Melatonina + B6

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Melatonina + B6 3 mg + 10 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 3 mg + 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Melatonina + B6 3 mg + 10 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909991035815, OTC; 60 tabl., 5909991035822, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10358
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta

lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać .

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

MELATONINA + B

6

, 3 mg + 10 mg, tabletki

Melatoninum + Pyridoxini hydrochloridum

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek M

ELATONINA

i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku M

ELATONINA

3. Jak stosować lek M

ELATONINA

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek M

ELATONINA

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek M

ELATONINA

+

B

6

i w jakim celu się go stosuje

Lek M

ELATONINA

składa się z dwóch substancji czynnych –melatoniny i chlorowodorku

pirydoksyny (witaminy B

Melatonina jest hormonem wytwarzanym w organizmie jest przez gruczoł – szyszynkę,

zlokalizowany w ośrodkowym układzie nerwowym. Hormon ten odgrywa ważną rolę

w regulacji biologicznego rytmu dobowego. Reguluje godziny snu i czuwania w ciągu doby.

Pirydoksyna bierze udział w przemianach metabolicznych organizmu. Dawka chlorowodorku

pirydoksyny jest większa niż dzienne zapotrzebowanie na witaminę B

i jest najmniejszą

spośród dawek zalecanych przy niedoborach witaminy B

Wskazania do stosowania

Lek M

ELATONINA

jest wskazany jako środek pomocniczy w zaburzeniach snu,

związanych ze zmianą stref czasowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku M

ELATONINA

+

B

6

Nie należy stosować leku M

ELATONINA

+

B

6

:

- w nadwrażliwość na składniki leku;

- w okresie ciąży i karmienia piersią;

- po spożyciu alkoholu;

- w chorobach wątroby;

- w depresji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek M

ELATONINA

+

B

6

- w przypadku osób z zaburzeniami czynności układu immunologicznego, z zaburzeniami

hormonalnymi lub padaczką.

Należy zapytać lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku u dzieci

Lek M

ELATONINA

nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Stosowanie leku M

ELATONINA

+

B

6

u pacjentów z zaburzeniami czynności

nerek i (lub) wątroby

Nie należy stosować leku M

ELATONINA

w chorobach wątroby.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku M

ELATONINA

w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku M

ELATONINA

w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek zawiera sorbitol.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Inne leki i M

ELATONINA

+

B

6

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych,

które wydawane są bez recepty.

zaleca

się

równoczesnego

stosowania

lewodopą

(lek

stosowany

chorobie

Parkinsona), gdyż działanie przeciwparkinsonowe lewodopy jest usuwane już przez dawkę 5

mg pirydoksyny podawanej doustnie. Nie dotyczy to połączenia karbidopa-lewodopa.

Witamina B

może zmniejszać stężenie fenytoiny w surowicy krwi.

3. Jak stosować lek M

ELATONINA

+

B

6

W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych:

- 2 dni przed wylotem na wschód, przyjąć 1 tabletkę (3 mg) wieczorem,

pół godziny przed snem. Po przylocie przyjmować przez 4 dni po 1 tabletce pół godziny

przed snem.

- W przypadku lotów na zachód po przylocie przyjmować przez 4 dni po 1 tabletce pół

godziny przed snem.

Skutki działania leku obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie dwóch tygodni

stosowania.

Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Zażycie większej dawki leku M

ELATONINA

+

B

6

niż zalecana

Stosowanie dużych dawek witaminy B

może być przyczyną zaburzeń przewodu

pokarmowego, niedoboru kwasu foliowego i reakcji skórnych.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku M

ELATONINA

+

B

6

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane.

Wydaje się, że melatonina rzadko wywołuje objawy niepożądane. W rzadkich przypadkach,

w trakcie terapii mogą wystąpić bóle głowy, senność, uczucie dezorientacji; może też dojść

do obniżenia temperatury ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek M

ELATONINA

+

B

6

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnymi niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek M

ELATONINA

+

B

6

- Substancjami czynnymi leku są: melatonina (3 mg) i pirydoksyny chlorowodorek (10 mg)

- Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, sorbitol, kwas stearynowy

Jak wygląda lek M

ELATONINA

+

B

6

i co zawiera opakowanie

Tabletki w blistrze z folii PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

W pudełku znajduje się 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.) lub 60 tabletek (6 blistrów po 10 szt).

Podmiot odpowiedzialny

ELJOT IZYDOR JAN LENARCZYK

ul. Świetlana 18

05-540 Zalesie Górne

Wytwórca:

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

39 - 300 Mielec

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

ELJOT IZYDOR JAN LENARCZYK

ul. Świetlana 18

05-540 Zalesie Górne

Data ostatniej aktualizacji ulotki: