Metindol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Metindol 50 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Metindol 50 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 30 g, 5909990143016, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01430
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MEL Forte, 15 mg

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Meloxicamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek MEL Forte i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku MEL Forte

Jak stosować lek MEL Forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek MEL Forte

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek MEL Forte i w jakim celu się go stosuje

Lek MEL Forte zawiera substancję czynną meloksykam, który należy do grupy niesteroidowych

leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i

przeciwgorączkowym. Mechanizm działania przeciwzapalnego meloksykamu polega na

preferencyjnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do COX-1.

Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.

Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego

zapalenia stawów kręgosłupa.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku MEL Forte

Kiedy nie stosować leku MEL Forte

jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży i w okresie karmienia piersią,

u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat,

jeśli pacjent ma uczulenie na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

jeśli u pacjenta pojawiły się jakiekolwiek z poniższych objawów po zastosowaniu aspiryny lub

innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ):

świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (astma),

niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej nosa (polipy nosa),

wysypka skórna (pokrzywka),

nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy

ustnej lub gardła, mogący ewentualnie utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy),

jeśli u pacjenta po wcześniejszym leczeniu NLPZ wystąpiły:

krwawienia z żołądka lub jelit,

perforacja żołądka lub jelit,

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka i (lub) dwunastnicy,

jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub wystąpiło krwawienie z

przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa lub krwawienia występujące co najmniej dwa razy),

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

u pacjentów niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek,

jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń

mózgowych),

jeśli u pacjenta wystąpiły jakiekolwiek inne krwawienia,

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przyjmowanie takich leków jak MEL Forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka

ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek

leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (patrz punkt 3).

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych

zaburzeń należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie leku MEL

Forte po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia tkanek miękkich

(uszkodzenia błony śluzowej) lub jakichkolwiek innych objawów alergii i skontaktować się z

lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku MEL Forte natychmiast, po zauważeniu krwawienia

(powodującego smoliste stolce) lub w przypadku owrzodzenia przewodu pokarmowego

(powodującego bóle brzucha).

Przed rozpoczęciem stosowania MEL Forte należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o radę jeżeli

pacjent:

w przeszłości miał zapalenie przełyku, zapalenie żołądka lub jakikolwiek inny stan zapalny układu

pokarmowego, np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna,

ma podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze),

jest w podeszłym wieku,

choruje na serce, wątrobę lub nerki,

ma wysokie stężenie cukru we krwi (cukrzyca),

ma zmniejszoną objętość krwi krążącej (hipowolemia), na przykład w wyniku dużej utraty krwi

lub poparzenia, zabiegu chirurgicznego lub małej ilości przyjmowanych płynów,

ma wysokie stężenie potasu we krwi, zdiagnozowane wcześniej przez lekarza.

W powyższych przypadkach lekarz będzie monitorował postępy w leczeniu.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku MEL Forte u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

MEL Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, należy zawsze powiedzieć o tym

lekarzowi lub farmaceucie:

inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy;

leki przeciwzakrzepowe, heparyna;

leki, które rozpuszczają zakrzepy krwi (leki trombolityczne);

leki stosowane w chorobach serca oraz nerek;

kortykosteroidy (np. stosowane w stanach zapalnych lub w leczeniu reakcji alergicznych);

cyklosporyna - stosowana po przeszczepieniu narządów lub w przypadku ciężkich chorób skóry,

reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego;

leki moczopędne; jeśli pacjent przyjmuje takie leki, lekarz może kontrolować czynność jego

nerek;

leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. leki beta-adrenolityczne);

lit - stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju;

selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - stosowane w leczeniu depresji;

metotreksat - stosowany w leczeniu nowotworów lub ciężkiej niekontrolowanej choroby skóry i

czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów;

cholestyramina - stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu;

jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną antykoncepcję, powszechnie znaną jako spirala.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy stosować leku MEL Forte w okresie ciąży.

Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno stosować leku MEL Forte, ponieważ może to mieć

poważny wpływ na dziecko, zwłaszcza na układ krążenia i układ oddechowy oraz nerki, nawet tylko

po jednokrotnym zastosowaniu.

Karmienie piersią

Lek MEL Forte jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Wpływ na płodność

Meloksykam może utrudniać zajście w ciążę.

Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym

poinformować lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

mogą wystąpić po zastosowaniu leku MEL Forte. Jeśli objawy te wystąpią, nie należy prowadzić

pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek MEL Forte zawiera aspartam

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3.

Jak stosować lek MEL Forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek MEL Forte stosuje się doustnie.

Tabletkę należy umieścić na języku i pozwolić by uległa rozpuszczeniu, a następnie połknąć. W razie

potrzeby rozpuszczoną tabletkę można popić wodą.

Zwykle stosowane dawki:

Zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów:

7,5 mg na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 15 mg (1 tabletka) na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów:

15 mg (1 tabletka) na dobę.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa:

15 mg (1 tabletka) na dobę.

Nie należy przekraczać dawki 15 mg na dobę.

Lek dostępny jest również w dawce 7,5 mg – MEL.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby: patrz punkt 2.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku MEL Forte u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MEL Forte

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zgłosić się do

lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Objawy przedawkowania NLPZ są zwykle ograniczone do:

osłabienia (letarg),

senności,

nudności oraz wymiotów,

bólu żołądka.

Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu stosowania leku MEL Forte. U pacjenta może wystąpić

krwawienie z żołądka lub jelit (krwawienie z przewodu pokarmowego).

Ciężkie zatrucie może prowadzić do wystąpienia poważnych działań niepożądanych:

podwyższenia ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego),

ostrej niewydolności nerek,

zaburzeń czynności wątroby,

spłycenia oddechu lub zatrzymania oddechu (depresja oddechowa),

utraty przytomności (śpiączka),

napadów padaczkowych (drgawki),

zapaści krążenia krwi (zapaść sercowo-naczyniowa),

zatrzymania akcji serca,

natychmiastowej reakcji uczuleniowej (nadwrażliwość), w tym:

omdlenie,

duszność,

reakcje skórne.

Pominięcie zastosowania leku MEL Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którakolwiek z niżej opisanych reakcji, należy przerwać stosowanie leku MEL

Forte i skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Jakiekolwiek reakcje alergiczne (nadwrażliwość), które mogą objawiać się w następujący sposób:

reakcje skórne, takie jak swędzenie (świąd), powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, mogące

mieć ciężki przebieg (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),

uszkodzenia tkanek miękkich (zmiany na błonach śluzowych) lub rumień wielopostaciowy;

rumień wielopostaciowy jest ciężką reakcją alergiczną skóry powodującą plamy, czerwone lub

fioletowe pręgi lub pęcherze na skórze; może również występować na ustach, oczach i innych

wilgotnych częściach ciała;

obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk w okolicy oczu, twarzy i warg, jamy ustnej

lub gardła, mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg (obrzęki kończyn dolnych);

duszność lub napad astmy;

zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy, jak:

zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka),

ból brzucha,

utrata apetytu.

Jakiekolwiek objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, a w szczególności:

krwawienia (powodującego smoliste stolce),

owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego ból brzucha).

Krwawienie z przewodu pokarmowego, powstawanie wrzodów lub perforacja przewodu

pokarmowego może mieć czasem ciężki przebieg i potencjalnie może być śmiertelne, zwłaszcza u

osób w podeszłym wieku.

Jeśli u pacjenta wcześniej występowały jakiekolwiek zaburzenia ze strony układu pokarmowego, z

powodu długotrwałego stosowania NLPZ, pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza,

zwłaszcza, jeśli jest w podeszłym wieku. Lekarz może monitorować jednocześnie postępy w leczeniu.

Jeśli stosowanie leku MEL Forte wywołuje zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani

obsługiwać maszyn.

Ogólne działania niepożądane wynikające ze stosowania niesteroidowych leków

przeciwzapalnych (NLPZ)

Stosowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może być związane z

niewielkim wzrostem ryzyka niedrożności tętnic (zakrzepica tętnic), np. zawał serca lub udar mózgu,

szczególnie po zastosowaniu leku w dużych dawkach i leczenia długotrwałego.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i

niewydolności serca.

Najczęściej obserwowane objawy niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego (zaburzenia żołądka i

jelit):

choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

perforacja ściany jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego (czasami śmiertelne, zwłaszcza u

osób w podeszłym wieku).

Następujące działania niepożądane były zgłaszane po podaniu NLPZ:

nudności (mdłości) i wymioty,

luźne stolce (biegunka),

wzdęcia z oddawaniem gazów,

zaparcia,

niestrawność (dyspepsja),

ból brzucha,

smoliste stolce z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty,

wrzodziejące zapalenie jamy ustnej,

zaostrzenie zapalenia jelita grubego,

zaostrzone zapalenie przewodu pokarmowego (zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna).

Rzadziej obserwowano zapalenie żołądka.

Działania niepożądane meloksykamu — substancji czynnej leku MEL Forte

Bardzo często (u więcej niż 1 pacjenta na 10):

niestrawność (dyspepsja),

nudności (mdłości) i wymioty,

ból brzucha,

zaparcia,

wzdęcia,

luźne stolce (biegunka).

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

bóle głowy.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

zawroty głowy (uczucie pustki w głowie),

zawroty głowy lub uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego),

senność (ospałość),

niedokrwistość (zmniejszenie stężenia czerwonego barwnika krwi hemoglobiny),

wzrost ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze),

zaczerwienienie twarzy (tymczasowe zaczerwienienie twarzy i szyi),

zatrzymanie sodu i wody,

zwiększone stężenie potasu (hiperkaliemia). Może to prowadzić do wystąpienia objawów takich

jak:

zaburzenia rytmu serca,

kołatanie serca (kiedy pacjent czuje bicie serca bardziej niż zwykle),

osłabienie mięśni,

odbijanie,

zapalenie żołądka,

krwawienie z przewodu pokarmowego,

zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,

natychmiastowe reakcje uczuleniowe,

świąd,

wysypka skórna,

obrzęki spowodowane zatrzymaniem płynów, w tym obrzęk kostek lub nóg (obrzęki kończyn

dolnych),

nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy

ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy),

chwilowe zaburzenia wyników testów czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności enzymów

wątrobowych, jak aminotransferaz lub zwiększenie stężenia barwnika żółci - bilirubiny); lekarz

może wykryć te zmiany za pomocą badania krwi,

zaburzenia wyników badań laboratoryjnych czynności nerek (np. zwiększone stężenie kreatyniny

lub mocznika).

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

zaburzenia nastroju,

koszmary senne,

zaburzenia morfologii krwi, w tym:

nieprawidłowy rozmaz krwi,

zmniejszenie liczby białych krwinek (leukocytopenia),

zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia).

Te działania niepożądane mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia i objawów takich, jak

siniaki lub krwawienia z nosa.

dzwonienie w uszach (szumy uszne),

uczucie bicia serca (kołatanie serca),

choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,

zapalenie przełyku,

pojawienie się napadów astmy (u osób uczulonych na aspirynę lub inne NLPZ),

powstawanie pęcherzy na skórze lub złuszczanie naskórka (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne

martwicze oddzielanie się naskórka),

pokrzywka,

zaburzenia widzenia, w tym:

niewyraźne widzenie,

zapalenie spojówek (zapalenie gałki ocznej lub powiek),

zapalenie jelita grubego.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

skórne reakcje pęcherzowe i rumień wielopostaciowy,

zapalenie wątroby. Może to spowodować takie objawy, jak:

zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka),

ból brzucha,

utrata apetytu,

ostra niewydolność nerek, w szczególności u pacjentów z czynnikami ryzyka takimi, jak choroby

serca, cukrzyca czy choroby nerek,

perforacja ściany jelita.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

splątanie,

dezorientacja,

skrócenie oddechu i reakcje skórne (anafilaktyczne lub anafilaktoidalne),

wysypki spowodowane narażeniem na działanie promieni słonecznych (reakcje nadwrażliwości na

światło),

niewydolność serca odnotowana w związku z leczeniem NLPZ,

całkowita utrata określonych rodzajów białych krwinek (agranulocytoza), zwłaszcza u pacjentów,

którzy stosują meloksykam wraz z innymi lekami, które mogą hamować czynność szpiku

kostnego lub niszczyć go (leki mielotoksyczne); może to spowodować:

nagłą gorączkę,

ból gardła,

zakażenia.

Działania niepożądane powodowane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ale

jeszcze nieodnotowane po zastosowaniu meloksykamu:

ostra niewydolność nerek w wyniku zmian w strukturze nerek:

bardzo rzadko przypadki zapalenia nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek),

obumarcie niektórych komórek w obrębie nerek (ostra martwica kłębuszków lub brodawek

nerkowych),

obecność białka w moczu (zespół nerczycowy z białkomoczem).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek MEL Forte

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed

wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek MEL Forte

Substancją czynną leku jest meloksykam. 1 tabletka zawiera 15 mg meloksykamu.

- Pozostałe składniki to: betadeks, aromat malinowy SD0621M, aromat truskawkowy SD1634,

aromat waniliowy SD1333, sodu cytrynian bezwodny, aspartam (E 951), Pearlitol Flash (d-

mannitol, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona) Ludiflash (octan poliwinylu, powidon K30,

krospowidon (typ B), d-mannitol, woda oczyszczona), krospowidon (typ B), sodu

stearylofumaran, acesulfam potasowy (E 950).

Jak wygląda lek MEL Forte i co zawiera opakowanie

MEL Forte to okrągłe, obustronnie wypukłe, jasnożółte o średnicy 12 mm i charakterystycznym

zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 10, 20 lub 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

email: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: