Metronidazol Chema

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Metronidazol Chema 100 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 100 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Metronidazol Chema 100 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 5 g, 5909991002015, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10020
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

METRONIDAZOL

100 mg/g, maść

(Metronidazolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Metronidazol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol

Jak stosować Metronidazol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Metronidazol

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest Metronidazol

i w jakim celu się go stosuje

Metronidazol

jest maścią stosowaną w stomatologii.

Wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Maść stosuje się:

w leczeniu endodontycznym zgorzeli miazgi;

w nie poddających się rutynowemu leczeniu zaawansowanych postaciach zapalenia przyzębia;

w ropniach przyzębnych;

we wrzodziejącym zapaleniu dziąseł.

Metronidazol jest lekiem chemioterapeutycznym z grupy pochodnych 5-nitroimidazolu.

Działa silnie bakteriobójczo na bakterie beztlenowe: pałeczki Gram-ujemne (Bacteroides spp. w tym

także szczepy oporne na klindamycynę, Fusobacterium spp.), pałeczki Gram-dodatnie (Eubacterium

spp.), laseczki Gram-dodatnie (m.in. Clostridium spp.), ziarniaki Gram-dodatnie niezarodnikujące

(Peptostreptococcus) i ziarniaki Gram-ujemne niezarodnikujące (Veillonella). Wykazuje również

działanie przeciwzapalne.

Oporność na lek występuje rzadko.

Stosowany miejscowo w leczeniu endodontycznym i na błonę śluzową jamy ustnej może się

wchłaniać w niewielkim stopniu.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol

Kiedy nie stosować leku Metronidazol

W leczeniu chorób przyzębia:

jeśli pacjent ma uczulenie na metronidazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono kacheksję, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku;

w okresie ciąży i karmienia piersią (przenika przez łożysko i do mleka kobiecego).

W leczeniu endodontycznym brak przeciwwskazań.

Strona 1 z 3

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na częste uodpornianie się bakterii produkt należy stosować krótko: 7 do 10 dni.

Metronidazol

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak informacji o niekorzystnym działaniu podczas stosowania miejscowego metronidazolu

w leczeniu chorób endodontium i tkanek przyzębia wierzchołkowego oraz brzeżnego u kobiet w ciąży

lub podczas karmienia piersią. Jednak z ostrożności nie zaleca się stosowania tego leku w związku

z możliwością jego penetracji przez łożysko i do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Metronidazol

nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak stosować Metronidazol

W leczeniu zgorzeli miazgi zęba, jako wkładkę czasową między wizytami: maść wprowadza się

igłą Lentulo do oczyszczonego i osuszonego kanału. W przypadku ostrego stanu opatrunek

zmienia się codziennie, aż do ustąpienia zaostrzenia, a w stanach przewlekłych opatrunek

pozostawia się przez 2 - 3 dni (nie dłużej jednak niż 5 do 7 dni);

w leczeniu zaawansowanych przypadków zapalenia przyzębia jako uzupełnienie leczenia

podstawowego (skalingu) – delikatnie smaruje się dziąsła 2 razy na dobę;

w leczeniu ropni przyzębnych – miejscowo, po odbarczeniu ropnia, wprowadza się maść do

patologicznej kieszonki dziąsłowej, a następnie rozpoczyna się leczenie przyczynowe;

we wrzodziejącym zapaleniu dziąseł delikatnie smaruje się dziąsła 2 - 3 razy na dobę, a po 3 do 5

dniach przeprowadza się sanację jamy ustnej.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po podaniu miejscowym w chorobach przyzębia występują na ogół rzadko; niekiedy obserwuje się

zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49-21-301

Faks: + 48 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Strona 2 z 3

Jak przechowywać Metronidazol

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w lodówce (2

C - 8

C). Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Metronidazol

Substancją czynną leku jest metronidazol.

1g maści zawiera 100 mg metronidazolu.

Pozostałe składniki to: alkohol cetostearylowy, makrogol 400, makrogol 4000.

Jak wygląda Metronidazol

i co zawiera opakowanie

Metronidazol

jest jednorodną, przeświecająca masą barwy białej z odcieniem jasnożółtym.

Opakowanie leku to tuba zawierająca 5 g maści. Tuba wraz z ulotką umieszczona jest w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.