Nico Fruit

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nico Fruit 2 mg guma do żucia, lecznicza
 • Dawkowanie:
 • 2 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • guma do żucia, lecznicza
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nico Fruit 2 mg guma do żucia, lecznicza
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 szt., 5909991051754, OTC; 10 szt., 5909991051761, OTC; 12 szt., 5909991051778, OTC; 20 szt., 5909991051785, OTC; 24 szt., 5909991051792, OTC; 30 szt., 5909991051808, OTC; 36 szt., 5909991051839, OTC; 40 szt., 5909991051846, OTC; 48 szt., 5909991051853, OTC; 50 szt., 5909991051860, OTC; 60 szt., 5909991051877, OTC; 70 szt., 5909991051884, OTC; 72 szt., 5909991051891, OTC; 80 szt., 5909991051907, OTC; 84 szt., 5909991051938, OTC; 90 szt., 5909991051945, OTC; 96 szt., 5909991051952, OTC; 100 szt., 5909991051969, OTC; 108 szt., 5909991051976, OTC; 110 szt., 5909991051983, OTC; 120 szt., 5909991051990, OTC; 150 szt., 5909991052003, OTC; 192 szt., 5909991052041, OTC; 200 szt., 5909991052058, OTC; 204 szt., 5909991052065, OTC; 210 szt., 5909991052072, OTC; 300 szt., 5909991052089, OTC; 492 szt., 5909991052096, OTC; 500 szt., 5909991052102, OTC; 504 szt., 5909991052133, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 21000
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nico Fruit, 2 mg, guma do żucia, lecznicza

Nico Fruit, 4 mg, guma do żucia, lecznicza

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub

farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia lekiem Nico Fruit pacjent nie rzucił palenia, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Nico Fruit i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nico Fruit

Jak stosować lek Nico Fruit

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Nico Fruit

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Nico Fruit i w jakim celu się go stosuje

Nico Fruit należy do grupy produktów, które są stosowane w celu zerwania z nałogiem palenia.

Nikotyna zawarta w leku Nico Fruit osłabia objawy wynikające z odstawienia nikotyny i głód nikotynowy

występujący po zaprzestaniu lub tymczasowym zmniejszeniu palenia w celu ułatwienia wyjścia z nałogu.

Przeciwdziała powrotowi do palenia osobom uzależnionym, zdecydowanym na porzucenie nałogu.

Guma do żucia Nico Fruit wskazana jest dla osób palących w wieku powyżej 18 lat.

Gdy pacjent nagle zaprzestaje dostarczania do organizmu nikotyny z wyrobów tytoniowych, może odczuwać

różnego rodzaju dolegliwości, zwane objawami odstawienia. Stosowanie leku Nico Fruit może zapobiec lub

przynajmniej zmniejszyć odczucie dyskomfortu, poprzez dostarczenie do organizmu w krótkim czasie

niewielkich dawek nikotyny.

Fachowe porady i wsparcie zazwyczaj zwiększają szanse powodzenia wyjścia

z nałogu.

Jeśli po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia lekiem Nico Fruit pacjent nie rzucił palenia, należy

skontaktować się z lekarzem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nico Fruit

Kiedy nie stosować leku Nico Fruit:

jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent jest osobą niepalącą

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nico Fruit należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Nico Fruit jest możliwe po konsultacji z lekarzem prowadzącym, w przypadku:

przebytego ostatnio (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

bólu w klatce piersiowej (niestabilnej dławicy piersiowej), lub spoczynkowej dławicy

piersiowej

choroby serca, powodującej zaburzenia rytmu i częstości akcji serca

niewyrównanego nadciśnienia tętniczego

jeśli pacjent miał kiedykolwiek reakcje alergiczne w postaci obrzęku warg, twarzy i gardła (obrzęk

naczynioruchowy) lub swędzące wysypki skórne (pokrzywka). Stosowanie nikotynowej terapii

zastępczej (NTZ) może czasem wywołać tego typu reakcje

ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby

ciężkiej choroby nerek

cukrzycy

nadczynności

tarczycy

guza chromochłonnego nadnerczy

choroby wrzodowej żołądka

zapalenia przełyku

Guma do żucia może przyklejać się do protez dentystycznych i mostów protetycznych, a w rzadkich

przypadkach spowodować ich uszkodzenie.

Dzieci i młodzież

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować leku Nico Fruit bez zalecenia lekarza. Osoby niepalące

nie powinny stosować leczniczej gumy do żucia Nico Fruit.

Dawki odpowiednie dla osób dorosłych mogą powodować objawy ciężkiego zatrucia u małych dzieci,

a nawet doprowadzić do zgonu. Dlatego też bardzo ważne jest przechowywanie leku Nico Fruit zawsze w

miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Inne leki i Nico Fruit

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent stosuje inne leki, które zawierają:

teofilinę

(stosowaną w leczeniu astmy oskrzelowej)

takrynę

(stosowaną w leczeniu choroby Alzheimera)

klozapinę

(stosowaną w leczeniu schizofrenii)

ropinirol

(stosowany w leczeniu choroby Parkinsona)

Nico Fruit z jedzeniem i piciem

Nie należy żuć gumy jednocześnie z jedzeniem i piciem, gdyż mogą one obniżyć skuteczność leku Nico

Fruit.

Kwasy zawarte w napojach (np. w sokach owocowych, kawie lub napojach gazowanych) zmniejszają

wchłanianie nikotyny w jamie ustnej. Z tego względu należy unikać ich spożywania przez 15 minut przed

zastosowaniem leku Nico Fruit.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje

ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zaprzestanie palenia papierosów w czasie ciąży jest bardzo ważne, ponieważ palenie w czasie ciąży może

przyczyniać się do słabszego wzrostu dziecka. Może także prowadzić do przedwczesnego porodu,

a nawet do urodzenia martwego płodu. Palącym kobietom w ciąży zaleca się rzucenie palenia wyrobów

tytoniowych bez pomocy jakichkolwiek leków zawierających nikotynę. Jednakże, jeżeli nie jest to możliwe,

należy rozważyć możliwość stosowania leku Nico Fruit jedynie po konsultacji z lekarzem prowadzącym

ciążę, z lekarzem rodzinnym lub z lekarzem w ośrodku zajmującym się leczeniem uzależnień od tytoniu.

Należy unikać stosowania leku Nico Fruit podczas karmienia piersią, ponieważ nikotyna przenika do mleka

kobiecego i może wywierać wpływ na dziecko. Jeżeli lekarz zlecił stosowanie leku Nico Fruit

w okresie karmienia piersią, lek powinien być stosowany bezpośrednio po karmieniu, a nie w trakcie lub

przed karmieniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych, wskazujących że lek Nico Fruit wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podłoże gumy leku Nico Fruit zawiera butylohydroksytoluen.

Butylohydroksytoluen może powodować

miejscowe reakcje skórne, kontaktowe zapalenie skóry oraz miejscowe podrażnienie błony śluzowej jamy

ustnej.

Lek Nico Fruit zawiera maltitol i sorbitol.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Nico Fruit

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub

farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Moc leku powinna zostać ustalona w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od nikotyny. Osoby palące

ponad 20 papierosów dziennie lub którym nie udało się wcześniej rzucić palenia stosując gumę do żucia

2 mg, powinny rozpocząć leczenie gumą do żucia 4 mg. W innym przypadku należy zastosować lek Nico

Fruit 2 mg.

Na początku leczenia można stosować jedną gumę do żucia z częstotliwością 1 do 2 godzin. Zazwyczaj

wystarczające jest stosowanie 8-12 gum do żucia na dobę. Nie należy stosować więcej niż 24 gumy do żucia

na dobę.

Stosowanie podczas ograniczenia palenia w celu zaprzestania palenia:

Guma do żucia 2 mg: nie należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę

Guma do żucia 4 mg: nie należy stosować więcej niż 12 gum na dobę.

Zaprzestanie palenia

Czas trwania leczenia jest ustalany indywidualnie. Zazwyczaj stosowanie gumy do żucia kontynuuje się

przynajmniej przez trzy miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe zmniejszanie dawki nikotyny.

Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1 - 2 gum na dobę. Można jednak

żuć gumę, kiedy poczuje się potrzebę palenia.

Ograniczenie palenia

Lek Nico Fruit guma do żucia może być stosowany między okresami palenia, aby wydłużyć odstępy

pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych papierosów. Liczba

papierosów powinna być stopniowo zastępowana gumami do żucia Nico Fruit.

