Mucosit

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Mucosit żel do stosowania na dziąsła
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel do stosowania na dziąsła
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Mucosit żel do stosowania na dziąsła
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 15 g, 5909990047727, OTC; 1 tuba 30 g, 5909990047710, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00477
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mucosit, żel do stosowania na dziąsła

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Mucosit i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucosit

Jak stosować lek Mucosit

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Mucosit

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Mucosit i w jakim celu się go stosuje

Mucosit żel stosuje się powierzchniowo jako środek ściągający, przeciwzapalny, przeciwbakteryjny

oraz miejscowo znieczulający, przyspieszający ziarninowanie i gojenie się ran.

Lek do stosowania miejscowego na błony śluzowe jamy ustnej jako tradycyjnie stosowany środek

wspomagający w leczeniu chorób przyzębia oraz stanach zapalnych jamy ustnej (np. odleżyny po

protezach zębowych). W stanach po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu można stosować produkt

wyłącznie ze wskazań lekarza stomatologa.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucosit

Kiedy nie stosować leku Mucosit

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

w przypadku, gdy stwierdzono nadwrażliwość na rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej

Compositae np. rumianek) lub Lamiaceae (dawniej Labiatae),

jeśli pacjent ma uczulenie na amidowe środki znieczulające miejscowo np. lidokainę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U osób z alergią na pyłki brzozy lub na seler zwyczajny może wystąpić nadwrażliwość krzyżowa na

tymianek. W takim przypadku nie należy stosować leku Mucosit.

Podczas stosowania żelu na dziąsła oraz po zakończeniu kuracji konieczne jest przestrzeganie higieny

jamy ustnej, tzn. regularne szczotkowanie zębów. Należy też kontrolować stan jamy ustnej u

stomatologa.

Dzieci

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie stosować leku u dzieci

poniżej 12 lat.

Lek Mucosit a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się stosowania innych leków miejscowo znieczulających. Z uwagi na możliwość

wystąpienia interakcji z preparatami przeciwzakrzepowymi np. warfaryną i innymi antykoagulantami

nie zaleca się równoczesnego stosowania tych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie stosować leku w czasie

ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mucosit nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Mucosit zawiera bronopol, sodu benzoesan, etylu parahydroksybenzoesan i lidokainy

chlorowodorek.

Produkt zawiera etylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe

reakcje typu późnego). Lek zawiera także bronopol, co może wywołać u osób wrażliwych miejscowe

podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe). Ponadto zawarty w składzie leku benzoesan sodu

może spowodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Ze względu na obecność lidokainy produkt może wywołać reakcję uczuleniową.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować

się z lekarzem.

3.

Jak stosować lek Mucosit

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Mucosit należy stosować bezpośrednio po wyszczotkowaniu

zębów, 1 - 2 cm żelu wcierać w dziąsła 2 - 3 razy dziennie przez 3 minuty za pomocą opuszki palca

lub miękkiej szczoteczki. W przypadku nakładania żelu palcem należy dokładnie umyć ręce przed i po

aplikacji.

Można też nakładać żel za pomocą patyczków higienicznych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucosit

Brak danych dotyczących przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Użycie miejscowe preparatów z lidokainą może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji

uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny. Reakcja alergiczna może być też spowodowana

obecnością innych składników produktu, takich jak np. olejek eteryczny rumiankowy, olejek

eteryczny miętowy. W trakcie kuracji mogą wystąpić przejściowe zaburzenia smaku oraz drętwienie

języka.

W przypadku wystąpienia łagodnych reakcji alergicznych objawiających się bólem oraz zawrotami

głowy należy zaprzestać stosowania żelu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-

mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Mucosit

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mucosit

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg gęsty z: koszyczka rumianku, koszyczka nagietka, liścia

podbiału, kory dębu, liścia szałwii, ziela tymianku (Extractum spissum (6-12:1) ex: Matricariae

anthodio 2,0 cz., Calendulae anthodio 0,5 cz., Farfarae folio 1,4 cz., Quercus cortice 3,0 cz.,

Salviae folio 2,0 cz., Thymi herba 1,0 cz; ekstrahenty: metanol 90 % [v/v], woda) - 10,0 g/100 g,

alantoina (Allantoinum) - 0,1 g/100 g; olejek eteryczny rumiankowy (Matricariae aetheroleum) -

0,3 g/100 g; olejek eteryczny miętowy (Menthae piperitae aetheroleum) - 0,3 g/100 g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: lidokainy chlorowodorek, sodu benzoesan E211,

karbomer, sodu wodorotlenek, bronopol, etylu parahydroksybenzoesan E214, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mucosit i co zawiera opakowanie

Lek Mucosit jest w postaci żelu.

Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 15 g lub 30 g żelu, z zakrętką z polietylenu w

tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska

tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

1-9-2018

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance napropamide. To assess the occurrence of napropamide residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (incl...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.