Nasonex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nasonex 0,5 mg/g; 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, zawiesina
 • Dawkowanie:
 • 0,5 mg/g; 50 mcg/dawkę
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do nosa, zawiesina
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nasonex 0,5 mg/g; 50 mcg/dawkę aerozol do nosa, zawiesina
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 poj. 18 g (140 dawek), 5909990732395, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07619
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nasonex, 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Mometasoni furoas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Nasonex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nasonex

Jak stosować lek Nasonex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Nasonex

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Nasonex i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Nasonex?

Nasonex aerozol do nosa zawiera mometazonu furoinian, który należy do grupy leków nazywanych

kortykosteroidami. Mometazonu furoinian podany donosowo łagodzi objawy zapalenia (obrzęk

i podrażnienie błony śluzowej nosa), kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość

wydzieliny z nosa.

W jakim celu stosuje się lek Nasonex?

Katar sienny i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa

Nasonex stosowany jest w leczeniu objawów kataru siennego (zwanego także sezonowym

alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób

dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych.

Katar sienny, który występuje w określonych porach w ciągu roku, jest reakcją alergiczną

spowodowaną wdychaniem pyłków drzew, traw, chwastów, a także zarodników pleśni i grzybów.

Całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa występuje przez cały rok, a objawy mogą być

spowodowane wrażliwością na różnorodne czynniki, w tym roztocza kurzu domowego, sierść

zwierząt (lub złuszczony naskórek), pierze oraz niektóre pokarmy. Nasonex zmniejsza obrzęk

i podrażnienie błony śluzowej nosa i w ten sposób łagodzi kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego

nosa lub wydzielinę z nosa, spowodowane katarem siennym lub całorocznym zapaleniem błony

śluzowej nosa.

Polipy nosa

Nasonex jest stosowany w leczeniu polipów nosa u osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych.

Polipy nosa są to małe narośla na błonie śluzowej nosa, zwykle występujące w obu nozdrzach.

Nasonex zmniejsza stan zapalny w nosie, powodując stopniowe zmniejszanie się polipów w nosie,

dzięki temu zmniejsza uczucie zatkanego nosa, który może utrudniać oddychanie przez nos.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nasonex

Kiedy nie stosować leku Nasonex

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mometazonu furoinian lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie nosa. Stosowanie leku Nasonex w czasie

niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki, może spowodować

zaostrzenie objawów zakażenia. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu

wyleczenia zakażenia.

jeśli pacjent niedawno miał zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa. Nie należy

stosować aerozolu do nosa, aż do czasu zagojenia się ran.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nasonex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica.

jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek inne zakażenie.

jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.

jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.

Podczas stosowania leku Nasonex należy omówić to z lekarzem

jeśli układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (występują trudności

w zwalczaniu zakażenia) i pacjent miał kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy

unikać kontaktu z osobami, u których występują te zakażenia.

jeśli u pacjenta występuje zakażenie nosa lub gardła.

jeśli lek jest stosowany kilka miesięcy lub dłużej.

jeśli pacjent ma długotrwałe podrażnienie nosa lub gardła.

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas,

mogą wystąpić działania niepożądane z powodu wchłaniania się leku w organizmie.

Jeśli wystąpi swędzenie lub podrażnienie oczu, lekarz może zalecić inne leczenie z lekiem Nasonex.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się

z lekarzem.

Dzieci

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa stosuje się w dużych dawkach przez długi czas, mogą

one powodować pewne działania niepożądane, takie jak spowolnienie tempa wzrostu u dzieci.

Zaleca się, aby regularnie kontrolować wzrost dzieci otrzymujących długotrwałe leczenie

kortykosteroidami donosowymi, i jeśli zauważone zostaną jakiekolwiek zmiany, należy poinformować

lekarza.

Lek Nasonex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które

wydawane są bez recepty..

Jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków w celu leczenia

alergii, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie

rozpoczęcia stosowania leku Nasonex. U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania

kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak

ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne,

takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować

się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Nasonex i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan

pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Nasonex u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka ludzkiego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Nasonex na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Nasonex zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek Nasonex zawiera benzalkoniowy chlorek, który może podrażniać błonę śluzową nosa.

3.

Jak stosować lek Nasonex

Lek Nasonex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Aerozolu do nosa nie należy stosować częściej, przez dłuższy

czas lub w większych dawkach niż zalecił to lekarz prowadzący.

Leczenie kataru siennego i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa

Stosowanie u osób dorosłych oraz u dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki.

Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który

może zalecić zwiększenie dawki: maksymalna dawka dobowa to cztery dawki aerozolu do

każdego otworu nosowego raz na dobę.

Stosowanie u dzieci w wieku od 3 do 11 lat

Zwykle stosuje się jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej

dawki leku Nasonex, jednak pełne korzyści z leczenia mogą nie być obserwowane w ciągu dwóch

pierwszych dni leczenia. Dlatego należy kontynuować regularne stosowanie w celu uzyskania pełnych

korzyści z leczenia.

Jeśli pacjent ma nasilone objawy kataru siennego, konieczne może być rozpoczęcie stosowania leku

Nasonex na kilka dni przed spodziewanym początkiem sezonu pylenia. Pomoże to zapobiec

wystąpieniu objawów kataru siennego.

Polipy nosa

Stosowanie u osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat

Zwykle stosuje się początkowo dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, lekarz może zalecić

zwiększenie dawki do dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę.

Po uzyskaniu poprawy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku.

Jeżeli po 5 do 6 tygodniach stosowania leku dwa razy na dobę nie nastąpi poprawa, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przygotowanie aerozolu do nosa do stosowania

Nasonex aerozol do nosa zawiera

nasadkę, która chroni końcówkę dozownika i zapobiega jej

zanieczyszczeniu. Należy pamiętać, aby zdjąć ją przed użyciem aerozolu i nałożyć ponownie po

zakończeniu stosowania.

Przed pierwszym zastosowaniem aerozolu, należy sprawdzić działanie naciskając pompkę 10 razy, aż

uzyska się drobną mgiełkę:

Należy delikatnie wstrząsnąć butelkę.

Palec wskazujący oraz środkowy należy położyć po obu stronach końcówki dozownika, a kciuk

pod butelką.

Nie

przekłuwać dozownika aerozolu do nosa.

Kierując końcówkę dozownika od siebie, należy nacisnąć palcami tak, aby 10 razy rozpylić

aerozol, aż do uzyskania jednolitej mgiełki.

Jeżeli aerozol do nosa nie był używany przez 14 dni lub dłużej, przed kolejnym użyciem należy

nacisnąć pompkę 2 razy, aż do uzyskania jednolitej mgiełki.

Jak stosować aerozol do nosa

Wstrząsnąć delikatnie butelkę i zdjąć nasadkę ochronną. (Rycina 1)

Delikatnie wydmuchać nos.

Zamknąć jeden otwór nosowy i włożyć końcówkę dozownika do drugiego

otworu nosowego, jak pokazano na rysunku. (Rycina 2)

Przechylić głowę lekko do przodu, trzymając butelkę pionowo do góry.

Rozpocząć delikatny i powolny wdech przez nos, w trakcie którego należy

rozpylić aerozol (w postaci drobnej mgiełki) do nosa, naciskając RAZ w dół

palcami.

Wykonać wydech przez usta. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 4, aby

podać drugą dawkę aerozolu do tego samego otworu nosowego, jeżeli

potrzeba.

Wyjąć końcówkę dozownika z otworu nosowego i wykonać wydech przez

usta.

Powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 6, aby podać aerozol do

drugiego otworu nosowego (Rycina 3).

Po użyciu aerozolu, należy ostrożnie wytrzeć końcówkę dozownika czystą chusteczką lub ściereczką

i założyć nasadkę ochronną.

Czyszczenie

Ważne jest, aby regularnie czyścić butelkę z aerozolem do nosa, gdyż w przeciwnym razie

może on nie działać prawidłowo.

Należy zdjąć nasadkę ochronną i delikatnie ściągnąć końcówkę dozownika.

Umyć końcówkę dozownika i nasadkę ochronną w ciepłej wodzie, a następnie opłukać pod

bieżącą wodą.

Nie należy udrożniać końcówki dozownika poprzez przekłuwanie igłą lub innym ostrym

przedmiotem, ponieważ spowoduje to uszkodzenie dozownika i nie będzie dostarczana

odpowiednia dawka leku.

Pozostawić nasadkę ochronną i końcówkę dozownika w ciepłym miejscu do wyschnięcia.

Nałożyć końcówkę dozownika na butelkę, a następnie włożyć nasadkę ochronną.

Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Po wyczyszczeniu należy sprawdzić, czy dozownik działa prawidłowo i 2 razy rozpylić aerozol.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nasonex

Jeśli przypadkowo zastosowano większą dawkę leku niż jest zalecana, należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli steroidy stosowane są przez długi okres lub w dużych dawkach, w rzadkich przypadkach mogą

wywoływać niekorzystny wpływ na hormony pacjenta. U dzieci mogą wpływać na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Nasonex

Jeśli pacjent zapomniał zastosować aerozol do nosa o odpowiedniej porze, powinien przyjąć lek od

razu, jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie stosując lek o zwykłej porze. Nie

należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nasonex

U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki

leku Nasonex, jednak pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po 2 dniach stosowania

leku. Bardzo ważne jest, aby pacjent regularnie stosował aerozol do nosa. Nie należy przerywać

leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że tak zalecił lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne).

Reakcje te mogą być ciężkie. Należy przerwać stosowanie leku Nasonex i natychmiast zwrócić się

po pomoc lekarską, jeśli wystąpią objawy, takie jak:

obrzęk twarzy, języka lub gardła

problemy z przełykaniem

pokrzywka

świszczący oddech lub trudności w oddychaniu

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas,

działania niepożądane mogą występować z powodu wchłaniania się leku w organizmie.

Inne działania niepożądane

Większość osób stosujących aerozole do nosa nie zgłasza żadnych działań niepożądanych. Jednak

u niektórych osób po zastosowaniu leku Nasonex lub innego kortykosteroidu w postaci aerozolu do

nosa wystąpiły następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

ból głowy

kichanie

krwawienie z nosa [występowało bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

u pacjentów z polipami nosa, którzy stosowali dwie dawki leku Nasonex do każdego otworu

nosowego dwa razy na dobę]

podrażniony nos lub ból gardła

owrzodzenie błony śluzowej nosa

zakażenie górnych dróg oddechowych

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia,

uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza

zaburzenia smaku i węchu

trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech

nieostre widzenie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Nasonex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać butelki w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Butelkę należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia. W tym samym czasie otworzyć tylko

jedną butelkę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nasonex

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Jedna dawka aerozolu zawiera

50 mikrogramów mometazonu furoinianu w postaci jednowodnej.

Pozostałe składniki leku to: celuloza dyspersyjna, glicerol, sodu cytrynian, kwas cytrynowy

jednowodny, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Nasonex i co zawiera opakowanie

Nasonex jest to aerozol do nosa, zawiesina.

Każda butelka zawiera 140 dawek leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel. (+48) 22 54 95 100

msdpolska@merck.com

Wytwórca

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Nasonex aquosum-Nasenspray

Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia,

Włochy, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwecja, Wielka

Brytania: Nasonex

Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja: NASONEX

Łotwa: Nasonex 50 mikrogrami/deva deguna aerosols, suspensija

Portugalia: Nasomet

Hiszpania: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2017