Maglek B6

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maglek B6 51 mg Mg2+ + 5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 51 mg Mg2+ + 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maglek B6 51 mg Mg2+ + 5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl. w butelce, 5909990891313, OTC; 50 tabl. w blistrze, 5909990904969, OTC; 60 tabl., 5909990904372, OTC; 90 tabl., 5909990904389, OTC; 120 tabl., 5909990904396, OTC; 150 tabl., 5909990904402, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08913
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Maglek B

6,

51 mg Mg

2+

+ 5 mg, tabletki,

Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Maglek B

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maglek B

Jak stosować lek Maglek B

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Maglek B

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Maglek B

6

i w

jakim celu się go stosuje

Maglek B

jest lekiem zawierającym mleczan magnezu oraz witaminę B

Zawarty w leku magnez występuje w postaci soli łatwo przyswajalnej przez organizm. Jony magnezu

zajmują czwarte miejsce pod względem ilościowym wśród kationów ustroju człowieka. Prawidłowe

stężenie magnezu jest zależne od jego podaży z dietą i niezwykle sprawnej czynności ograniczenia

wydalania magnezu przez przewód pokarmowy i nerki. W przypadku stosowania diety

wysokowapniowej i wysokofosforanowej wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego zostaje

upośledzone. Magnez współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości. Objawami niedoboru

magnezu są nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, zwiększona podatność na

stres oraz zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału

serca oraz zaburzeń rytmu pracy serca.

Stwierdzono, że witamina B

– pirydoksyna zwiększa o około 40% efektywność wchłaniania magnezu

z przewodu pokarmowego do osocza.

Aktywna w organizmie postać pirydoksyny - ester fosforanowy, uczestniczy w przemianach

aminokwasów, między innymi w procesie powstawania neuroprzekaźników ośrodkowego układu

nerwowego, wpływa na wzrost stężenia glukozy w mięśniach oraz bierze udział w syntezie

hemoglobiny.

U ludzi awitaminoza B

objawia się nudnościami, wymiotami, stanem zapalnym oraz uszkodzeniem

skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym

i niedokrwistością mikrocytarną. U około 40% osób w podeszłym wieku wykazano subkliniczne

niedobory witaminy B

objawiające się zaburzeniami równowagi psychicznej i stanem ogólnego

osłabienia.

Wskazania do stosowania

Wskazanie do stosowania produktu leczniczego Maglek B

stanowi uzupełnienie stwierdzonych

niedoborów magnezu oraz witaminy B

w organizmie oraz profilaktyka niedoborów i powikłań

związanych z tymi niedoborami.

Profilaktycznie lek Maglek B

jest zalecany:

w sytuacjach powodujących niedobory magnezu: stany przewlekłego przemęczenia

fizycznego i psychicznego, błędy żywieniowe (spożywanie dużej ilości przetworzonej

żywności) oraz stosowanie diet odchudzających, spożywanie dużej ilości kawy, nałogowe

palenie tytoniu i spożywanie alkoholu; długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających,

środków antykoncepcyjnych i niektórych preparatów moczopędnych oraz diureza

osmotyczna u chorych na cukrzycę w przebiegu przewlekłej hiperglikemii, choroby

przewlekłe powodujące upośledzenie wchłaniania (zespoły złego wchłaniania);

w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca.

Wspomagająco produkt leczniczy Maglek B

może być

stosowany po konsultacji z lekarzem jako

uzupełnienie leczenia:

chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność

krążenia, zaburzenia rytmu serca;

atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn;

w stanach depresji nerwowej;

podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maglek B

6

Kiedy nie stosować leku

Maglek B

6

Leku Maglek B

nie należy stosować w przypadku:

gdy pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

hipermagnezemii o różnej etiologii,

ciężkiej niewydolności nerek,

bloku przedsionkowo-komorowego serca,

znacznego niedociśnienia tętniczego,

myasthenia gravis

podczas biegunki.

Leku nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje lewodopę bez inhibitora obwodowej

dekarboksylazy L-DOPA.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Maglek B

należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

U osób z zaburzoną czynnością nerek należy brać pod uwagę konieczność zmniejszenia dawek leku

(stosownie do kontrolowanego stężenia jonu magnezu w surowicy krwi).

Brak lub znacząco zmniejszony efekt działania leku Maglek B

występuje u osób z zaburzonym

wchłanianiem jelitowym.

Lek Maglek B

6

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Aminoglikozydy, środki zwiotczające oraz kolistyna stosowane jednocześnie z jonami magnezu mogą

być przyczyną porażenia mięśniowego. Nie należy przyjmować jednocześnie tetracyklin, związków

wapnia, fosforanów, fluoru oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Bisfosfoniany (alendronian, etydronian) należy przyjmować co najmniej 2 godziny po lub przed

przyjęciem magnezu.

Magnez może zmniejszać aktywność chloropromazyny i chinolonów.

Magnez może wpływać na absorpcję digoksyny, nitrofurantoiny i niektórych leków

przeciwmalarycznych.

Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą nieaktywne połączenia z witaminą B

zmniejszając jej stężenie w organizmie. Również doustne środki antykoncepcyjne zwiększają

zapotrzebowanie na pirydoksynę. Witamina B

może zmniejszyć stężenie fenytoiny w surowicy krwi,

natomiast stosowana przez pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej

dekarboksylazy L-DOPA osłabia skuteczność lewodopy w leczeniu parkinsonizmu.

Lek Maglek B

6

z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Lek Maglek B

należy przyjmować przed lub po posiłku.

Nie stosować leku na czczo ponieważ może spowodować biegunkę.

Alkohol oraz tytoń osłabiają efektywność wchłaniania magnezu z przewodu pokarmowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosować wyłącznie według zaleceń lekarza.

Decyzję o stosowaniu leku Maglek B

u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub planujących mieć

dziecko należy każdorazowo konsultować z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Maglek B

nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

3.

Jak stosować lek Maglek B

6

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Maglek B

przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

W profilaktyce należy stosować

1 do 2 tabletek na dobę.

W pozostałych wskazaniach –

według zaleceń lekarza

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maglek B

6

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku w dawkach przekraczających zalecane mogą pojawić się

objawy opisane działaniami niepożądanymi oraz spadek ciśnienia krwi, osłabienie mięśniowe,

trudności w oddychaniu i zaburzenia rytmu pracy serca jako efekt zasadowicy lub zespołu mleczno-

alkalicznego.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku, zastosować intensywne

nawadnianie doustne i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Maglek B

6

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przy proponowanym dawkowaniu leku działania niepożądane na ogół nie występują.

Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Długotrwałe systematyczne

przyjmowanie witaminy B

w dawce 50 mg/dobę może stać się przyczyną obwodowej neuropatii

czuciowej, natomiast dawki dobowe przekraczające 200 mg na dobę mogą prowadzić do niedoboru

kwasu foliowego, zaburzeń oddechowych oraz różnego rodzaju dermatoz.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Maglek B

mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Maglek B

6

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać

w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin

ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maglek B

6

Substancjami czynnymi leku są: magnezu mleczan, w ilości 500 mg (51 mg Mg

) i pirydoksyny

chlorowodorek (wit. B

), w ilości 5 mg – w jednej tabletce.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa,

krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Maglek B

6

i co zawiera opakowanie

Lek Maglek B

ma postać białych, owalnych tabletek, obustronnie wypukłych o gładkiej powierzchni,

z dopuszczalną obecnością ciemniejszych plamek, bez uszkodzeń. Po jednej stronie tabletki

jest

wytłoczone oznakowanie „MAGLEK”.

Tabletki pakowane są w pojemnik polietylenowy, który wraz z ulotką dla pacjenta umieszcza się

w tekturowym pudełku. Jeden pojemnik zawiera 50 tabletek.

Tabletki pakowane są również w blistry z folii PVC/PVDC/Al, które umieszcza się wraz z ulotką dla

pacjenta w tekturowym pudełku. W opakowaniu jednostkowym znajduje się 50, 60, 90, 120 lub 150

tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.,

ul. Ostrzykowizna 14 A

05-170 Zakroczym

Tel. (+48) (22) 785 27 60

Faks: (+48) (22) 785 27 60 wew. 106

Data ostatniej aktualizacji ulotki: