Magnokal Asparaginian

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Magnokal Asparaginian 250 mg + 250 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg + 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Magnokal Asparaginian 250 mg + 250 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990340712, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03407
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Magnokal Asparaginian

, 250 mg + 250 mg, tabletki

(Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie

7-8 dni

nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skonsultować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek

Magnokal Asparaginian

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Magnokal Asparaginian

Jak stosować lek

Magnokal Asparaginian

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek

Magnokal Asparaginian

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Magnokal Asparaginian

i w jakim celu się go stosuje

jako leczenie wspomagające w chorobach układu krążenia i mięśnia sercowego.

W niemiarowości i nadpobudliwości serca - szczególnie na tle niedoborów magnezu

i potasu oraz w rekonwalescencji pozawałowej

profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru magnezu i potasu

w okresach zdrowienia po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych

zatrucie glikozydami nasercowymi, uzupełniająco w czasie stosowania leków moczopędnych.

Magnokal Asparaginian

jest lekiem o skojarzonym działaniu magnezu, potasu i kwasu

asparaginowego. Uzupełnia niedobór tych substancji w organizmie oraz zapobiega rozwojowi ich

deficytu zarówno w okresie zwiększonego zapotrzebowania, jak i w przypadku niedostatecznej ich

podaży. Kwas asparaginowy bierze udział w metabolizmie komórek tkanki nerwowej, pełni rolę

neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wpływa pobudzająco na aktywność

organizmu. Potas i magnez są jonami biorącymi udział w wielu przemianach metabolicznych

organizmu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Magnokal Asparaginian

Kiedy nie stosować leku Magnokal Asparaginian

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

występuje ciężka niewydolność nerek

zwiększone stężenie potasu lub magnezu w surowicy krwi

zakażenia dróg moczowych

zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok) serca

zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia)

myasthenia gratis - choroba charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni

znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku

Magnokal Asparaginian należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Leku nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia

dużych powierzchni ciała). Leku Magnokal Asparaginian nie należy stosować w czasie

antybiotykoterapii i z innymi lekami zawierającymi potas. Ostrożnie stosować w razie choroby

wrzodowej żołądka.

Podczas stosowania leku należy monitorować stężenie potasu i magnezu w surowicy, przeprowadzić

kontrolne badanie EKG oraz kontrolować czynność nerek. Lek nie zawiera cukru.

Lek Magnokal Asparaginian a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Równoczesne stosowanie magnezu i antybiotyków z grupy tetracyklin oraz nitrofurantoiny osłabia ich

wchłanianie, aby uniknąć interakcji zaleca się stosować dwugodzinną przerwę pomiędzy podaniem

leków.

Podawanie doustnych leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika

z lekami zawierającymi magnez może spowodować zmniejszenie stężenia glukozy we krwi większe,

niż oczekiwane.

Sole potasu mogą osłabiać działanie glikozydów naparstnicy i powodować

zaburzenia rytmu serca.

Równoczesne stosowanie soli potasu i leków moczopędnych oszczędzających potas, inhibitorów

ACE - enzymu przekształcającego angiotensynę I do angiotensyny II (np. enalaprylu, peryndoprylu)

lub leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (np. indometacyny) może wystąpić za duże stężenie

potasu (hiperkaliemia).

Magnokal Asparaginian z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania potasu wodoroasparaginianu półwodnego i magnezu

wodoroasparaginianu czterowodnego.

Stosowanie leku Magnokal Asparaginian u pacjentów z niewydolnością nerek

U osób z niewydolnością nerek, przyjmujących inne preparaty potasu lub leki moczopędne

oszczędzające potas należy liczyć się z koniecznością modyfikacji dawkowania zaleconą przez

lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.

Jak stosować lek Magnokal Asparaginian

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie od 2 do 6 tabletek na dobę w dwóch dawkach podzielonych, po posiłkach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Magnokal Asparaginian

Nie zgłoszono dotychczas żadnego przypadku przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Magnokal Asparaginian

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Magnokal Asparaginian

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i biegunka), które zwykle ustępują

samoistnie, metaliczny smak w ustach. Duże dawki leku mogą wywołać zaburzenia przewodzenia

przedsionkowo-komorowego. Może wystąpić zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie

mięśniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Magnokal Asparaginian

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed

wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Magnokal Asparaginian

Substancjami czynnymi leku są magnezu wodoroasparaginian czterowodny i potasu

wodoroasparaginian półwodny.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, powidon 25, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Magnokal Asparaginian i co zawiera opakowanie

Tabletki.

1 butelka zawierająca 50 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: