Nerwobonisol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nerwobonisol płyn doustny
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nerwobonisol płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 40 g, 5909990657919, OTC; 1 butelka 100 g, 5909990657933, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06579
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NERWOBONISOL

Płyn doustny

Należy uważnie

zapoznać

się

z treścią ulotki przed

zastosowaniem

leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli

upływie

nastąpiła

poprawa

pacjent

czuje

się

gorzej,

należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nerwobonisol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nerwobonisol

3. Jak stosować lek Nerwobonisol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nerwobonisol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nerwobonisol i w jakim celu się go stosuje

Nerwobonisol jest to płyn doustny, zawierający substancje czynne pochodzenia roślinnego:

intrakt z melisy, nalewki z chmielu, rumianku, serdecznika, głogu oraz kozłka lekarskiego.

Wskazania do stosowania

jest

stosowany

tradycyjnie

jako

pomocniczy

stanach

napięcia

nerwowego oraz

trudnościach w zasypianiu.

Nerwobonisol jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i

jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nerwobonisol

Kiedy nie stosować leku Nerwobonisol:

- nie należy stosować leku u osób uczulonych na którykolwiek ze składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej

złożonych

Compositae)

rumianek,

arnikę,

nagietek,

mniszek,

karczoch,

słonecznik,

estragon.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nerwobonisol, ponieważ zastosowanie leku

może być szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Lek zawiera do 70% alkoholu, czyli do

1,42 g w jednej dawce (2,5ml) co odpowiada 36 ml piwa lub 15ml wina na dawkę.

Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u osób z grup ryzyka, jak np.

pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia. Ewentualne stosowanie należy

skonsultować z lekarzem.

Nerwobonisol a inne leki

Należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie

wszystkich

lekach

stosowanych

przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji leku Nerwobonisol z innymi lekami.

Stosowanie leku Nerwobonisol z jedzeniem i piciem

Pożywienie nie wpływa na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może osłabić zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu.

Lek Nerwobonisol zawiera alkohol.

3. Jak stosować lek Nerwobonisol

Podawać doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć.

Dorośli, młodzież i dzieci od 12 roku życia:

Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml

leku (do kieliszka wody nalać ok. 1 małej łyżeczki preparatu).

W przypadku wystąpienia trudności w zasypianiu na tle nerwowym, można zastosować

jednorazowo podwójną dawkę (5 ml) na pół godziny przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nerwobonisol

W przypadku zażycia większej dawki leku Nerwobonisol niż zalecana mogą wystąpić objawy

przedawkowania związane z zawartością alkoholu.

Pominięcie zastosowania leku Nerwobonisol

przypadku

pominięcia

dawki

leku

Nerwobonisol

należy

kontynuować

zalecane

dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane

chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych przy stosowaniu leku Nerwobonisol w

zalecanych dawkach. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na

składniki produktu lub zgaga. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych,

aktualny

adres,

telefonu

faksu

Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nerwobonisol

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym

dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nerwobonisol po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nerwobonisol

Skład na 100 g:

Melissae herbae intractum

(Intrakt z melisy)

30 g

Ekstrahent: etanol 96 % (v/v)

Lupuli strobili tinctura

(Nalewka z chmielu)

15 g

Ekstrahent: etanol 80 % (v/v)

Chamomillae anthodii tinctura

(Nalewka z rumianku)

15 g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Leonuri herbae tinctura

(Nalewka z serdecznika)

15 g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Crataegi inflorescentiae tinctura

(Nalewka z głogu)

15 g

Ekstrahent: etanol 60 % (v/v)

Valerianae radicis tinctura

(Nalewka kozłkowa)

10 g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 60-70% (v/v).

Jak wygląda lek Nerwobonisol i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim Nerwobonisolu jest butelka z barwnego szkła z zakrętką z

polietylenu zawierająca 100 g lub 40 g leku. Butelka wraz z ulotką umieszczona jest w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED

34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23

Polska

Tel.+ 48 33 861 86 71

Data ostatniej aktualizacji ulotki: