Nalgesin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nalgesin 275 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 275 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nalgesin 275 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909991023744, Rp; 20 tabl., 5909991023751, Rp; 30 tabl., 5909991023768, Rp; 40 tabl., 5909991066178, Rp; 60 tabl., 5909991023775, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 20696
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nalgesin, 275 mg, tabletki powlekane

Naproxenum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści:

Co to jest lek Nalgesin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nalgesin

Jak stosować lek Nalgesin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Nalgesin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Nalgesin i w jakim celu się go stosuje

Nalgesin jest lekiem uśmierzającym ból, zmniejszającym stan zapalny i gorączkę.

Lek działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn.

Nalgesin stosowany jest w objawowym leczeniu:

reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoartrozy (choroby zwyrodnieniowej stawów),

zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia

stawów

ostrych stanów zapalnych narządu ruchu (np. zwichnięcia i skręcenia, bezpośrednie urazy, ból

odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa, zapalenie kaletek maziowych, zapalenie pochewki

maziowej ścięgien)

ostrego napadu dny moczanowej

bólu menstruacyjnego (bolesne miesiączkowanie)

ostrego bólu pooperacyjnego i obrzęków (np. po zabiegu chirurgicznym, po usunięciu zęba).

2.

Informacje ważne przed zażyciem leku Nalgesin

Kiedy nie zażywać leku Nalgesin

jeśli pacjent jest uczulony na naproksen sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występowały trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), pokrzywka lub

zapalenie błony śluzowej nosa (nieżyt nosa) podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego

oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, niesteroidowe leki

przeciwreumatyczne);

jeśli pacjent ma lub miał wrzód w żołądku lub jelitach, lub inne dolegliwości dotyczące

przewodu pokarmowego;

jeśli u pacjenta występowało krwawienie lub perforacja w obrębie przewodu pokarmowego

podczas wcześniejszego stosowania NLPZ;

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;

podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Nalgesin

.

jeśli pacjent ma lub miał krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego,

powinien być starannie monitorowany przez lekarza; szczególną ostrożność należy zachować w

przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, ponieważ może dojść do

nawrotu lub nasilenia dolegliwości. Poważne działania niepożądane w obrębie przewodu

pokarmowego mogą wystąpić bez wcześniejszych dolegliwości; możliwe jest krwawienie i

perforacja jelita (otwór w ścianie jelita).

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

jeśli pacjent ma niewydolność serca;

jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi.

Lek Nalgesin może utrudniać zajście w ciążę. Jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub jeśli ma

problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Leki takie jak Nalgesin mogą w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko ataku serca (zawał mięśnia

sercowego) lub udaru. Ryzyko takie jest większe w przypadku przyjmowania dużych dawek lub

długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki oraz czasu trwania leczenia.

Podobnie jak wszystkie leki stosowane u osób w podeszłym wieku, naproksen sodowy powinien być

przyjmowany w najmniejszych skutecznych dawkach.

Inne leki i lek Nalgesin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez

recepty.

W rezultacie interakcji z niektórymi innymi lekami, działanie leku Nalgesin lub działanie tych leków

może ulec nasileniu lub osłabieniu. Dzieje się tak w przypadku:

innych leków przeciwbólowych (kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki

przeciwzapalne),

leków stosowanych w profilaktyce powstawania zakrzepów we krwi (warfaryna),

leków stosowanych w terapii cukrzycy (pochodne sulfonylomocznika),

leków stosowanych w terapii padaczki (pochodne hydantoiny),

leków stosowanych w terapii wysokiego ciśnienia krwi,

leków zwiększających wydalanie moczu (furosemid),

leków stosowanych w terapii zaburzeń psychicznych (lit),

leków, które nasilają wydalanie kwasu moczowego z organizmu i zapobiegają napadom dny

moczanowej (probenecyd),

leków hamujących układ odpornościowy (cyklosporyna),

leków stosowanych w terapii chorób nowotworowych (metotreksat),

leków stosowanych w terapii AIDS (zydowudyna),

leków stosowanych w terapii bólu i zapalenia stawów (kortykosteroidy).

Stosowanie leku Nalgesin z jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu, najlepiej podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania soli sodowej naproksenu podczas ciąży. Lekarz oceni, czy korzyści dla

matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka. Dlatego też podczas ciąży można stosować ten lek tylko

na zalecenie lekarza.

Nie należy przyjmować leku w ostatnim trymestrze ciąży.

Podczas stosowania leku Nalgesin nie zalecane jest karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nalgesin nie ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn. Zawroty głowy, senność, zmęczenie i zaburzenia widzenia są możliwymi

działaniami niepożądanymi po zastosowaniu NLPZ. W przypadku wystąpienia takich objawów nie

należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Nalgesin zawiera sód

Lek zawiera 1,09 mmol (lub 25,00 mg) sodu w pojedynczej dawce. Należy uwzględnić to

u pacjentów, którzy stosują dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

3.

Jak stosować lek Nalgesin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać popijając wodą, najlepiej podczas posiłku.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat

Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów

kręgosłupa

Zalecana dobowa dawka naproksenu sodowego mieści się w zakresie 550-1100 mg, podawana

w dwóch dawkach podzielonych. Dawka podtrzymująca naproksenu sodowego może być zwiększana

lub zmniejszana w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Nie należy przekraczać pojedynczej

dawki 1100 mg.

Ostre dolegliwości mięśniowo-szkieletowe

Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie podaje się 550 mg co 12

godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin.

Ostry napad dny moczanowej

Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 825 mg, a następnie podaje się 275 mg co 8

godzin.

Bóle menstruacyjne

Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie, jeśli to konieczne, podaje

się 550 mg co 12 godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin.

Ostry ból pooperacyjny

Zalecana dawka początkowa naproksenu sodowego to 550 mg, a następnie podaje się 550 mg co 12

godzin lub 275 mg co 6 - 8 godzin.

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

U młodzieży w wieku 16 lat oraz masie ciała 50 kg lub większej zalecana dobowa dawka naproksenu

sodowego mieści się w zakresie 550 - 825 mg, podawana w dwóch dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat

Nalgesin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki leku Nalgesin.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nalgesin należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością nerek. U takich

pacjentów należy podawać zmniejszoną dawkę. Nie wolno przyjmować leku Nalgesin przez

pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz: Kiedy nie zażywać leku Nalgesin”).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nalgesin należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

U takich pacjentów należy podawać zmniejszoną dawkę. Nie wolno przyjmować leku Nalgesin przez

pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz: „Kiedy nie zażywać leku Nalgesin”).

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Nalgesin jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy

porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nalgesin

Przedawkowanie może spowodować wystąpienie bólu brzucha, nudności, wymiotów, zawrotów

głowy, szumów usznych, drażliwości, a w cięższych przypadkach również krwawych wymiotów,

smolistych stolców, zaburzeń świadomości, zaburzeń oddychania, drgawek i niewydolności nerek.

W razie przedawkowania lekarz podejmie odpowiednie działania.

Pominięcie zastosowania leku Nalgesin

Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia. W razie pominięcia przyjęcia leku

o wyznaczonej porze, należy przyjąć go jak tylko pacjent sobie przypomni.

Przerwanie stosowania leku Nalgesin

Podczas krótkotrwałego stosowania naproksenu sodowego w celu uśmierzenia bólu można

bezpiecznie przerwać przyjmowanie leku, jeśli już nie jest potrzebny. W przypadku długotrwałego

stosowania należy skonsultować się z lekarzem przed zaprzestaniem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nalgesin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Nalgesin i skonsultować się z lekarzem, jeśli u

pacjenta wystąpią któreś z poniższych objawów, ponieważ mogą to być objawy poważnych działań

niepożądanych:

ciężkie zaburzenia żołądkowe, zgaga lub ból brzucha

wymioty z domieszką krwi lub przypominające fusy od kawy

czarne stolce lub krew w moczu

reakcje skórne, takie jak swędząca wysypka

trudności w oddychaniu i (lub) obrzęk twarzy lub gardła

zmęczenie z utratą apetytu

ból gardła z owrzodzeniem jamy ustnej, zmęczenie i gorączka

krwawienie z nosa, wybroczyny skórne

nietypowe zmęczenie oraz zmniejszenie wydalania moczu

obrzęk twarzy, stóp lub nóg

ból w klatce piersiowej

zaburzenia świadomości.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

zaparcia, bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy

ustnej,

bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, senność,

świąd, wysypka skórna, krwawienie w obrębie skóry lub błon śluzowych (wybroczyny),

czerwone małe plamki na skórze spowodowane niewielkim krwawieniem w obrębie skóry lub

pod skórą (plamica),

szumy uszne, zaburzenia słuchu,

zaburzenia widzenia,

obrzęki, szybka akcja serca lub kołatanie serca,

pragnienie, potliwość,

trudności w oddychaniu (duszność).

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

krwawienie i (lub) perforacja w obrębie żołądka, wymioty z krwią pochodzącą z żołądka lub

przełyku, krew w stolcu, wymioty,

zmiany aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka,

depresja, zaburzenia snu, niezdolność do koncentracji, bezsenność, złe samopoczucie,

bóle i osłabienie mięśni,

utrata włosów (łysienie), fotoalergiczne zapalenie skóry,

zaburzenia słuchu,

zastoinowa niewydolność serca (leki takie jak Nalgesin mogą w niewielkim stopniu zwiększać

ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru,

reakcje nadwrażliwości,

gorączka i dreszcze,

zaburzenia miesiączkowania,

zaburzenia czynności nerek (kłębuszkowe zapalenie nerek, krwiomocz, śródmiąższowe

zapalenie nerek, zespół nerczycowy, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych),

zmiany morfologii krwi (eozynofilia, granulocytopenia, leukopenia, trombocytopenia),

eozynofilowe zapalenie płuc,

Działania niepożądane, dla których związek przyczynowy ze stosowaniem naproksenu sodowego nie

jest znany:

zmiany morfologii krwi (niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna),

zapalenie błon otaczających ośrodkowy układ nerwowy (aseptyczne zapalenie opon),

zaburzenia psychiczne (poznawcze),

skórne reakcje nadwrażliwości (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, reakcje

nadwrażliwości na światło przypominające późną porfirię skórną i pęcherzowe oddzielenie się

naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka),

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej),

zapalenie naczyń krwionośnych,

reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy), wysokie stężenie cukru we krwi

(hiperglikemia), niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, które nie zostały wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Nalgesin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nalgesin

Substancją czynną leku jest naproksen sodowy. Każda tabletka zawiera 275 mg naproxenu

sodowego, co odpowiada 250 mg naproksenu.

Pozostałe składniki leku to: w rdzeniu tabletki: powidon K 30, celuloza mikrokrystaliczna, talk,

magnezu stearynian oraz w otoczce tabletki

Opadry YS-1R-4215, E 132**

: hypromeloza, tytanu

dwutlenek (E 171), makrogol 8000 i indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Nalgesin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, owalne, lekko obustronnie wypukłe, jasnoniebieskie.

Opakowania

: 10, 20, 30, 40 lub 60 tabletek w blistrach

PVC/Aluminium, w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju

Nazwa leku

Portugalia

Naproxeno Krka 275 mg

Węgry, Litwa

Nalgesin

Rumunia

Naldorex 275 mg

Austria

Naproxen Krka 275 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

26.05.2016 r.