Minesulin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Minesulin 100 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Minesulin 100 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl. w blistrze, 5909990997114, Rp; 10 tabl. w fiolce, 5909990997121, Rp; 30 tabl. w blistrach, 5909990997138, Rp; 30 tabl. w fiolce, 5909990997145, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09971
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Minesulin, 100 mg, tabletki

Nimesulidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Minesulin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minesulin

Jak stosować lek Minesulin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Minesulin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Minesulin i w jakim celu się go stosuje

Minesulin jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o właściwościach przeciwbólowych.

Lek stosowany jest w leczeniu ostrego bólu oraz w bolesnym miesiączkowaniu.

Zanim lekarz przepisze lek Minesulin, rozważy czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko

działań niepożądanych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minesulin

Kiedy nie stosować leku Minesulin

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na nimesulid lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Minesulin (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna (np. świszczący oddech, wydzielina z nosa

lub niedrożność nosa, pokrzywka) po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpiła reakcja na nimesulid dotycząca wątroby;

jeśli pacjent zażywa inne leki, o których wiadomo, że mogą mieć wpływ na wątrobę,

np. paracetamol, inne leki przeciwbólowe lub NLPZ;

jeśli pacjent zażywa leki powodujące uzależnienie lub jest uzależniony od leków bądź innych

substancji;

jeśli pacjent nadużywa alkoholu;

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby lub zwiększenie aktywności enzymów

wątrobowych;

jeśli u pacjenta aktualnie lub w przeszłości rozpoznano wrzód trawienny (wrzód żołądka

lub dwunastnicy);

jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego;

jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie do mózgu (udar mózgowy);

jeśli u pacjenta wystąpiły inne zaburzenia związane z krwawieniem lub niedostateczną

krzepliwością krwi;

jeśli u pacjenta wystąpiła niewydolność serca, choroba nerek (niewydolność nerek)

lub jakakolwiek choroba wątroby;

jeśli u pacjenta aktualnie występuje gorączka lub grypa (uogólniony ból mięśni, złe samopoczucie,

dreszcze lub gorączka);

u pacjentek w ostatnich 3 miesiącach ciąży;

u pacjentek karmiących piersią.

Nie stosować leku Minesulin u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Minesulin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia

objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

W przypadku braku spodziewanej skuteczności terapeutycznej lekarz przerwie leczenie tym lekiem.

Jeśli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, który może zakłócać działanie leku

Minesulin:

leki zmniejszające krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy lub inne

salicylany);

leki moczopędne (diuretyki) stosowane w niewydolności serca lub nadciśnieniu tętniczym;

lit, który jest stosowany w leczeniu depresji i podobnych zaburzeń;

metotreksat;

cyklosporyna.

powinien poinformować lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem stosowania leku Minesulin.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Minesulin z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym

selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Pacjenci przyjmujący Minesulin nie powinni stosować

innych leków przeciwbólowych.

Jeśli podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy wskazujące na zaburzenia wątroby, należy

natychmiast przerwać stosowanie nimesulidu i niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Objawy

wskazujące na zaburzenia wątroby to utrata apetytu, nudności, wymioty, bóle brzucha, utrzymujące

się uczucie zmęczenia lub ciemny kolor moczu. Uszkodzenie wątroby, w większości przypadków

przemijające, opisywano nawet po krótkotrwałym leczeniu nimesulidem. U takich pacjentów nie

należy ponownie podawać nimesulidu w przyszłości.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło owrzodzenie żołądka lub krwawienie z przewodu

pokarmowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna, przed

rozpoczęciem stosowania leku Minesulin, należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Opisywano krwawienia z przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy

i perforacje, mogące prowadzić do zgonu w przypadku stosowania wszystkich NLPZ, występujące

w różnym czasie w trakcie leczenia, z i bez objawów ostrzegawczych i z lub bez wcześniej

występujących ciężkich działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy

i perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ, jest większe u pacjentów z chorobą

wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, w szczególności jeżeli było powikłane

krwawieniem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku. U takich osób leczenie należy

rozpoczynać od najmniejszych skutecznych dawek.

U takich pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego podawania kwasu

acetylosalicylowego w małej dawce lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko powikłań

dotyczących przewodu pokarmowego należy rozważyć jednoczesne podawanie z lekami o działaniu

ochronnym na błonę śluzową żołądka (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).

Pacjenci, u których w wywiadzie występują działania niepożądane dotyczące przewodu

pokarmowego, w szczególności osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszystkie

nieprawidłowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego),

w szczególności na początku leczenia.

Osoby w podeszłym wieku

Częstość występowania działań niepożądanych podczas leczenia NLPZ, zwłaszcza krwawień z

przewodu pokarmowego oraz perforacji, które mogą prowadzić do zgonu jest większa w tej grupie

wiekowej.

Lekarz będzie z ostrożnością stosować lek u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą

zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego lub wystąpienia choroby wrzodowej żołądka

i (lub) dwunastnicy, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, w tym warfaryna,

selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, w szczególności

kwas acetylosalicylowy.

W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub choroby wrzodowej żołądka

i (lub) dwunastnicy u pacjenta stosującego Minesulin, lek należy odstawić.

Jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub nerek, należy o tym powiedzieć lekarzowi przed

rozpoczęciem stosowania leku Minesulin. Minesulin może powodować pogorszenie czynności nerek.

Podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku konieczne mogą być okresowe wizyty, aby lekarz

mógł wykluczyć działania niepożądane leku Minesulin dotyczące żołądka, nerek, serca lub wątroby.

Minesulin może wpływać na czynność płytek, dlatego należy stosować go ostrożnie u pacjentów

ze skazą krwotoczną, u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi lub lekami hamującymi

agregację płytek.

Jeśli w trakcie stosowania leku Minesulin wystąpi gorączka i (lub) objawy grypopodobne (uogólniony

ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze) należy przerwać stosowanie leku i powiedzieć o tym

lekarzowi.

Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę, powinna powiadomić lekarza, ponieważ Minesulin może

niekorzystnie wpływać na płodność.

Minesulin nie jest odpowiednikiem kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu

krążenia.

Przyjmowanie takich leków, jak Minesulin może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek

leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych

zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie

tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół

Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, były bardzo rzadko opisywane

w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich

reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu leczenia.

W razie wystąpienia pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian na błonie śluzowej lub innych

objawów nadwrażliwości, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o odstawieniu leku

Minesulin.

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia pacjent powinien skontaktować się z lekarzem okulistą.

Stosowanie leku Minesulin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Leku Minesulin nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Ponieważ lek wydalany jest głównie przez nerki, należy zachować szczególną ostrożność stosując lek

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku

.

Stosowanie leku Minesulin u pacjentów z niewydolnością serca

Lek może powodować zatrzymanie płynów, dlatego należy go stosować ostrożnie u pacjentów

z niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym.

Stosowanie leku Minesulin u pacjentów w podeszłym wieku

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w przypadku

wyniszczenia organizmu.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Minesulin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować..

Pacjenci przyjmujący Minesulin, leczeni dodatkowo innymi lekami działającymi drażniąco na

przewód pokarmowy, powinni być poddani bardziej wnikliwej obserwacji.

Równoczesne podawanie leku Minesulin i leków przeciwzakrzepowych zwiększa ich działanie.

Z powodu silnego wiązania nimesulidu z białkami osocza, pacjenci leczeni równocześnie hydantoiną

i sulfonamidami powinni pozostawać pod stałą kontrolą (nasilenie działania hydantoiny

i sulfonamidów wskutek wypierania ich z połączeń z białkami).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zwiększać stężenie w osoczu: digoksyny, litu (lek stosowany

w depresji), metotreksatu i cyklosporyny, zwiększając działanie toksyczne tych leków.

Jednoczesne podawanie nimesulidu z innymi NLPZ lub glikokortykosteroidami zwiększa ryzyko

wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Jednoczesne podawanie nimesulidu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, inhibitorami

konwertazy angiotensyny może spowodować zwiększenie stężenia potasu w osoczu. U zdrowych

pacjentów nimesulid powodował przemijające osłabienie działania moczopędnego furosemidu, a także

osłabiał jego wpływ na wydalanie sodu oraz potasu (w mniejszym stopniu).

Istnieje ryzyko wystąpienia wzajemnego oddziaływania leku Minesulin i leków antyagregacyjnych

(np. kwasu acetylosalicylowego) i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Minesulin z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały embriotoksycznego działania leku, jednak z powodu braku

danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży jego podawanie kobietom

w ciąży nie jest wskazane. Z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaburzeń zdolności rozrodczej,

Minesulin nie jest zalecany do stosowania u kobiet planujących ciążę.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać:

płód na:

działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego

i nadciśnieniem płucnym),

zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem,

kobietę i płód pod koniec ciąży na:

możliwość wydłużenia czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić

nawet po zastosowaniu małych dawek,

hamowanie skurczów macicy, co może powodować opóźnianie lub przedłużanie porodu.

W związku z tym Minesulin jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ponieważ nie wiadomo, czy Minesulin przenika do mleka kobiecego, jego stosowanie w okresie

karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań mających na celu ocenę wpływu produktu leczniczego Minesulin na

zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podobnie jak inne niesteroidowe leki

przeciwzapalne Minesulin może powodować senność i zawroty głowy. W przypadku ich wystąpienia

należy wstrzymać się od wykonywania czynności wymagających sprawności psychofizycznej.

Pacjenci, których aktywność zawodowa powoduje konieczność stałej koncentracji powinni

natychmiast informować lekarza o wystąpieniu senności lub zawrotów głowy w trakcie leczenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Minesulin

Lek zawiera laktozę jednowodną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Minesulin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Zalecana dawka wynosi: 1 tabletka 100 mg dwa razy na dobę po posiłku.

Minesulin należy stosować przez okres najkrótszy, jak to jest możliwe i nie dłużej niż 15 dni

w jednym cyklu leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej

.

Lek należy stosować ostrożnie, szczególnie w

przypadku pacjentów osłabionych. Lekarz może zalecić kontrole w celu upewnienia się, że lek nie

powoduje problemów z żołądkiem, nerkami, sercem lub wątrobą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować leku Minesulin u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dzieci powyżej 12 lat: nie ma konieczności modyfikowania dawkowania.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Minesulin

W przypadku podejrzewania przedawkowania leku należy natychmiast wezwać lekarza.

Zalecane jest leczenie objawowe. Płukanie żołądka i podanie węgla aktywowanego może być

rozważane, jeżeli od przedawkowania nie upłynęły 4 godziny. Wymagane jest monitorowanie

czynności wątroby i nerek.

Pominięcie przyjęcia leku Minesulin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Minesulin

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Minesulin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć, stosując leki z grupy NLPZ przez

możliwie najkrótszy okres.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100): biegunka, nudności, wymioty, zwiększenie aktywności

enzymów wątrobowych.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): krwawienie z żołądka lub jelit, owrzodzenie i

perforacja dwunastnicy lub żołądka, zawroty głowy, nadciśnienie tętnicze, duszność, zaparcia, wzdęcia,

zapalenie błony śluzowej żołądka, świąd, wysypka, zwiększona potliwość, obrzęki, nasilenie obrzęków.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): niedokrwistość, eozynofilia (zwiększenie liczby

granulocytów kwasochłonnych), nadwrażliwość, hiperkaliemia (zwiększenie stężenia potasu we krwi),

lęk, niepokój, koszmary senne, zamazane widzenie, tachykardia (częstoskurcz), krwawienia, zmiany

ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca, rumień, zapalenie skóry, bolesne oddawanie moczu, krwiomocz,

zatrzymanie moczu, złe samopoczucie, osłabienie.

Bardzo rzadko (występują u rzadziej niż 1 osoby na 10 000): małopłytkowość (zmniejszenie liczby

płytek), niedobór wszystkich prawidłowych komórek krwi (pancytopenia), zapalenie drobnych naczyń

krwionośnych (plamica), zagrażająca życiu reakcja nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny), bóle

głowy, senność, zaburzenia czynności mózgu (encefalopatia/zespół Reye`a), zaburzenia widzenia,

zawroty głowy (zaburzenia błędnika), astma, skurcz oskrzeli, bóle brzucha, niestrawność, zapalenie błony

śluzowej jamy ustnej, smoliste stolce, zapalenie wątroby, piorunujące zapalenie wątroby (włączając

przypadki zgonów), żółtaczka, cholestaza (zastój żółci), pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk

twarzy, rumień wielopostaciowy, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona), toksyczno-

rozpływna martwica naskórka (zespół Lyella), niewydolność nerek, skąpomocz, śródmiąższowe

zapalenie nerek, nadmierne obniżenie temperatury ciała.

U pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy,

mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia lekami z grupy NLPZ odnotowano pojedyncze

przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, jak

sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności

serca.

Przyjmowanie takich leków, jak Minesulin może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Po zastosowaniu leków z grupy NLPZ obserwowano również reakcje pęcherzowe łącznie z zespołem

Stevensa-Johnsona i martwicą toksyczno-rozpływną naskórka (bardzo rzadko).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Minesulin mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w tej ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301,

fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Minesulin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Minesulin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Minesulin

Substancją czynną leku jest nimesulid.

Jedna tabletka zawiera 100 mg nimesulidu.

Pozostałe substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna,

karboksymetyloskrobia sodowa typ A, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan,

magnezu stearynian.

Jak wygląda Minesulin i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy jasnożółtej, okrągłe, obustronnie płaskie

Opakowanie zawiera 10 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji: