Neotigason

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Neotigason 25 mg kapsułki
 • Dawkowanie:
 • 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Neotigason 25 mg kapsułki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990854479, Rp; 100 kaps., 5909990696925, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06969
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Neotigason, 10 mg, kapsułki

Neotigason, 25 mg, kapsułki

Acitretinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzie

ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Neotigason i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neotigason

Jak stosować lek Neotigason

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Neotigason

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Neotigason i w jakim celu się go stosuje

Lek Neotigason zawiera substancję czynną zwaną acytretyną. Należy on do grupy leków nazywanych

retynoidami.

Lek Neotigason jest stosowany w leczeniu ciężkich chorób skóry, w których skóra robi się gruba

i może się łuszczyć. Te choroby skórne obejmują łuszczycę, rybią łuskę, łupież czerwony mieszkowy,

rogowacenie mieszkowe (chorobę Dariera). Acytretyna przywraca prawidłowy wzrost skóry.

Lek Neotigason zwykle jest stosowany pod nadzorem lekarza dermatologa (lekarz zajmujący się

chorobami skóry).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neotigason

Kiedy nie przyjmować leku Neotigason:

jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub może zajść w ciążę podczas

przyjmowania leku Neotigason lub w ciągu 3 lat po przerwaniu leczenia. Konieczne jest

stosowanie środków zapobiegających ciąży, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną acytretynę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub jeżeli przyjmuje inne leki nazywane

„retynoidami”

jeśli pacjentka karmi piersią

jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby

jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby nerek

jeśli pacjent ma wysokie st

ężenie lipidów (tłuszczu) we krwi

jeśli pacjent stosuje leki nazywane tetracyklinami (stosowane w leczeniu zakażeń)

lub metotreksat (stosowany w chorobach skórnych, bólu stawów lub nowotworach), patrz także

„Lek Neotigason a inne leki”

jeśli pacjent stosuje witaminę A lub inne retynoidy (takie jak izotretynoinę), patrz punkt „Lek

Neotigason a inne leki”.

Należy porozmawiać z lekarzem, zanim zastosuje się lek Neotigason, jeśli pacjent uważa, że

którekolwiek z powyższych ostrzeżeń go dotyczy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Neotigason należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

jeśli pacjent ma cukrzycę. Pacjent będzie wymagał częstszego oznaczania stężenia cukru

we krwi po rozpoczęciu stosowania leku Neotigason.

jeśli pacjent ma duże stężenie lipidów we krwi lub pacjent jest otyły. Lekarz może zlecić

wykonanie badania krwi podczas stosowania przez pacjenta leku Neotigason, w celu

sprawdzenia stężenia lipidów we krwi pacjenta.

jeśli pacjent ma zaburzenia układu sercowo-naczyniowego. Pacjent może wymagać częstszej

obserwacji przez lekarza, np. pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

jeśli pacjent spożywa alkohol w dużych ilościach.

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

Inne sytuacje, które należy wziąć pod uwagę podczas stosowania leku Neotigason:

Lek Neotigason może powodować osłabienie widzenia nocnego (patrz poniżej „Prowadzenie

pojazdów i obsługiwanie maszyn” oraz punkt 4).

Lek Neotigason może powodować zwiększenie ciśnienia w czaszce. Jeśli wystąpią objawy

zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, jak silne bóle głowy, nudności, wymioty

lub zaburzenia widzenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lek Neotigason mo

że spowodować nasilenie działania promieni UV na skórę. Zanim pacjent

wyjdzie na silne słońce powinien eksponowaną skórę zabezpieczyć kremem z filtrem

przeciwsłonecznym (z filtrem UV o mocy co najmniej SPF 15). Należy unikać stosowania lamp

słonecznych (solarium) bez nadzoru oraz nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.

Czynność wątroby i stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi powinny być skontrolowane przed

rozpoczęciem leczenia i następnie regularnie w trakcie leczenia. Lekarz może okresowo

przeprowadzać kontrolę kości u pacjenta, ponieważ lek Neotigason może powodować zmiany

w kościach, zwłaszcza u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku leczonych długotrwale.

Stosowanie dużych dawek leku Neotigason może powodować zmiany nastroju (w tym

drażliwość, agresję i depresję).

Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie ciężkiego stanu (zespół przesiąkania włośniczek/zespół

kwasu retynowego), podczas którego małe naczynia krwionośne (naczynia włosowate)

przeciekają. Może to prowadzić do ciężkiego niedociśnienia (niskie ciśnienie krwi), obrzęków

(nagromadzenie płynów powodujące obrzęk) i wstrząsu (upadek).

Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie ciężkiej reakcji skórnej (złuszczające zapalenie skóry),

z objawami takimi, jak wysypka, pęcherze, łuszczenie skóry. Patrz punkt 4.

Ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu, lek ten nie może być przekazany innej osobie.

Niewykorzystane lub przeterminowane kapsułki należy zwrócić do apteki w celu zniszczenia.

Kobiety w wieku rozrodczym:

Lek Neotigason powoduje wady rozwojowe u nienarodzonego dziecka. Zapobieganie ciąży

i wykonywanie testów ciążowych jest konieczne podczas leczenia i przez 3 lata po zakończeniu

stosowania leku Neotigason, patrz także „Ciąża i karmienie piersią”. Kobietom w wieku rozrodczym

nie wolno spożywać alkoholu podczas leczenia i przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia, patrz

punkt „Lek Neotigason z alkoholem”.

Oddawanie krwi:

Pacjentowi nie wolno oddawać krwi podczas stosowania leku Neotigason i przez 3 lata

po zakończeniu leczenia. Powodem jest wysokie ryzyko wystąpienia wad rozwojowych

u nienarodzonego dziecka spowodowanych stosowaniem leku Neotigason. Kobietom w wieku

rozrodczym nie wolno podawać krwi pobranej od pacjentów, którzy są leczeni lub w ostatnich 3 latach

byli leczeni lekiem Neotigason.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, przed przyjęciem leku należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Neotigason a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie można stosować jednocześnie metotreksatu (przyjmowanego w leczeniu chorób skóry, zapalenia

stawów lub nowotworów), tetracyklin (przyjmowanych w leczeniu zakażeń) lub witaminy A i innych

retynoidów (takich jak izotretynoina i tazaroten) z lekiem Neotigason, patrz także punkt „Kiedy nie

przyjmować leku Neotigason”.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Neotigason, należy poinformować lekarza w przypadku

stosowania fenytoiny (przyjmowanej w leczeniu padaczki) lub środków antykoncepcyjnych

zawierających małe dawki progesteronu (minipigułki).

Lek Neotigason z alkoholem

Kobietom w wieku rozrodczym nie wolno spożywać alkoholu (w napojach, jedzeniu lub lekach)

podczas stosowania leku Neotigason i przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia. Jednoczesne

spożywanie alkoholu i przyjmowanie leku Neotigason

może spowodować powstanie związku o

nazwie etretynat, który uszkadza płód, a jest bardzo powoli usuwany z organizmu. Przez 3 lata

po zakończeniu leczenia lekiem Neotigason

muszą być stosowane skuteczne metody zapobiegania

ciąży.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Neotigason powoduje wystąpienie wad rozwojowych u nienarodzonego dziecka. Poniższa

instrukcja musi być ściśle przestrzegana

, nawet jeśli występują problemy z płodnością.

Nie wolno przyjmować

leku Neotigason, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być

w ciąży lub może zajść w ciążę podczas przyjmowania leku Neotigason lub w ciągu 3 lat

po przerwaniu leczenia.

Nie wolno przyjmować

leku Neotigason, jeśli pacjentka karmi piersią.

Kontrola urodzin:

Jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym,

musi stosować skuteczne środki

zapobiegania ciąży (antykoncepcję)

bez przerwy, przez co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem

stosowania leku Neotigason, przez cały okres leczenia oraz przez 3 lata po zakończeniu leczenia

acytretyną. Podstawowa metoda antykoncepcji to połączenie doustnego środka antykoncepcyjnego

lub wkładki wewnątrzmacicznej razem z prezerwatywą lub diafragmą (kapturek dopochwowy). Nie

zaleca się środków antykoncepcyjnych z małą dawką progesteronu (minipigułki).

Testy ciążowe:

Lekarz do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia

zaleci obowiązkowe wykonanie testu

ciążowego

. Wynik testu musi być negatywny. Stosowanie leku Neotigason po otrzymaniu

negatywnego wyniku testu ciążowego można rozpocząć dopiero w drugim lub trzecim dniu następnej

menstruacji. Pacjentka zostanie także poproszona o

regularne wykonywanie testów ciążowych

w trakcie leczenia, co 28 dni. Każdorazowo przed otrzymaniem kolejnej recepty na lek Neotigason,

lekarz poprosi o przedstawienie negatywnego wyniku testu ciążowego. Test powinien być wykonany

nie wcześniej niż 3 dni przed wizytą u lekarza.

Po przerwaniu stosowania leku Neotigason, testy ciążowe należy wykonywa

ć w odstępach

1-3 miesięcy przez okres 3 lat po przyjęciu ostatniej dawki.

Jeżeli w okresie przyjmowania leku lub w okresie 3 lat po jego odstawieniu

pacjentka zajdzie

w ciążę lub będzie przypuszczała, że jest w ciąży, powinna natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Jeśli pacjentka ma jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej instrukcji, powinna o tym porozmawiać

z lekarzem lub farmaceutą, zanim przyjmie lek Neotigason.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W okresie przyjmowania leku Neotigason pacjent może mieć problemy ze wzrokiem, zwłaszcza nocą.

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania

maszyn.

Lek Neotigason zawiera glukozę

. Jeśli pacjent wie, że ma zespół złego wchłaniania glukozy-

galaktozy, nie powinien przyjmować tego leku.

3.

Jak stosować lek Neotigason

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza. Kapsułki najlepiej przyjmować raz na dobę z jedzeniem

lub popijając mlekiem.

Zwykle stosowana dawka u pacjentów dorosłych to 25 mg (tj. 1 kapsułka zawierająca 25 mg

acytretyny) lub 30 mg (3 kapsułki, każda zawieraj

ąca 10 mg acytretyny). Lekarz może dostosować

dawkę leku w zależności od choroby i innych czynników np. ogólnego stanu zdrowia. Maksymalna

zalecana dawka dobowa to 75 mg (tj. 3 kapsułki, każda zawierająca 25 mg acytretyny).

Kobiety w wieku rozrodczym

Stosowanie leku Neotigason można rozpocząć dopiero w drugim lub trzecim dniu następnej

menstruacji. Lekarz na początku leczenia

zaleci obowiązkowe wykonanie testu ciążowego

do 3 dni

przed rozpoczęciem leczenia i

regularne wykonywanie testów ciążowych

podczas leczenia i przez

3 lata po zakończeniu leczenia. Wyniki testów ciążowych muszą być negatywne. Pacjentka

musi

także stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży (antykoncepcję)

bez przerwy, co najmniej

4 tygodnie przed rozpoczęciem stosowania leku Neotigason, przez cały okres leczenia oraz przez

3 lata po zakończeniu leczenia acytretyną, patrz także punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Stosowanie u dzieci

Lek Neotigason można podawać dzieciom tylko wtedy, gdy alternatywne metody leczenia okażą się

nieodpowiednie. Lekarz zdecyduje o dawce leku, która zależy np. od leczonej choroby i masy ciała

dziecka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neotigason

W przypadku zastosowania przez pacjenta lub inną osobę większej dawki leku Neotigason niż

zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Objawy przedawkowania

leku Neotigason to: ból głowy, zawroty głowy, nudności lub wymioty, senność, rozdrażnienie

lub świąd skóry.

Pominięcie przyjęcia leku Neotigason

Należy przyjąć lek tak szybko, jak jest to możliwe. Jednak, jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej

dawki, zapomnianą dawkę leku należy pominąć. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neotigason

Bez konsultacji z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku Neotigason.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten

może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Neotigason i natychmiast skontaktować się

z lekarzem, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

Silny ból głowy, nudności, wymioty i zaburzenia widzenia. Mogą to być objawy

podwyższonego ciśnienia w czaszce (

bardzo rzadko

Reakcje alergiczne typu natychmiastowego, z objawami jak wysypka, obrzęk lub swędzenie

skóry, zaczerwienienie i opuchnięcie oczu, silny obrzęk błony śluzowej nosa, astma

lub świszczący oddech. Objawy te mogą być łagodne do zagraż

ających życiu (

częstość

nieznana

Zażółcenie skóry i białkówek oczu - żółtaczka (

bardzo rzadko

Żółtaczka i inne objawy, jak utrata apetytu, gorączka, ogólne złe samopoczucie, nudności,

ciemne zabarwienie moczu, dyskomfort w jamie brzusznej. Mogą to być objawy zapalenia

wątroby (

niezbyt często

Ciężki stan (zespół przesiąkania włośniczek/zespół kwasu retynowego), podczas którego małe

naczynia krwionośne (naczynia włosowate) przeciekają. Może to prowadzić do ciężkiego

niedociśnienia, obrzęków w wyniku nagromadzenie płynów i wstrząsu (upadek). Objawy to

obrzęk lub opuchlizna, trudności w oddychaniu, skurcze żołądka, ból mięśni, nadmierne

pragnienie, ogólne uczucie zmęczenia i osłabienia (

częstość nieznana

Ciężka reakcja skórna z objawami jak wysypka, pęcherze lub złuszczające zapalenie skóry

częstość nieznana

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

suche, podrażnione lub opuchnięte oczy, co może prowadzić do nietolerancji soczewek

kontaktowych

suchość, podrażnienie lub wodnista wydzielina z nosa, krwawienie z nosa

suchość w jamie ustnej, pragnienie

suchość lub stan zapalny ust, który można złagodzić, nakładając tłustą maść

świąd, wypadanie włosów,

łuszczenie się skóry na dłoniach lub stopach lub nawet na całym

ciele

zmiany w czynności wątroby (widoczne w badaniach krwi)

zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi (widoczne w badaniach krwi).

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

ból głowy

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty

delikatna skóra, uczucie wilgotnej skóry lub wysypka, zapalenie skóry, nieprawidłowa struktura

włosa, osłabienie paznokci, zakażenie skóry wokół paznokcia, zaczerwienienie skóry

ból stawów, ból mięśni

obrzęk dłoni, kostek i stóp.

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

zawroty głowy

niewyraźne widzenie

zapalenie dziąseł

szczeliny, pęknięcia lub nadżerki skóry np. wokół ust, pęcherze skóry i zapalenie skóry

(pęcherzowe zapalenie skóry), nasilona wrażliwość skóry na słońce (nadwrażliwość na światło

słoneczne).

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):

uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, które mogą obejmować takie objawy jak

osłabienie mięśni, drętwienie i mrowienie stóp, rąk lub pieczenie, rozrywający

lub przeszywający ból.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

ślepota nocna, zapalenie rogówki oka (wrzodziejące zapalenie rogówki)

ból kości, zmiany we wzroście kości.

Nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zakażenia pochwy (nazywane również drożdżycą lub grzybicą)

zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach (szumy uszne)

nagłe zaczerwienienie

zmiany w odczuwaniu smaku; krwawienie z odbytnicy

małe, czerwonawe grudki na skórze, które mogą

łatwo krwawić (ziarniniak ropotwórczy),

wypadanie - rzęs i brwi, obrzęk skóry, wysypki skórne (powodujące swędzenie

i zaczerwienienie)

ścieńczenie skóry, złuszczające zapalenie skóry

poprawa lub pogorszenie tolerancji glukozy u pacjentów z cukrzycą

zmiany w brzmieniu głosu (dysfonia).

Na początku leczenia czasami obserwuje się pogorszenie objawów łuszczycy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zg

łaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Neotigason

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Z powodu ryzyka uszkadzającego działania na nienarodzone dziecko nie wolno przekazywać leku

innym osobom. Niezużyty lub przeterminowany lek

musi

być zwrócony do apteki w celu zniszczenia.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Neotigason

Substancją czynną leku jest acytretyna. Każda kapsułka zawiera 10 mg lub 25 mg acytretyny.

Pozostałe składniki leku to:

Neotigason kapsułki, 10 mg:

żelatyna, glukoza ciekła suszona rozpyłowo, sodu askorbinian, celuloza mikrokrystaliczna

skład otoczki kapsułki:

Korpus kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Wieczko kapsułki: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek

czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Tusz: szelak, alkohol izopropylowy, alkohol N-butylowy, glikol propylenowy, amonu

wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).

Neotigason kapsułki, 25 mg:

żelatyna, glukoza ciekła suszona rozpyłowo, sodu askorbinian, celuloza mikrokrystaliczna

skład otoczki kapsułki:

Korpus kapsułki: żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Wieczko kapsułki: żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek

czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Tusz: szelak, alkohol izopropylowy, alkohol N-butylowy, glikol propylenowy, amonu

wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda lek Neotigason i co zawiera opakowanie:

10 mg: kapsułki z brązowym wieczkiem i białym korpusem z nadrukiem „10” w kolorze

czarnym na korpusie; kapsułki w rozmiarze 4.

25 mg: kapsułki z brązowym wieczkiem i żółtym korpusem z nadrukiem „25” w kolorze

czarnym na korpusie; kapsułki w rozmiarze 1.

Jedno opakowanie zawiera 30 lub 100 kapsu

łek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia

Wytwórca:

CENEXI

52 rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay-sous-Bois

Francja

CENEXI

17 rue de Pontoise

95520 Osny

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: (22) 345 93 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: