Metindol Retard

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Metindol Retard 75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 75 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki o przedłużonym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Metindol Retard 75 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 25 tabl., 5909990167517, Rp; 50 tabl., 5909990167524, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01675
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Metindol Retard, 75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Indometacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Metindol Retard i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metindol Retard

Jak stosować Metindol Retard

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Metindol Retard

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Metindol Retard i w jakim celu się go stosuje

Metindol Retard jest lekiem należącym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działa

bardzo przeciwzapalnie oraz przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Lek Metindol Retard stosowany jest:

w leczeniu ostrego reumatoidalnego zapalenia stawów;

w leczeniu zesztywniającego zapalenia kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów, zapalenia

stawu biodrowego;

w leczeniu ostrych stanów zapalnych mięśni szkieletowych;

w zwalczaniu bólu krzyżowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa;

w stanach zapalnych tkanek okołostawowych (zapalenie kaletki maziowej, zapalenie ścięgna,

zapalenie błony maziowej, zapalenie pochewki ścięgna, zapalenie torebki stawowej);

w stanach zapalnych, bólach i obrzękach związanych z zabiegami ortopedycznymi;

w bolesnym miesiączkowaniu samoistnym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metindol Retard

Kiedy nie stosować leku Metindol Retard

jeśli pacjent ma uczulenie na indometacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6) albo na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;

jeśli w przeszłości po stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub kwasu

acetylosalicylowego wystąpiły napady astmy, pokrzywki lub zapalenia błony śluzowej nosa;

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, nerek lub wątroby;

jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz gdy

występowało u niego w przeszłości lub występuje aktualnie uszkodzenie przewodu pokarmowego;

jeśli u pacjenta występuje obrzęk naczynioruchowy lub polipy nosa;

gdy pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Metindolu Retard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność:

jeśli występuje zaburzenie czynności wątroby, nerek lub serca, nadciśnienie, niewydolność serca

lub stany predysponujące do zatrzymywania płynów w organizmie (np. zespół Conna), cukrzyca,

utrata płynów pozakomórkowych (np. rozległe oparzenia, krwawienia) albo sepsa oraz gdy

pacjent stosuje dodatkowo leki działające toksycznie na nerki, np. fenacetynę (konieczne może

być m.in. okresowe kontrolowanie czynności nerek);

gdy ryzyko wystąpienia krwawienia jest z jakiegoś powodu zwiększone, np. w wyniku

przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, choroby krwi itd. (lek Metindol Retard znacznie zwiększa

to ryzyko);

jeśli występuje aktualnie lub występowała w przeszłości astma oskrzelowa (ryzyko wystąpienia

skurczu oskrzeli jest wówczas zwiększone);

gdy pacjent jest w podeszłym wieku (ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych jest wówczas

zwiększone);

jeśli wystąpią lub nasilą się objawy zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (konieczne jest

wówczas zgłoszenie się do lekarza);

gdy pacjent poza lekiem Metindol Retard, stosuje również inne leki mogące wpływać

niekorzystnie na przewód pokarmowy lub zwiększające ryzyko występowania krwawień, takie jak

kortykosteroidy (np. kortyzol), leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) czy leki przeciwpłytkowe

(np. kwas acetylosalicylowy);

jeśli występują zaburzenia krwawienia, schorzenia psychiatryczne, padaczka lub choroba

Parkinsona (lek może je nasilać);

gdy wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego (należy natychmiast przerwać stosowanie leku

i skontaktować się z lekarzem);

jeśli występuje układowy toczeń rumieniowaty lub mieszana choroba tkanki łącznej (ryzyko

wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych może być zwiększone);

jeśli wystąpi choroba zakaźna (indometacyna może maskować objawy takiej choroby, w związku

z czym ważne jest, by w jej trakcie szczególnie uważnie stosować się do zaleceń lekarza);

gdy w trakcie leczenia wykonywane jest szczepienie przy użyciu szczepionki zawierającej żywe

mikroorganizmy.

Indometacyna może:

- utrudniać zajście w ciążę (jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w

ciążę, powinna o tym poinformować lekarza);

- zmieniać wyniki niektórych badań laboratoryjnych (zwiększać aktywność enzymów wątrobowych

oraz zmieniać wynik tak zwanej próby deksametazonowej).

U pacjentów przyjmujących lek Metindol Retard istnieje ryzyko wystąpienia zmian w obrębie oczu

(złogów w obrębie rogówki, zmian w obrębie siatkówki), dlatego w trakcie leczenia konieczne jest

wykonywanie okresowych badań okulistycznych (szczególnie u pacjentów z reumatoidalnym

zapaleniem stawów), a w przypadku wystąpienia zmian, konieczne może być odstawienie leku.

Przyjmowanie takich leków, jak Metindol Retard może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku.

Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń

(np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy

omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych, lek Metindol Retard należy stosować w najmniejszej

dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Należy unikać jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Metindol Retard a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Indometacyna może zmieniać działanie niektórych leków i odwrotnie, niektóre leki mogą zmieniać

działanie indometacyny. Do leków takich należą:

niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy i inne pochodne kwasu

acetylosalicylowego (leki te stosowane są m.in. w przeziębieniach i często dostępne bez recepty);

leki przeciwbakteryjne - leki z grupy 4-chinolonów, m.in. norfloksacyna, cyprofloksacyna;

leki przeciwwirusowe – zalcytabina, zydowudyna, rytonawir;

leki cytotoksyczne – cyklofosfamid, metotreksat;

leki przeciwdepresyjne - tak zwane selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

(np. fluoksetyna, paroksetyna);

leki przeciwcukrzycowe – m.in. glimepiryd, metformina;

przeciwzakrzepowe – m.in. warfaryna, acenokumarol;

leki przeciwnadciśnieniowe - m.in. metoprolol, prazosyna, enalapryl, losartan, hydralazyna,

nifedypina;

leki moczopędne – m.in. furosemid, klopamid;

glikozydy nasercowe – m.in. digoksyna;

kortykosteroidy – m.in. hydrokortyzon;

benzodiazepiny – m.in. diazepam;

leki rozszerzające naczynia – np. pentoksyfilina;

fenytoina;

haloperydol;

klopidogrel;

probenecyd;

cyklosporyna;

sole litu;

triamteren;

diflunisal;

takrolimus;

kwas tiludronowy;

desmopresyna;

mifepryston;

muromonab-CD3;

baklofen.

Pacjenci stosujący lek Metindol Retard powinni pamiętać, by przed zastosowaniem jakiegokolwiek

leku dostępnego bez recepty (przede wszystkim leku na przeziębienie) zasięgnąć porady lekarza.

Metindol Retard z jedzeniem i piciem

Metindol Retard należy zawsze przyjmować razem z posiłkiem lub mlekiem.

Nie należy go przyjmować z płynami o wysokim pH (silnie zasadowymi) ani środkami

zobojętniającymi (chyba, że jest to konieczne aby złagodzić działania niepożądane).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Metindol Retard nie wolno stosować w pierwszych dwóch trymestrach ciąży, chyba że lekarz

uzna to za bezwzględnie konieczne. W trzecim trymestrze ciąży lek jest przeciwwskazany.

Leku Metindol Retard nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ przenika do mleka

kobiecego i może być szkodliwy dla niemowląt.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów mechanicznych, nie obsługiwać urządzeń mechanicznych będących w ruchu

ani nie wykonywać czynności powodujących konieczność pełnej sprawności psychofizycznej,

ponieważ Metindol Retard może powodować zawroty głowy, senność, zmęczenie i zaburzenia

widzenia.

3. Jak stosować Metindol Retard

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli:

Choroby układu kostno-mięśniowo-stawowego: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu jeden lub

dwa razy na dobę, w zależności od skuteczności i tolerancji leczenia.

Bolesne miesiączkowanie: 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu jeden raz na dobę od momentu

wystąpienia bolesnych skurczów lub krwawienia, przez okres, jaki zwykle trwają.

Dzieci:

Metindol Retard nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych

dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Pacjenci w podeszłym wieku: u pacjentów z tej grupy wiekowej stosujących indometacynę częstość

występowania objawów niepożądanych jest większa, należy więc zachować szczególną ostrożność

i stosować najmniejszą dawkę skuteczną przez możliwie najkrótszy czas. Wszelkie objawy

niepożądane (patrz punkt 4) należy zgłaszać lekarzowi.

Uwaga:

w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia podrażnienia przewodu pokarmowego, Metindol

Retard powinien być zawsze przyjmowany razem z posiłkiem lub mlekiem. Leczenie należy

rozpoczynać od małych dawek, które w razie potrzeby należy zwiększać.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia

objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metindol Retard

W przypadku przyjęcia nadmiernych ilości leku mogą wystąpić nudności, wymioty, ból brzucha,

krwawienie z przewodu pokarmowego, rzadziej biegunka, ból i zawroty głowy, zaburzenia orientacji,

pobudzenie, śpiączka, senność, szumy uszne, omdlenia oraz, w wyjątkowych przypadkach, drgawki.

Postępowanie w przypadkach przedawkowania polega na zabezpieczeniu podstawowych funkcji

życiowych i leczeniu objawowym. Jeśli od momentu przedawkowania upłynęła mniej niż godzina,

należy rozważyć podanie węgla leczniczego. U dorosłych, jako postępowanie alternatywne, należy

rozważyć wykonanie płukania żołądka.

W razie potrzeby lekarz powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie właściwej diurezy

(oddawania odpowiedniej ilości moczu przez pacjenta) oraz monitorować czynność nerek i wątroby.

Powinien obserwować pacjenta przez co najmniej 4 godziny od przyjęcia potencjalnie toksycznej

ilości indometacyny. Częste i (lub) przedłużające się drgawki należy zwalczać przy pomocy

diazepamu.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Metindol Retard należy bezzwłocznie

skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Metindol Retard

W przypadku pominięcia kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie pacjent powinien przyjąć ją jak

najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metindol Retard

Przerwanie stosowania leku Metindol Retard może doprowadzić do nasilenia objawów schorzenia,

z powodu którego był przyjmowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, brak łaknienia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, bóle

w nadbrzuszu, bóle brzucha, zaparcie, biegunka, silne wzdęcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,

owrzodzenia mogące wystąpić w każdym odcinku przewodu pokarmowego (mogące powodować

nawet zwężenie lub niedrożność przewodu pokarmowego), krwawienie z esicy (nawet bez wyraźnego

owrzodzenia lub uchyłka) lub przedziurawienie istniejącej nieprawidłowości esicy (takiej jak rak czy

uchyłek), nasilenie bólu brzucha lub zaostrzenie choroby u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem

jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna (lub wystąpienie tej patologii) i lokalnym

zapaleniem jelita, owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy oraz krwawienie z przewodu

pokarmowego i przedziurawienie przewodu pokarmowego (niekiedy prowadzące do śmierci),

szczególnie u starszych pacjentów; w przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego

lek Metindol Retard należy odstawić.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zastój żółci, żółtaczka i zapalenie wątroby (niekiedy

prowadzące do śmierci).

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie (bólowi głowy

można zapobiegać rozpoczynając leczenie od małej dawki indometacyny i zwiększając ją powoli) –

objawy te zwykle przemijają w trakcie dalszego leczenia lub po zmniejszeniu dawek indometacyny,

jeśli jednak pomimo zmniejszenia dawek ból głowy utrzymuje się, lek należy odstawić; aseptyczne

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (szczególnie u pacjentów ze schorzeniami

autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty czy mieszana choroba tkanki łącznej) z

takimi objawami, jak sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka czy zaburzenia

orientacji; zawroty głowy, zaburzenia mowy, omdlenia, śpiączka, obrzęk mózgu, nerwowość, stan

splątania, senność, drgawki, parestezje (uczucie mrowienia, drętwienia), neuropatia obwodowa

(uszkodzenie nerwów), ruchy mimowolne, nasilenie napadów padaczki, parkinsonizm (objawy te

najczęściej są przemijające i przemijają w trakcie leczenia, niekiedy powodują jednak konieczność

przerwania leczenia).

Zaburzenia psychiczne: dezorientacja, bezsenność, depersonalizacja, omamy, depresja, uczucie

niepokoju, pobudzenie, inne zaburzenia psychiczne (objawy te najczęściej są przemijające i przemijają

w trakcie leczenia, niekiedy powodują jednak konieczność przerwania leczenia).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, bóle w klatce

piersiowej, nadmierne pocenie się, obrzęki.

Zaburzenia serca: szybkie bicie serca, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie, niedociśnienie, uderzenia gorąca, zapalenie naczyń.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: krwiomocz, białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół

nerczycowy i niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek u pacjentów z upośledzeniem

czynności wątroby, nerek i (lub) wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość na

światło, rumień guzowaty, wysypka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona (zmiany

rumieniowo-pęcherzowo-nadżerkowe lokalizujące się głównie w obrębie błon śluzowych), rumień

wielopostaciowy, toksyczna nekroliza naskórka (rodzaj ciężkiego uszkodzenia skóry

)

, utrata włosów,

nasilenie łuszczycy.

Zaburzenia ucha i błędnika: szumy uszne, zaburzenia słuchu, głuchota.

Zaburzenia oka: nieostre widzenie, zapalenie nerwu wzrokowego, podwójne widzenie, ból oczodołu i

okolicy oczodołu. U niektórych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów długotrwale

przyjmujących indometacynę obserwowano obecność złogów w obrębie rogówki oraz zmiany w

obrębie siatkówki i plamki (jednak podobne objawy odnotowano również u pacjentów nie

przyjmujących tego leku).

Zaburzenia układu immunologicznego: niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaksja, zwiększona

reaktywność układu oddechowego, w tym astma, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli i duszność, reakcje

skórne, w tym różnego rodzaju wysypki, świąd, pokrzywka, plamica, obrzęk naczynioruchowy,

dermatozy z tworzeniem pęcherzy i złuszczaniem się naskórka (w tym rumień wielopostaciowy i

nekroliza naskórka).

Badania diagnostyczne: zwiększenie stężenia mocznika we krwi, cukromocz, zwiększenie stężenia

enzymów wątrobowych.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zwiększone stężenie glukozy we krwi, zwiększone stężenie

potasu we krwi.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: eozynofilia płucna, krwawienie z

nosa, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą lub innymi chorobami alergicznymi w wywiadzie.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmniejszenie ilości płytek krwi, białych krwinek, granulocytów

obojętnochłonnych, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, brak granulocytów, zahamowanie

czynności szpiku kostnego, zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i związane z nim

wybroczyny, siniaki, plamica. U niektórych pacjentów może wystąpić niedokrwistość spowodowana

krwawieniem z przewodu pokarmowego (jawnym lub nie).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: krwawienie z dróg rodnych, zmiany w obrębie piersi

(powiększenie piersi, zwiększona tkliwość piersi, ginekomastia - powiększenie piersi u mężczyzn).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: osłabienie mięśni, przyspieszenie procesów

degeneracyjnych chrząstki.

Wystąpieniu objawów dotyczących przewodu pokarmowego można często zapobiec przyjmując

produkt leczniczy razem z posiłkiem lub mlekiem.

W związku z leczeniem NLPZ (niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi) zgłaszano występowanie

nadciśnienia i niewydolności serca.

Przyjmowanie takich leków, jak Metindol Retard może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawału serca) lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Metindol Retard

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Metindol Retard

Substancją czynną leku jest indometacyna. Jedna tabletka zawiera 75 mg indometacyny.

Pozostałe składniki to:

skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, Eudragit RSPO, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda Metindol Retard i co zawiera opakowanie

Tabletki okrągłe, obustronnie płaskie ze ściętym obrzeżem, barwy biało-kremowej.

Metindol Retard jest dostępny w opakowaniu zawierającym 25 lub 50 tabletek (1 lub 2 blistry z folii

Aluminium/PVC zawierające 25 tabletek, w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Tel.: (+48 17) 865 51 00

Fax: (+48 17) 862 46 18

Data ostatniej aktualizacji ulotki: