastosować lek Nico

Mint 2 mg.

Na początku leczenia można stosować jedną gumę do żucia z częstotliwością 1 do 2 godzin. Zazwyczaj

wystarczające jest stosowanie 8-12 gum do żucia na dobę. Nie należy stosować więcej niż 24 gumy do żucia

na dobę.

Stosowanie podczas ograniczenia palenia w celu zaprzestania palenia:

Guma do żucia 2 mg: nie należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę

Guma do żucia 4 mg: nie należy stosować więcej niż 12 gum na dobę.

Zaprzestanie palenia

Czas trwania leczenia jest ustalany indywidualnie. Zazwyczaj stosowanie gumy do żucia kontynuuje się

przynajmniej przez trzy miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe zmniejszanie dawki nikotyny.

Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1 - 2 gum na dobę. Można jednak

żuć gumę, kiedy poczuje się potrzebę palenia.

Ograniczenie palenia

Lek Nico Mint guma do żucia może być stosowany między okresami palenia, aby wydłużyć odstępy

pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów. Liczba

papierosów powinna być stopniowo zastępowana gumami do żucia Nico Mint.

Jeśli po 6 tygodniach nie udało się zmniejszyć przynajmniej o połowę ilości wypalanych papierosów w ciągu

doby, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy podjąć próbę zaprzestania palenia, kiedy tylko pojawi się motywacja ku temu, ale nie później

niż 4 miesiące od rozpoczęcia przyjmowania leku Nico Mint. W tym celu należy stopniowo zmniejszać

liczbę stosowanych gum do żucia z nikotyną, na przykład zmniejszając liczbę o jedną gumę

co 2-5 dni.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa zdecydowana próba zaprzestania palenia,

należy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania gumy do żucia Nico Mint przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W niektórych

przypadkach dłuższy okres stosowania leku Nico Mint może być konieczny w celu uniknięcia nawrotu

palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Fachowe porady i wsparcie mogą pomóc palaczom rzucić palenie.

Gumy Nico Mint nie należy żuć jak zwykłej gumy do żucia. Żucie gumy Nico Mint w sposób szybki

i ciągły, powoduje zbyt szybkie uwalnianie nikotyny. Może to powodować dyskomfort (np. zgagę

i czkawkę)

Technika żucia gumy Nico Mint:

Gumę Nico Mint należy żuć wolno do momentu poczucia silnego smaku lub uczucia lekkiego

mrowienia

Wtedy należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem dopóki smak i uczucie

mrowienia zanikną

Następnie należy zacząć żuć ponownie do momentu poczucia silnego smaku lub uczucia lekkiego

mrowienia

Czynność tę należy powtarzać przez około 30 minut

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nico

Mint

Przedawkowanie nikotyny może nastąpić w przypadku jednoczesnego palenia i żucia gumy Nico Mint.

Objawy przedawkowania obejmują: nudności, nadmierne wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunkę,

nadmierne pocenie, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Wysokie dawki

nikotyny mogą powodować następujące objawy: niskie ciśnienie krwi, słabe i niemiarowe tętno, trudności w

oddychaniu, skrajne wyczerpanie, zapaść krążeniową (z powodu niskiego ciśnienia krwi) i drgawki.

Jeżeli dziecko przyjęło lek Nico Mint lub w razie przyjęcia zbyt wysokiej dawki nikotyny przez osobę

dorosłą należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Nico Mint guma do żucia może powodować działania niepożądane podobne do tych, które związane są

ze stosowaniem nikotyny w inny sposób. Działania te są w większości zależne od dawki nikotyny.

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z poniższych objawów reakcji alergicznej, która może być

poważna, jak np. obrzęk naczynioruchowy, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Nico Mint

i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Poniższe objawy występują rzadko (u 1 na 1000 osób

stosujących lek):

obrzęk twarzy, języka lub gardła

trudności w przełykaniu

pokrzywka i trudności w oddychaniu

Często

(objawy występujące u 1 na 10 osób stosujących lek):

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, szczególnie podczas pierwszych tygodni stosowania

leku, są podrażnienia jamy ustnej i gardła. Do innych często zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy,

bóle głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, czkawka i bóle mięśni żuchwy.

Niezbyt często

(objawy występujące u 1 na 100 osób stosujących lek):

Wyczuwanie bicia serca (palpitacje) i zaczerwienienie skóry lub wysypka skórna

Rzadko

(objawy występujące u 1 na 1000 osób stosujących lek):

Zaburzenia rytmu serca (arytmia).

W razie utrzymywania się lub uciążliwości działań niepożądanych należy skontaktować się

z lekarzem.

Niektóre objawy, takie jak zawroty, bóle głowy i zaburzenia snu, mogą być związane z objawami

odstawienia występującymi po zaprzestaniu palenia i wynikać z niskiego poziomu dostarczanej nikotyny.

Po zaprzestaniu palenia może pojawić się owrzodzenie jamy ustnej. Jednak powiązanie tych zmian z

leczeniem gumą do żucia z nikotyną jest nieznane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.

Jak przechowywać lek Nico Mint

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: (EXP). Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nico Mint

Substancją czynną leku jest nikotyna (w postaci nikotyny z kationitem). Lek Nico Mint jest dostępny

w dwóch mocach: guma do żucia, lecznicza 2 mg i guma do żucia, lecznicza 4 mg.

Pozostałe składniki to: Podłoże gumy, wapnia węglan, sorbitol (E420), sodu węglan bezwodny, sodu

wodorowęglan, sacharyna (E954), acesulfam potasowy (E950), aromat cytrynowy ciekły, aromat mięty

ciekły, aromat mięty pieprzowej ciekły, aromat mentolowy proszek, talk, maltitol (E965), guma arabska,

tytanu dwutlenek (E171) i wosk Carnauba.

Jak wygląda lek Nico Mint i co zawiera opakowanie

Guma do żucia Nico Mint jest barwy białej do żółtawej, lekko wypukła, prostokątna, o przybliżonych

wymiarach 18 x 12 x 5 mm, zapakowana w blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkość opakowania:

Opakowaniem zewnętrznym jest tekturowe pudełko zawierające 2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70,

72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110, 120, 150, 192, 200, 204, 210, 300, 492, 500, 504 gum do żucia w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20, 2333 CR Leiden

Holandia

Wytwórca

Fertin Pharma A/S

Industrivej 8, DK-7120 Vejle Øst

Dania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja:

Nico Mint 2 mg tuggummi

Nico Mint 4 mg tuggummi

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

29-11-2018

FDA warns company for selling e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of the agency’s ongoing Youth Tobacco Prevention Plan

FDA warns company for selling e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of the agency’s ongoing Youth Tobacco Prevention Plan

FDA issued a warning letter to Electric Lotus LLC for selling nicotine-containing e-liquids used in e-cigarettes with labeling and/or advertising that cause them to resemble kid-friendly food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

VaperBC recalls 100 mg Nicotine Base Liquid Nicotine

VaperBC recalls 100 mg Nicotine Base Liquid Nicotine

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

9-11-2018

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

3-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the first of two draft guidances aimed at supporting the development of novel, inhaled nicotine replacement therapies that could be submitted for approval as new drugs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

In 2016, as part of the implementation of the Act "for the restoration of biodiversity, nature and landscapes” and as requested by the Ministries of Agriculture, Health and Ecology, ANSES initiated an assessment weighing up the risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids, compared with their chemical and non-chemical alternatives. Today, ANSES is publishing its final opinion. For most uses of plant protection products containing neonicotinoids, sufficiently effective and ope...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

28-1-2019


Benzyl nicotinate / camphor / dimethyl sulfoxide / nonivamide / turpentine oil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010584/20180

Benzyl nicotinate / camphor / dimethyl sulfoxide / nonivamide / turpentine oil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010584/20180

Benzyl nicotinate / camphor / dimethyl sulfoxide / nonivamide / turpentine oil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010584/20180

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-8-2018

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments: https://go.usa.gov/xQ7Jb  pic.twitter.com/hQxiKdMZBK

FDA - U.S. Food and Drug Administration