Menopur

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Menopur 75 j.m. FSH + 75 j.m. LH proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 75 j.m. FSH + 75 j.m. LH
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Menopur 75 j.m. FSH + 75 j.m. LH proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 fiol. + 5 amp., 5909990981113, Rp; 10 fiol. + 10 amp., 5909990981120, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09811
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona 1 z 9

ULOTKA DLA PACJENTA

Strona 2 z 9

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MENOPUR, 75 IU FSH + 75 IU LH, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu

do wstrzykiwań

Menotropinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest MENOPUR i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku MENOPUR

Jak stosować MENOPUR

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać MENOPUR

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest MENOPUR i w jakim celu się go stosuje

MENOPUR ma postać proszku (w tym przypadku jest to stała, zbita masa), który przed użyciem

należy rozpuścić w płynie (rozpuszczalniku). Lek podaje się jako wstrzyknięcie podskórne lub

domięśniowe.

MENOPUR (wysoko oczyszczona menotropina uzyskiwana z moczu kobiet po menopauzie) zawiera

dwa hormony: hormon folikulotropowy (FSH) i hormon luteinizujący (LH).

FSH i LH są hormonami wytwarzanymi w organizmie kobiety i mężczyzny. Umożliwiają one

normalne działanie narządów układu rozrodczego.

MENOPUR stosuje się w leczeniu niepłodności w następujących sytuacjach:

u kobiet, które nie mogą zajść w ciążę, ponieważ ich jajniki nie wytwarzają komórek jajowych

(także w przypadku tzw. zespołu policystycznych jajników). MENOPUR stosuje się u kobiet,

którym w celu leczenia niepłodności podawano już cytrynian klomifenu, ale lek ten okazał się

nieskuteczny;

u kobiet, biorących udział w programach wspomaganego rozrodu, takich jak zapłodnienie

pozaustrojowe i przeniesienie zarodka, przeniesienie gamety do jajowodu i

śródcytoplazmatyczne wstrzyknięcia plemnika do komórki jajowej. MENOPUR wspomaga

wytwarzanie przez jajniki wielu pęcherzyków jajnikowych, w których mogą rozwijać się

komórki jajowe (rozwój mnogich pęcherzyków jajnikowych);

u mężczyzn, u których jądra wytwarzają niewystarczającą ilość plemników z powodu niedoboru

gonadotropin (hormonów wytwarzanych przez przysadkę mózgową i wywierających wpływ na

jądra).

Strona 3 z 9

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku MENOPUR

Przed rozpoczęciem stosowania leku MENOPUR konieczne jest przeprowadzenie przez lekarza oceny

przyczyn zaburzeń płodności u obojga partnerów. Należy zwłaszcza sprawdzić, czy nie występują

następujące choroby, które wymagają innego, odpowiedniego leczenia:

niedoczynność tarczycy i nadnerczy;

duże stężenie hormonu zwanego prolaktyną (hiperprolaktynemia);

nowotwory przysadki mózgowej (gruczoł umiejscowiony u podstawy mózgu);

nowotwory podwzgórza (obszar umiejscowiony pod częścią mózgu zwaną wzgórzem).

Jeśli u pacjentki stwierdzono którąkolwiek z wymienionych wyżej chorób, należy poinformować

o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia lekiem MENOPUR.

Kiedy nie stosować leku MENOPUR

U kobiet i mężczyzn:

jeśli pacjent ma uczulenie na menotropinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6);

jeśli stwierdzono guzy przysadki mózgowej lub podwzgórza

U kobiet:

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

jeśli u pacjentki stwierdzono torbiele jajników lub powiększenie jajników, niespowodowane

zespołem policystycznych jajników;

jeśli u pacjentki występują krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie;

jeśli u pacjentki stwierdzono nowotwory macicy, jajników lub piersi;

jeśli u pacjentki stwierdzono wady rozwojowe narządów płciowych uniemożliwiające rozwój

ciąży;

jeśli u pacjentki stwierdzono włókniakomięśniaki macicy uniemożliwiające rozwój ciąży;

jeśli u pacjentki stwierdzono wczesną menopauzę.

U mężczyzn:

jeśli u pacjenta stwierdzono raka gruczołu krokowego;

jeśli u pacjenta stwierdzono nowotwory jąder.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjentki występuje:

ból brzucha;

rozdęcie brzucha;

nudności;

wymioty;

biegunka;

przybieranie na wadze;

trudności w oddychaniu;

zmniejszenie częstości lub ilości oddawanego moczu.

O wymienionych wyżej objawach należy natychmiast poinformować lekarza, nawet jeśli pojawiają się

kilka dni po podaniu ostatniej dawki leku. Mogą to być objawy nadmiernej aktywności jajników, co

może mieć ciężki przebieg.

Jeśli objawy te nasilają się, należy przerwać leczenie niepłodności i wdrożyć odpowiednie leczenie

w szpitalu.

Przestrzeganie zaleconej dawki i uważne obserwowanie przebiegu leczenia zmniejsza

prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów.

Strona 4 z 9

Objawy te mogą wystąpić także wówczas, gdy przerywa się stosowanie leku MENOPUR. Jeśli pojawi

się którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku MENOPUR lekarz zwykle kieruje pacjentkę na badania ultrasonograficzne

(z użyciem ultradźwięków - USG) i czasami na badanie krwi w celu sprawdzenia reakcji na leczenie.

Leczenie hormonami takimi jak MENOPUR może zwiększać ryzyko:

ciąży ektopowej (pozamacicznej) u kobiet z wcześniej rozpoznanymi chorobami jajowodów;

poronienia;

ciąży mnogiej (bliźniaki, trojaczki itd.);

wrodzonych wad rozwojowych (wady fizyczne obecne u dziecka w chwili urodzenia).

U niektórych kobiet leczonych z powodu niepłodności rozwinęły się guzy jajników lub innych

narządów układu rozrodczego. Dotychczas nie wiadomo, czy było to spowodowane leczeniem

hormonami takimi jak MENOPUR.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów w żyłach lub tętnicach jest większe u kobiet, które są

w ciąży. Leczenie niepłodności może zwiększać prawdopodobieństwo zakrzepów, zwłaszcza jeśli

pacjentka ma nadwagę lub jeśli zakrzepy występowały wcześniej u pacjentki lub u kogoś w jej

rodzinie (krewni). Pacjentka powinna poinformować lekarza, jeśli uważa, że jej to dotyczy.

MENOPUR łącznie z hormonem o nazwie ludzka gonadotropina kosmówkowa (ang. human

Chorionic Gonadotropin, hCG) może być podawany w przypadku leczenia niepłodności u mężczyzn.

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu leczniczego MENOPUR u dzieci i młodzieży nie jest właściwe.

MENOPUR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także

o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Cytrynian klomifenu jest innym lekiem stosowanym w leczeniu niepłodności. Jeśli MENOPUR

podaje się w tym samym czasie co cytrynian klomifenu, działanie na jajniki może się nasilić.

MENOPUR można stosować równocześnie z lekiem BRAVELLE. Patrz punkt 3.

Ciąża i karmienie piersią

Leku MENOPUR nie należy stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby MENOPUR wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

MENOPUR zawiera chlorek sodu

MENOPUR zawiera mniej niż 1 mmol chlorku sodu (23 mg) na jedną dawkę, to znaczy lek uznaje się

za „wolny od sodu”.

3.

Jak stosować MENOPUR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Kobiety, u których nie występuje owulacja (nie są wytwarzane komórki jajowe)

Leczenie powinno rozpocząć się w ciągu pierwszych 7 dni cyklu miesiączkowego (dzień 1. jest

pierwszym dniem miesiączki). Lek należy podawać codziennie przez co najmniej 7 dni.

Strona 5 z 9

Dawka początkowa wynosi zwykle od 75 IU (jednostek międzynarodowych, ang. International Units)

FSH + 75 IU LH do 150 IU FSH + 150 IU LH (tj. od 1 do 2 fiolek z proszkiem) na dobę, ale można ją

dostosowywać w zależności od reakcji pacjentki do maksymalnie 225 IU FSH + 225 IU LH (tj. 3

fiolki z proszkiem) na dobę. Określoną dawkę należy podawać przez co najmniej 7 dni, zanim nastąpi

zmiana dawki. Zaleca się, aby przy każdej zmianie zwiększać dawkę o 37,5 IU FSH + 37,5 IU LH (tj.

pół fiolki z proszkiem), lecz nie więcej niż o 75 IU FSH + 75 IU LH (tj. 1 fiolka z proszkiem). Cykl

leczenia należy przerwać, jeśli po 4 tygodniach nie stwierdza się reakcji.

Gdy uzyskana reakcja jest zadowalająca, następnego dnia po ostatnim wstrzyknięciu leku MENOPUR

należy podać w pojedynczym wstrzyknięciu inny hormon - hCG w dawce od 5000 IU do 10 000 IU.

Zaleca się odbycie stosunku płciowego w dniu podania oraz w następnym dniu po podaniu hCG.

Zamiennie można wykonać inseminację (podanie nasienia bezpośrednio do macicy). Pacjentka

pozostaje pod ścisłą obserwacją lekarza przez co najmniej 2 tygodnie po podaniu hCG.

Lekarz będzie sprawdzać wyniki stosowania leku MENOPUR. W zależności od postępów leczenia

lekarz może zdecydować o przerwaniu podawania leku MENOPUR i odstąpić od podania hCG. W

takim przypadku pacjentka zostanie pouczona o konieczności stosowania mechanicznej metody

antykoncepcji (np. prezerwatywy) lub powstrzymania się od odbywania stosunków płciowych

do czasu wystąpienia następnej miesiączki.

Kobiety biorące udział w programach wspomaganego rozrodu

Jeśli u pacjentki zastosowano również leczenie agonistą GnRH (lek wspomagający działanie hormonu

uwalniającego gonadotropiny, ang. Gonadotropin Releasing Hormone - GnRH), podawanie leku

MENOPUR należy rozpocząć około 2 tygodni po rozpoczęciu leczenia agonistą GnRH.

Jeśli u pacjentki zastosowano również leczenie antagonistą GnRH, podawanie leku MENOPUR

należy rozpocząć 2. lub 3. dnia cyklu miesiączkowego (1. dzień miesiączki jest 1. dniem cyklu).

Lek należy podawać codziennie przez co najmniej 5 dni. Dawka początkowa leku MENOPUR wynosi

zwykle od 150 IU FSH + 150 IU LH do 225 IU FSH + 225 IU LH (tj. od 2 do 3 fiolek z proszkiem) na

dobę. W zależności od reakcji pacjentki na leczenie dawka ta może zostać zwiększona do

maksymalnie 450 IU FSH + 450 IU LH (tj. 6 fiolek z proszkiem) na dobę. Nie należy zwiększać

dawki jednorazowo o więcej niż 150 IU FSH + 150 IU LH (tj. 2 fiolki z proszkiem). Zwykle leczenie

nie powinno trwać dłużej niż 20 dni.

Po stwierdzeniu wystarczającej liczby odpowiedniej wielkości pęcherzyków jajnikowych, pacjentka

otrzymuje pojedyncze wstrzyknięcie leku hCG w dawce do 10 000 IU w celu wywołania owulacji

(uwolnienie komórki jajowej).

Pacjentka pozostaje pod ścisłą obserwacją lekarza przez co najmniej 2 tygodnie po podaniu hCG.

Lekarz będzie sprawdzać wyniki stosowania leku MENOPUR. W zależności od postępów leczenia

lekarz może zdecydować o przerwaniu podawania leku MENOPUR i odstąpić od podania hCG. W

takim przypadku pacjentka zostanie pouczona o konieczności stosowania mechanicznej metody

antykoncepcji (np. prezerwatywy) lub powstrzymania się od odbywania stosunków płciowych

do czasu wystąpienia następnej miesiączki.

Mężczyźni:

Leczenie rozpoczyna się od podawania hCG 3 razy w tygodniu w dawce od 1000 IU do 3000 IU, aż do

uzyskania prawidłowego stężenia testosteronu w surowicy krwi. Następnie podaje się domięśniowo

MENOPUR w dawce od 75 IU FSH + 75 IU LH do 150 IU FSH + 150 IU LH (tj. od 1 do 2 ampułek z

proszkiem) 3 razy w tygodniu przez kilka miesięcy.

Strona 6 z 9

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA

Jeśli lekarz zalecił samodzielne wstrzykiwanie leku MENOPUR, należy przestrzegać wszystkich

przekazanych instrukcji.

Pierwsze wstrzyknięcie leku MENOPUR należy wykonać pod nadzorem lekarza.

REKONSTYTUCJA (ROZPUSZCZANIE) LEKU MENOPUR:

MENOPUR ma postać proszku i przed wstrzyknięciem należy go rekonstytuować (rozpuścić). Płyn,

którego należy użyć do rozpuszczania dostarczany jest z proszkiem. MENOPUR należy

rekonstytuować bezpośrednio przed użyciem. W tym celu należy:

Jeśli lekarz przepisał więcej niż jedną fiolkę leku MENOPUR na każde wstrzyknięcie, roztwór

uzyskany po rekonstytucji proszku z pierwszej fiolki można wstrzyknąć do drugiej fiolki z proszkiem.

Czynność tę można powtarzać z kolejnymi fiolkami z proszkiem - łącznie do 3 fiolek z proszkiem,

jednak tylko wówczas, gdy zalecił to lekarz.

Jeśli lekarz przepisał lek BRAVELLE razem z lekiem MENOPUR, można zmieszać oba leki.

W tym celu należy rekonstytuować lek MENOPUR, wstrzyknąć powoli powstały roztwór do fiolki

z lekiem BRAVELLE, poczekać do rozpuszczenia leku BRAVELLE, pobrać do strzykawki roztwór

zawierający oba leki i wstrzyknąć podskórnie. Takie postępowanie pozwala uniknąć wstrzykiwania

każdego z leków osobno.

Nałożyć mocno na strzykawkę grubą, długą igłę (igła do

rekonstytucji).

Odłamać górną część ampułki z rozpuszczalnikiem w miejscu

wskazanym przez kropkę.

Wprowadzić igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem.

Pobrać cały płyn z ampułki do strzykawki.

Wbić igłę przez gumowy korek fiolki z proszkiem i powoli

wstrzyknąć cały płyn. Celować na ściankę fiolki, aby uniknąć

tworzenia się pęcherzyków.

Proszek powinien się szybko rozpuścić (w ciągu 2 minut), tworząc

przezroczysty roztwór.

Aby ułatwić rekonstytucję proszku, można kołysać fiolką. Nie należy

wstrząsać, gdyż może to powodować tworzenie się pęcherzyków

powietrza. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub jeśli zawiera stale

cząstki, nie należy go używać.

Pobrać roztwór z powrotem do strzykawki.

Strona 7 z 9

WSTRZYKIWANIE LEKU MENOPUR:

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MENOPUR

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku MENOPUR należy poinformować o tym

lekarza.

Pominięcie zastosowania leku MENOPUR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku

pominięcia zastosowania leku MENOPUR należy poinformować o tym lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Hormony stosowane w leczeniu niepłodności, takie jak MENOPUR, mogą powodować nadmierną

aktywność jajników, prowadząc do wystąpienia choroby zwanej zespołem hiperstymulacji jajników

(ang. Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS), zwłaszcza u kobiet z zespołem policystycznych

jajników. Objawy obejmują: ból brzucha, rozdęcie brzucha, nudności, wymioty, biegunkę i

przybieranie na wadze. W przypadkach ciężkiego OHSS rzadko występowały powikłania, takie jak

gromadzenie się płynu w jamie brzusznej, jamie miednicy i (lub) jamie opłucnowej, trudności w

oddychaniu i zmniejszenie częstości lub ilości oddawanego moczu, formowanie się skrzepów krwi w

naczyniach krwionośnych (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe) oraz skręt jajników.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem, nawet jeśli pojawi się kilka dni po podaniu ostatniej dawki leku.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić reakcje alergiczne (nadwrażliwości). Objawami takich reakcji

mogą być: wysypka, świąd, obrzęk gardła i trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia

któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Po pobraniu do strzykawki zaleconej dawki leku należy zmienić igłę

na krótką, cienką igłę (igła do wstrzykiwań).

Ustawić strzykawkę w pozycji igłą do góry i delikatnie stuknąć

palcem w strzykawkę tak, aby pęcherzyki powietrza zebrały się

na górze. Naciskać ostrożnie tłok strzykawki do momentu, w którym

na czubku igły pojawi się pierwsza kropla płynu.

Pacjentka jest informowana przez lekarza lub pielęgniarkę, gdzie

należy wstrzykiwać lek (np. przednia część uda, brzuch itp.).

Odkazić (zdezynfekować) skórę w miejscu wstrzyknięcia.

Aby dokonać wstrzyknięcia, należy utworzyć fałd skóry między

palcami i szybkim ruchem wbić igłę pod kątem 90 stopni

(prostopadle). Wstrzyknąć roztwór, naciskając na tłok strzykawki,

a następnie wyjąć igłę.

Po wyjęciu igły ucisnąć miejsce wstrzyknięcia, aby powstrzymać

krwawienie. Delikatny masaż w miejscu wstrzyknięcia ułatwia

rozejście się roztworu pod skórą.

Zużytych przedmiotów nie należy wyrzucać do domowych

pojemników na odpadki, lecz usunąć je w odpowiedni sposób.

Strona 8 z 9

Następujące działania niepożądane występują często, tj. u 1 do 10 na każdych 100 leczonych

pacjentów:

ból brzucha;

ból głowy;

nudności;

rozdęcie brzucha;

ból w obrębie miednicy;

nadmierne pobudzenie jajników powodujące wysoki poziom ich aktywności (zespół

hiperstymulacji jajników);

reakcje w miejscu podania, takie jak ból, zaczerwienienie, siniak, obrzęk i (lub) swędzenie.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często, tj. u 1 do 10 na każdych 1000

leczonych pacjentów:

wymioty;

dolegliwości brzuszne;

biegunka;

uczucie zmęczenia;

zawroty głowy

pęcherzyki z płynem w jajnikach (torbiele jajników);

dolegliwości piersi, w tym ból piersi, tkliwość piersi, uczucie niewygody, ból brodawek

sutkowych i obrzęk piersi;

uderzenia gorąca.

Następujące działania niepożądane występują rzadko, tj. u 1 do 10 na każdych 10000 leczonych

pacjentów:

trądzik;

wysypka.

Oprócz wyżej wymienionych, obserwowano po dopuszczeniu leku MENOPUR do obrotu nastepujące

działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana:

zaburzenia widzenia;

gorączka;

złe samopoczucie;

rekcje alergiczne;

zwiększenie masy ciała;

ból mięśni i stawów (np. ból pleców, ból karku oraz ból rąk i nóg);

skręt jajnika, jako powikłanie zwiększonej aktywności jajników wywołanej nadmierną stymulacją;

swędzenie;

pokrzywka;

skrzepy krwi, jako powikłanie zwiększonej aktywności jajników wywołanej nadmierną

stymulacją.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr

telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać MENOPUR

Strona 9 z 9

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz etykietach fiolki

i ampułki po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera MENOPUR

Substancją czynną leku jest wysoce oczyszczona menotropina (Menotropinum) (ludzka

gonadotropina menopauzalna, hMG) w ilości odpowiadającej 75 IU FSH (hormon folikulotropowy)

i 75 IU LH (hormon luteinizujący).

Pozostałe składniki to:

proszek:

laktoza jednowodna

polisorbat 20

wodorotlenek sodu

kwas solny

rozpuszczalnik:

chlorek sodu

woda do wstrzykiwań

kwas solny 10%.

Jak wygląda MENOPUR i co zawiera opakowanie

MENOPUR, to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

W tekturowym pudełku znajduje się 5 lub 10 fiolek z bezbarwnego szkła zawierających proszek.

W tekturowym pudełku znajduje się również taka sama liczba ampułek z bezbarwnego szkła

zawierających rozpuszczalnik.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

W celu uzyskania dodatkowych informacji o leku, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 246 06 80, Fax: +48 22 246 06 81