Jeśli po 6 tygodniach nie udało się zmniejszyć przynajmniej o połowę ilości wypalanych papierosów w ciągu

doby, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy podjąć próbę zaprzestania palenia, kiedy tylko pojawi się motywacja ku temu, ale nie później

niż 4 miesiące od rozpoczęcia przyjmowania leku Nico Fruit. W tym celu należy stopniowo zmniejszać

liczbę stosowanych gum do żucia z nikotyną, na przykład zmniejszając liczbę o jedną gumę

co 2-5 dni.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa zdecydowana próba zaprzestania palenia,

należy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania gumy do żucia Nico Fruit przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W niektórych

przypadkach dłuższy okres stosowania leku Nico Fruit może być konieczny w celu uniknięcia nawrotu

palenia. Niewykorzystane gumy należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Fachowe porady i wsparcie mogą pomóc palaczom rzucić palenie.

Gumy Nico Fruit nie należy żuć jak zwykłej gumy do żucia. Żucie gumy Nico Fruit w sposób szybki

i ciągły, powoduje zbyt szybkie uwalnianie nikotyny. Może to powodować dyskomfort (np. zgagę

i czkawkę)

Technika żucia gumy Nico Fruit:

Gumę Nico Fruit należy żuć wolno do momentu poczucia silnego smaku lub uczucia lekkiego

mrowienia

Wtedy należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem dopóki smak i uczucie

mrowienia zanikną

Następnie należy zacząć żuć ponownie do momentu poczucia silnego smaku lub uczucia lekkiego

mrowienia

Czynność tę należy powtarzać przez około 30 minut

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nico Fruit

Przedawkowanie nikotyny może nastąpić w przypadku jednoczesnego palenia i żucia gumy Nico Fruit.

Objawy przedawkowania obejmują: nudności, nadmierne wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunkę,

nadmierne pocenie, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Wysokie dawki

nikotyny mogą powodować następujące objawy: niskie ciśnienie krwi, słabe i niemiarowe tętno, trudności w

oddychaniu, skrajne wyczerpanie, zapaść krążeniową (z powodu niskiego ciśnienia krwi) i drgawki.

Jeżeli dziecko przyjęło lek Nico Fruit lub w razie przyjęcia zbyt wysokiej dawki nikotyny przez osobę

dorosłą należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Nico Fruit guma do żucia może powodować działania niepożądane podobne do tych, które związane są

ze stosowaniem nikotyny w inny sposób. Działania te są w większości zależne od dawki nikotyny.

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z poniższych objawów reakcji alergicznej, która może być

poważna, jak np. obrzęk naczynioruchowy, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Nico Fruit i

skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Poniższe objawy występują rzadko (u 1 na 1000 osób

stosujących lek):

obrzęk twarzy, języka lub gardła

trudności w przełykaniu

pokrzywka i trudności w oddychaniu

Często

(objawy występujące u 1 na 10 osób stosujących lek):

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, szczególnie podczas pierwszych tygodni stosowania

leku, są podrażnienia jamy ustnej i gardła. Do innych często zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy,

bóle głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, czkawka i bóle mięśni żuchwy.

Niezbyt często

(objawy występujące u 1 na 100 osób stosujących lek):

Wyczuwanie bicia serca (palpitacje) i zaczerwienienie skóry lub wysypka skórna

Rzadko

(objawy występujące u 1 na 1000 osób stosujących lek):

Zaburzenia rytmu serca (arytmia).

W razie utrzymywania się lub uciążliwości działań niepożądanych należy skontaktować się

z lekarzem.

Niektóre objawy, takie jak zawroty, bóle głowy i zaburzenia snu, mogą być związane z objawami

odstawienia występującymi po zaprzestaniu palenia i wynikać z niskiego poziomu dostarczanej nikotyny.

Po zaprzestaniu palenia może pojawić się owrzodzenie jamy ustnej. Jednak powiązanie tych zmian z

leczeniem gumą do żucia z nikotyną jest nieznane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.

Jak przechowywać lek Nico Fruit

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: (EXP). Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nico Fruit

Substancją czynną leku jest nikotyna (w postaci nikotyny z kationitem). Lek Nico Fruit jest dostępny

w dwóch mocach: guma do żucia, lecznicza 2 mg i guma do żucia, lecznicza 4 mg.

Pozostałe składniki to: Podłoże gumy, wapnia węglan, sorbitol (E420), sodu węglan bezwodny, sodu

wodorowęglan, sacharyna (E954), acesulfam potasowy (E950), lewomentol, aromat cytrynowy nr 2

ciekły, aromat mango ciekły, aromat cytrynowy proszek, talk, maltitol (E965), guma arabska, tytanu

dwutlenek (E171) i wosk Carnauba.

Jak wygląda lek Nico Fruit i co zawiera opakowanie

Guma do żucia Nico Fruit jest barwy białej do żółtawej, lekko wypukła, prostokątna, o przybliżonych

wymiarach 18 x 12 x 5 mm, zapakowana w blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkość opakowania:

Opakowaniem zewnętrznym jest tekturowe pudełko zawierające 2, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 70,

72, 80, 84, 90, 96, 100, 108, 110, 120, 150, 192, 200, 204, 210, 300, 492, 500, 504 gum do żucia w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20, 2333 CR Leiden

Holandia

Wytwórca

Fertin Pharma A/S

Industrivej 8, DK-7120 Vejle Øst

Dania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja:

Nico Mint 2 mg tuggummi

Nico Mint 4 mg tuggummi

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

21-2-2019

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on additional steps by the agency to support the development of safe and effective novel nicotine replacement therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on additional steps by the agency to support the development of safe and effective novel nicotine replacement therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the second of two draft guidances aimed at supporting the development of novel nicotine replacement therapies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2019

Perrigo Issues Allergy Alert For Simple Truth Organic Banana, Strawberry & Apple Puree With Nonfat Greek Yogurt

Perrigo Issues Allergy Alert For Simple Truth Organic Banana, Strawberry & Apple Puree With Nonfat Greek Yogurt

Perrigo Company, in coordination with The Kroger Company, is initiating a voluntary recall of one production lot of Simple Truth Organic Banana, Strawberry & Apple Fruit Puree with Nonfat Greek Yogurt (LOT L8159, best by 08/06/2019, produced in Spain) due to improper labeling that does not indicate the presence of milk, posing a potential risk to consumers with milk allergies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-1-2019

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenamiphos

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenamiphos

Published on: Mon, 21 Jan 2019 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Greece and co‐rapporteur Member State Cyprus for the pesticide active substance fenamiphos are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of fenamiphos as a nematic...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-1-2019

Modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops

Modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops

Published on: Fri, 18 Jan 2019 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the competent national authority in Belgium prepared a request to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance spirotetramat in Florence fennels and rhubarbs. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer SAS submitted a request to the competent national authority in Austria to modify the existing MRLs for spirotetramat in the group of ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

22-12-2018

Modification of the existing maximum residue level for captan in hops

Modification of the existing maximum residue level for captan in hops

Published on: Fri, 21 Dec 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ADAMA Agriculture BV on behalf of ADAMA Makhteshim Ltd. submitted a request to the competent national authority in the Netherlands to modify the existing maximum residue level for the active substance captan in hops. The data submitted in support of the request were found to be insufficient to conclude whether the existing residue definitions are appropriate for hops. Although the number of residue ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-12-2018

Pest categorisation of Grapholita inopinata

Pest categorisation of Grapholita inopinata

Published on: Wed, 19 Dec 2018 The EFSA Panel on Plant Health (PLH) performed a pest categorisation of Grapholita inopinata, (Lepidoptera: Tortricidae), the Manchurian fruit moth, for the territory of the EU. G. inopinata is a well‐defined species that is recognised as a major pest of Malus spp. in Far East Russia, Eastern Siberia and northern China. G. inopinata is less common in Japan where it is not a serious pest. G. inopinata is not known to occur in the EU. G. inopinata is listed in Annex IIAI of ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-12-2018

Pest categorisation of Phyllosticta solitaria

Pest categorisation of Phyllosticta solitaria

Published on: Tue, 18 Dec 2018 The European Commission requested EFSA to conduct a pest categorisation of Grapholita prunivora (Lepidoptera: Tortricidae), an oligophagous moth whose larvae feed mostly on leaves and fruit of different Rosaceae including cultivated apples, plums, cherries and pecans. It overwinters in soil and bark crevices of its host plants. G. prunivora has reliable identification methods, both for adults and immature stages. It occurs in North America, where it can impact pome and sto...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

19-12-2018

Pest categorisation of Grapholita prunivora

Pest categorisation of Grapholita prunivora

Published on: Tue, 18 Dec 2018 The European Commission requested EFSA to conduct a pest categorisation of Grapholita prunivora (Lepidoptera: Tortricidae), an oligophagous moth whose larvae feed mostly on leaves and fruit of different Rosaceae including cultivated apples, plums, cherries and pecans. It overwinters in soil and bark crevices of its host plants. G. prunivora has reliable identification methods, both for adults and immature stages. It occurs in North America, where it can impact pome and sto...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-12-2018

Pest categorisation of Carposina sasakii

Pest categorisation of Carposina sasakii

Published on: Mon, 17 Dec 2018 The EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of the peach fruit moth, Carposina sasakii Matsumura (Lepidoptera: Carposinidae) for the EU. C. sasakii is not currently regulated in the EU although C. niponensis, a valid species of no economic significance that was previously mistakenly synonymised with C. sasakii, is regulated in Annex IIAI of 2000/29 EC. C. sasakii is a well‐defined species that is recognised as a major pest of apples, peaches and pears in...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-11-2018

FDA warns company for selling e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of the agency’s ongoing Youth Tobacco Prevention Plan

FDA warns company for selling e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of the agency’s ongoing Youth Tobacco Prevention Plan

FDA issued a warning letter to Electric Lotus LLC for selling nicotine-containing e-liquids used in e-cigarettes with labeling and/or advertising that cause them to resemble kid-friendly food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

VaperBC recalls 100 mg Nicotine Base Liquid Nicotine

VaperBC recalls 100 mg Nicotine Base Liquid Nicotine

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

20-11-2018

Modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops

Modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops

Published on: Mon, 19 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted two requests to the competent national authority in Germany. The first one, to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance pyraclostrobin in various crops and to set import tolerances for sugar canes and American persimmons; the second one to set import tolerances for pineapples and passion fruits/maracujas. The data submitted in support of the request...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-11-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)‐1,3‐dichloropropene

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)‐1,3‐dichloropropene

Published on: Mon, 19 Nov 2018 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, Spain, for the pesticide active substance (EZ)‐1,3‐dichloropropene are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of (EZ)‐1,3‐dichloropropene ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-11-2018

Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli

Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli

Published on: Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to set import tolerances for the active substance teflubenzuron in grapefruits and mandarins imported from Brazil and for broccoli imported from Paraguay. The data submitted were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for grapefruits and broccoli. The MRL derived ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-11-2018

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water‐soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water‐soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide

Published on: Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the evaluation of applications received by the European Commission concerning basic substances. In this context, EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract are presented. The context of the evaluation ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-11-2018

Pest categorisation of Popillia japonica

Pest categorisation of Popillia japonica

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Popillia japonica(Coleoptera: Scarabaeidae) for the EU. P. japonica is a distinguishable species listed in Annex IAII of Council Directive 2000/29/EC. It is native to Japan but established in the USA in the early 20th century. It spreads from New Jersey to most US states east of the Mississippi, some to the west and north into Canada. P. japonica feeds on over 700 plant species. Adults attack folia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Pest categorisation of Conotrachelus nenuphar

Pest categorisation of Conotrachelus nenuphar

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae), for the EU. C. nenuphar is a well‐defined species, recognised as a serious pest of stone and pome fruit in the USA and Canada where it also feeds on a range of other hosts including soft fruit (e.g. Ribes,Fragaria) and wild plants (e.g. Crataegus). Adults, which are not good flyers, feed on tender twigs, flower buds and leaves. Femal...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Pest categorisation of Acrobasis pirivorella

Pest categorisation of Acrobasis pirivorella

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The European Commission requested EFSA to conduct a pest categorisation of Acrobasis pirivorella (Lepidoptera: Pyralidae), a monophagous moth whose larvae exclusively feed on developing buds, flowers, and fruits of cultivated and wild Pyrus spp. A. pirivorella is a species with reliable methods available for identification. A. pirivorellaoccurs in north‐east Asia only, causing significant damage in cultivated pears. It is regulated in the EU by Council Direc...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information

Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 In compliance with Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA received a mandate from the European Commission to provide an update of the reasoned opinion on the review of existing maximum residue levels (MRLs) for imazalil published on 5 September 2017, taking into account the additional information provided on the toxicity of the metabolites R014821, FK‐772 and FK‐284. EFSA did not derive MRL proposals from the post‐harvest uses reported on citrus fru...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

Pest categorisation of Sternochetus mangiferae

Pest categorisation of Sternochetus mangiferae

Published on: Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100 The European Commission requested EFSA to conduct a pest categorisation of Sternochetus mangiferae (Coleoptera: Curculionidae), a monophagous pest weevil whose larvae exclusively feed on mango seeds, whereas adults feed on mango foliage. S. mangiferae is a species with reliable methods available for identification. It is regulated in the EU by Council Directive 2000/29/EC where it is listed in Annex IIB as a harmful organism whose introduction into EU Protec...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-10-2018

Sirob Imports, Inc. Issues Recall Due to Elevated Lead in Spices

Sirob Imports, Inc. Issues Recall Due to Elevated Lead in Spices

Sirob Imports, Inc of Lindenhurst, NY is recalling, Corrado, Orlando Imports, Nouri’s Syrian Bakery, Mediterranean Specialty Foods Brand and Butera Fruit Market Curry Powder because it contains elevated levels of lead.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant, Nichino Europe Co. Ltd., submitted application request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate confirmatory data that were identified for pyraflufen‐ethyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The submitted data were sufficient to confirm the MRLs for citrus fruits, tree nuts, pome fruits, stone fruits, table and wine grapes, curra...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. EAST TRADING CORP. of Bronx, NY is recalling Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins (Lot No. FDS T499/18) 30 lbs Box, because they contain undeclared SULFITES. People who have a severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening reactions if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-10-2018

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Melampsora farlowii, a well‐defined and distinguishable fungus of the family Melampsoraceae. M. farlowii is the causal agent of a leaf and twig rust of hemlocks (Tsuga spp.) in eastern North America. The pathogen is regulated in Council Directive 2000/29/EC (Annex IAI) as a harmful organism whose introduction into the EU is banned. M. farlowii ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance flonicamid in radishes. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in the Ne...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

3-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the first of two draft guidances aimed at supporting the development of novel, inhaled nicotine replacement therapies that could be submitted for approval as new drugs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

Fresh produce can become contaminated in many ways, but following these simple steps can help protect you and your family from foodborne illness.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9-6-2018

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods is voluntarily recalling fresh cut watermelon, honeydew melon, cantaloupe and fresh-cut mixed fruit containing one of these melons, produced at the Caito Foods facility in Indianapolis, because these products have the potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

In 2016, as part of the implementation of the Act "for the restoration of biodiversity, nature and landscapes” and as requested by the Ministries of Agriculture, Health and Ecology, ANSES initiated an assessment weighing up the risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids, compared with their chemical and non-chemical alternatives. Today, ANSES is publishing its final opinion. For most uses of plant protection products containing neonicotinoids, sufficiently effective and ope...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

26-5-2018

Global Commodities Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites In Apricot with Pitt Watan Brand

Global Commodities Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites In Apricot with Pitt Watan Brand

Global Commodities, Inc. of Hicksville, NY is recalling 1lb and 0.5lb packages of WATAN DRY FRUITS Brand Natural Dried Apricot with Pitt, because it contains undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-5-2018

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Foods of Akron, Ohio is voluntarily recalling specific lots due to the potential exposure to Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, pregnant women, and others with weakened immune systems. Healthy individuals may experience short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain, and diarrhea. Listeria infection can also cause miscarr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-1-2019


Benzyl nicotinate / camphor / dimethyl sulfoxide / nonivamide / turpentine oil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010584/20180

Benzyl nicotinate / camphor / dimethyl sulfoxide / nonivamide / turpentine oil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010584/20180

Benzyl nicotinate / camphor / dimethyl sulfoxide / nonivamide / turpentine oil: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010584/20180

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-8-2018

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/xU9VY  pic.twitter.com/ldh9OQWMWT

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments: https://go.usa.gov/xQ7Jb  pic.twitter.com/hQxiKdMZBK

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDaypic.twitter.com/bqUOG05dkm

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDaypic.twitter.com/bqUOG05dkm

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDay pic.twitter.com/bqUOG05dkm

FDA - U.S. Food and Drug Administration