Metafen Zatoki

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Metafen Zatoki 200 mg + 30 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 200 mg + 30 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Metafen Zatoki 200 mg + 30 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 6 tabl., 5909991100513, OTC; 10 tabl., 5909991100520, OTC; 20 tabl., 5909991100537, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 11005
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Metafen ZATOKI, 200 mg + 30 mg, tabletki

Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Metafen ZATOKI i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metafen ZATOKI

Jak stosować lek Metafen ZATOKI

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Metafen ZATOKI

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Metafen ZATOKI i w jakim celu się go stosuje

Metafen ZATOKI jest lekiem o skojarzonym działaniu składników: ibuprofenu i pseudoefedryny,

w postaci tabletek do stosowania doustnego.

Ibuprofen należy do grupy leków - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Jest pochodną

kwasu propionowego o działaniu leczniczym: przeciwzapalnym, przeciwbólowym

i przeciwgorączkowym.

Pseudoefedryna jest aminą sympatykomimetyczną zmniejszającą przekrwienie błon śluzowych

górnych dróg oddechowych. Podana doustnie wywołuje skurcz naczyń krwionośnych, zmniejsza

obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz zatok, dzięki temu poprawia się drożność jamy

nosowej oraz drenaż wydzieliny z zatok.

Lek Metafen ZATOKI zaleca się stosować w celu leczenia objawowego dolegliwości związanych

z chorobami zatok, takich jak: gorączka, ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem

oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metafen ZATOKI

Kiedy nie stosować leku Metafen ZATOKI

Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, chlorowodorek pseudoefedryny lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy;

występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry

i błon śluzowych charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu

nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych

leków z grupy NLPZ.

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby.

W przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie).

perforacji lub krwawienia, również występującego po zastosowaniu NLPZ.

W przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego, jaskry (choroba oczu prowadząca do

pogorszenia lub utraty wzroku), nadczynności tarczycy, rozrostu gruczołu krokowego, guza

chromochłonnego, polipów nosa.

W przypadku ciężkiej choroby układu sercowo-naczyniowego, tachykardii, dławicy piersiowej.

W ciężkiej niewydolności serca.

W przypadku krwotocznego udaru mózgu w wywiadzie lub występowania czynników ryzyka,

które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na

przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków

zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo.

W okresie ciąży i karmienia piersią.

W przypadku skazy krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon

śluzowych, nosa, układu pokarmowego) oraz przyjmowania leków przeciwzakrzepowych.

W przypadku zatrzymania moczu.

W przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów

COX-2.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metafen ZATOKI należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metafen ZATOKI:

u osób z zaburzoną czynnością wątroby i (lub) nerek oraz układu krążenia; u osób, u których

występują zaburzenia czynności nerek należy stosować dawki skuteczne, możliwie jak

najmniejsze, z jednoczesnym monitorowaniem czynności nerek;

u osób z astmą oskrzelową lub alergią - zażycie leku może spowodować skurcz oskrzeli;

u osób, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej

- występuje zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych;

u osób z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

choroba Leśniowskiego-Crohna) - może dojść do nasilenia objawów;

u osób z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego lub

niewydolnością serca w wywiadzie - może dojść do zatrzymania płynów w organizmie z powodu

pogorszenia czynności nerek;

u osób jednocześnie przyjmujących leki przeciwzakrzepowe oraz z zaburzeniami krzepnięcia krwi

- ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia;

u osób z objawami zaburzeń neurologicznych (nudności, bóle głowy);

u osób z cukrzycą;

u osób z niedrożnością szyi pęcherza moczowego;

u osób ze zwężeniem odźwiernika;

u osób z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

U osób w wieku powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż

u pacjentów młodszych.

Podczas długotrwałego stosowania leku zwłaszcza u osób z chorobami przewodu pokarmowego

w wywiadzie, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat, istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku

z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji. W przypadku wystąpienia wszelkich

nietypowych objawów ze strony układu pokarmowego zwłaszcza w początkowym okresie leczenia,

przyjmowanie leku należy natychmiast przerwać i powiadomić lekarza.

Należy zachować ostrożność stosując Metafen ZATOKI u pacjentów stosujących jednocześnie inne

leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego lub mogą zwiększać

ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe, jak warfaryna

(acenokumarol) lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do

uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek

u odwodnionych dzieci i młodzieży

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu, szczególnie na początku leczenia,

pierwszych objawów reakcji skórnych, takich jak: wysypka skórna, uszkodzenia śluzówki lub innych

objawów uczuleniowych.

Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka z uogólnionym rumieniem skóry i wysypką krostkową, należy

przerwać przyjmowanie leku Metafen ZATOKI i skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie

zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz punkt 4.

Podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy,

podczas stosowania pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania leku. Podczas stosowania

zwiększonych dawek może wystąpić działanie toksyczne. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do

wystąpienia depresji.

Lek może maskować objawy istniejącego zakażenia.

Podczas stosowania pseudoefedryny może wystąpić u sportowców dodatni wynik testów na

przyjmowanie substancji dopingowych.

Leku nie należy podawać dzieciom poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet.

Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się

z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych

dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Przed zastosowaniem leku Metafen ZATOKI pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub

farmaceutą, jeśli:

u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból

w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta

choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub

zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub

przemijający atak niedokrwienny - TIA).

pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie

cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali

tytoń.

Przyjmowanie leku w najmniejszej, skutecznej dawce przez najkrótszy okres, konieczny do

łagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia wyżej wymienionych objawów, należy skontaktować

się z lekarzem lub farmaceutą.

Metafen ZATOKI a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Metafen ZATOKI może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać

na działanie leku Metafen ZATOKI. Na przykład:

inne leki z grupy NLPZ - ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych;

leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, leki beta-adrenolityczne,

takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie

jak losartan);

moczopędne - leki z grupy NLPZ mogą powodować zmniejszenie skuteczności ich działania;

leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu

zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna);

lit (lek stosowany w psychiatrii) i metotreksat (lek stosowany w chorobach nowotworowych) -

istnieją dane kliniczne, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększać stężenia w osoczu zarówno litu,

jak i metotreksatu;

zydowudyna (lek przeciwwirusowy) - istnieją dane kliniczne wskazujące na wydłużenie czasu

krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną;

kortykosteroidy - zwiększa się ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu

pokarmowego.

Pseudoefedryna wchodząca w skład leku Metafen ZATOKI:

może zwiększać działanie leków sympatykomimetycznych np. leków zmniejszających

przekrwienie i apetyt;

nie powinna być podawana pacjentom otrzymującym inhibitory monoaminooksydazy (leki

stosowane w leczeniu depresji) ani w ciągu 14 dni od ich odstawienia;

może zmniejszać działanie guanetydyny i zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia

zaburzeń rytmu serca u pacjentów stosujących glikozydy nasercowe, chinidynę lub

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Działanie pseudoefedryny:

może zostać zwiększone lub zmniejszone przez stosowanie trójpierścieniowych leków

przeciwdepresyjnych (np. imipramina, opipramol);

mogą zmniejszać leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (guanetydyna, rezerpina i metyldopa).

Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, a kaolin

zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny.

Podczas stosowania gazów halogenopochodnych, wziewnych leków znieczulających ogólnie,

w skojarzeniu z pseudoefedryną może wystąpić ostra reakcja nadciśnieniowa w okresie

okołooperacyjnym, podobnie jak w przypadku stosowania tych leków w skojarzeniu z innymi

lekami o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym. Dlatego zaleca się odstawienie leku na

24 godziny przed planowanym znieczuleniem ogólnym.

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Metafen

ZATOKI. Dlatego też przed zastosowaniem leku Metafen ZATOKI z innymi lekami zawsze należy

poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Metafen ZATOKI w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Osoby, u których lek Metafen ZATOKI wywołuje działania niepożądane i wpływa na sprawność

psychofizyczną nie powinny prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3.

Jak stosować lek Metafen ZATOKI

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zalecana dawka:

U dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat zwykle stosuje się:

dawka początkowa - 2 tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 godziny w ciągu

doby. Maksymalna dobowa dawka - 6 tabletek.

Osoby w wieku powyżej 65 lat: nie jest konieczna modyfikacja dawki, o ile nie jest zaburzona

czynność nerek lub wątroby; wtedy dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, bez zalecenia lekarza.

Jeśli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż przez 3 dni lub stan pacjenta pogarsza się, należy

skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy

okres konieczny do złagodzenia objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metafen ZATOKI

Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Metafen ZATOKI lub jeśli dziecko

przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala,

aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy

w takim przypadku podjąć.

Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle

głowy, dzwonienie w uszach, dezorientację i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała

senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci),

osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.

Mogą również wystąpić: zwiększenie czasu protrombinowego (INR), biegunka, krwawienie z żołądka

lub jelit, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie potasu we krwi, kwasica metaboliczna, ostra

niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby, pobudzenie, u pacjentów z astmą może wystąpić

zaostrzenie objawów astmy. Ponadto mogą wystąpić: pragnienie, lęk, niepokój, drażliwość, gorączka,

tachykardia (przyspieszenie akcji serca), rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, urojenia, omamy,

osłabienie mięśni, trudności w oddawaniu moczu, drżenie, nadmierne pocenie.

Obserwowano różnego stopnia nasilenie działań niepożądanych. Lekarz zastosuje płukanie żołądka

i o ile to konieczne, poda leki wyrównujące zaburzenia elektrolitowe oraz inne leki likwidujące

objawy przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Metafen ZATOKI

Lek Metafen ZATOKI stosuje się doraźnie. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się

dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią:

Działania niepożądane wynikające z obecności ibuprofenu w leku

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

niestrawność, ból brzucha, nudności;

bóle głowy;

pokrzywka i świąd.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka;

zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia;

obrzęki.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia,

agranulocytoza);

zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania;

rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się

naskórka;

smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,

zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna; choroba wrzodowa żołądka

i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, szczególnie u osób

w wieku powyżej 65 lat;

dysuria, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek

nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, zwiększenie stężenia sodu w osoczu

krwi (retencja sodu);

ciężkie reakcje nadwrażliwości jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia;

zaburzenia rytmu serca, hipotensja (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi), wstrząs;

zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli;

u pacjentów z istniejącymi chorobami auto-immunologicznymi (toczeń rumieniowaty

układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano

pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-

rdzeniowych, jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja;

obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związana ze stosowaniem leków z grupy

NLPZ w dużych dawkach.

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych):

mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS

należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby

eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

W pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne.

Działania niepożądane wynikające z obecności pseudoefedryny w leku

niestrawność, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, zaczerwienienia i wysypki,

nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, wzmożone pragnienie,

tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niepokój, bezsenność, rzadko niekontrolowane

wydalanie moczu, osłabienie mięśni, drżenia, lęk, dezorientacja, omamy, trombocytopenia.

Działania niepożądane wynikające z połączenia pseudoefedryny i ibuprofenu w leku

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych):

nagła gorączka, zaczerwienienie skóry lub liczne niewielkie krostki (możliwe objawy ostrej

uogólnionej osutki krostkowej - AGEP, ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis)

mogą wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni stosowania leku Metafen ZATOKI. Patrz punkt 2.

Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie leku Metafen ZATOKI i skontaktować

się z lekarzem lub niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

W związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia

i niewydolności serca.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie ibuprofen, może być związane

z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Metafen ZATOKI

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu

zewnętrznym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmiany w wyglądzie tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metafen ZATOKI

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen i pseudoefedryny chlorowodorek. Każda tabletka

zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką

koloidalną bezwodną, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), mannitol, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metafen ZATOKI i co zawiera opakowanie

Lek ma postać podłużnych białych tabletek. Jeden blister zawiera 6 lub 10 tabletek. Opakowanie

zewnętrzne - tekturowe pudełko zawiera 6; 10; 20 tabletek w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

ytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A.

ul. Gen. Mariana Langiewicza 58, 95-050 Konstantynów Łódzki

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: