Multi-Sanostol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Multi-Sanostol syrop
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Multi-Sanostol syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 300 g, 5909990035212, OTC; 1 butelka 600 g, 5909990035229, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00352
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Multi-Sanostol, syrop

Preparat wielowitaminowy dla dzieci.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Multi-Sanostol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Multi-Sanostol

Jak stosować lek Multi-Sanostol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Multi-Sanostol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Multi-Sanostol i w jakim celu się go stosuje

Multi-Sanostol jest lekiem wielowitaminowym w postaci syropu. W swoim składzie zawiera zarówno

witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D

, E), jak i w wodzie (witaminy B

, C,

PP, dekspantenol) oraz dodatkowo wapń.

Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Codzienna dieta jest często zbyt

uboga i nie jest w stanie pokryć dziennego zapotrzebowania na witaminy.

Lek Multi-Sanostol stosowany jest:

w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego

zapotrzebowania na witaminy;

w utracie apetytu;

w skłonnościach do częstych infekcji;

w okresie wzrostu i rozwoju;

w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczeniu;

w obniżonej zdolności koncentracji;

w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii;

w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Lek Multi-Sanostol może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i

dorosłym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Multi-Sanostol

Kiedy nie stosować leku Multi-Sanostol

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta występują

rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania

glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy;

zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem

(hiperkalcynuria);

zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja, przed zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Multi-Sanostol nie powinien być stosowany w większych dawkach niż zalecane u osób z kamicą

nerkową bądź chorych na sarkoidozę (choroba Boecka).

W tych przypadkach przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku długotrwałego stosowania nie wolno przekraczać zalecanego dawkowania.

Stosowanie leku Multi-Sanostol w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do

przedawkowania witamin A lub D, szczególnie przy jego jednoczesnym stosowaniu z innymi lekami

zawierającymi te witaminy.

W przypadku specyficznych niedoborów poszczególnych witamin należy skontaktować się z

lekarzem.

Przy stosowaniu leku Multi-Sanostol może wystąpić żółte zabarwienie moczu, które jest

spowodowane zawartością witamin z grupy B.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Uwaga

Ze względu na zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz w wodzie syrop może ulegać

rozwarstwieniu. Stan ten nie wpływa na jakość leku.

W przypadku rozwarstwienia butelkę należy wstrząsnąć przed użyciem.

Lek Multi-Sanostol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przy stosowaniu zalecanych dawek nie zaobserwowano specyficznych interakcji.

Przy jednoczesnym stosowaniu preparatów zawierających witaminy A lub D istnieje ryzyko ich

przedawkowania.

Istnieje ryzyko wystąpienia hiperkalcemii (zwiększonego stężenia wapnia we krwi) przy

jednoczesnym stosowaniu tiazydów (leków zwiększających wydzielanie wody z organizmu).

W przypadku zwiększonego stężenia wapnia we krwi i jednoczesnego stosowania preparatów

naparstnicy mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca.

Witamina B

w dobowej dawce 5 mg lub większej może ograniczać skuteczność L-dopy (leku

stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu należy unikać przedawkowania witaminy A w okresie ciąży.

Podobnie, w przypadku długotrwałego przedawkowania witaminy D wynikiem jest podwyższone

stężenie wapnia we krwi mogące doprowadzić do zmian fizycznych i psychicznych dziecka.

Dlatego też kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny samodzielnie podejmować decyzji o

przyjmowaniu leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy przekraczać dobowej dawki leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przyjmowanie leku Multi-Sanostol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Multi-Sanostol zawiera: sacharozę, syrop glukozowy, sodu benzoesan, kwas sorbowy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

10 ml leku Multi-Sanostol zawiera 6,55 g sacharozy i 1,31 g glukozy,

co jest równoważne około 0,66

jednostki węglowodanowej. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

3.

Jak stosować lek Multi-Sanostol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Zalecana dawka

Dzieci w wieku 1 do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.

Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Multi-Sanostol

Przy dawkowaniu zgodnym z zalecanym nie istnieje ryzyko przedawkowania.

Dawkowanie wyższe niż zalecane może doprowadzić do przedawkowania witaminy A i D,

szczególnie w przypadku równoczesnego przyjmowania innych leków zawierających te witaminy.

W przypadku przedawkowania leku Multi-Sanostol należy skontaktować się z lekarzem.

Przewlekłe przedawkowanie witaminy A występuje przy dawkach wynoszących 4500-18 000 j.m.

(równoważne 19-75 ml leku Multi-Sanostol) u osób dorosłych z uszkodzeniem wątroby lub

upośledzeniem czynności nerek, w szczególności u pacjentów poddawanych dializie lub pacjentów z

ciężkimi zaburzeniami metabolizmu tłuszczu (hipertriglicerydemia typu V).

Wczesne objawy przewlekłego zatrucia są następujące: suchość skóry, swędzenie (świąd), łuszczenie

skóry, zaburzenia wzrostu włosów, pęknięcia skóry, zmęczenie, tendencja do krwawień i bóle kości.

Przedawkowanie witaminy D może doprowadzić do przewlekłego i zagrażającego życiu wzrostu

stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia). Objawy są mało charakterystyczne.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku

Multi-Sanostol i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Multi-Sanostol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

W pojedynczych przypadkach odnotowano reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji

alergicznej, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Multi-Sanostol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Multi-Sanostol

Substancjami czynnymi leku są: witamina A, witamina D

, witamina B

, witamina B

, witamina

, witamina C, witamina E, witamina PP, dekspantenol, wapnia glukonian, wapnia

fosforomleczan.

10 ml leku zawiera:

witaminę A

- retynolu palmitynian

2400 j.m.

witaminę D

- cholekalcyferol

200 j.m.

witaminę B

- tiaminy chlorowodorek

2 mg

witaminę B

- ryboflawiny sodu fosforan

2 mg

witaminę B

- pirydoksyny chlorowodorek

1 mg

witaminę C

- kwas askorbowy

100 mg

witaminę E

- all-rac-α-tokoferylu octan

2 mg

witaminę PP

- nikotynamid

10 mg

dekspantenol

4 mg

wapnia glukonian

50 mg

wapnia fosforomleczan

50 mg

Pozostałe składniki to: sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy bezwodny, agar,

tragakanta, ekstrakt słodowy, olejek pomarańczowy, koncentrat soku grejpfrutowego,

koncentrat soku pomarańczowego, sodu benzoesan, kwas sorbowy,

wapnia sacharynian czterowodny, polisorbat 80, olej słonecznikowy, all-rac-α-tokoferol, woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek Multi-Sanostol i co zawiera opakowanie

Butelka w tekturowym pudełku zawierająca 300 g lub 600 g leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

tel. 22 608 13 00

faks 22 608 13 03

Wytwórca

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Data ostatniej aktualizacji ulotki: