Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Łuszczy

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Łuszczy 200 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 200 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Łuszczy 200 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 15 g, 5909990145218, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01452
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

(Acidum salicylicum)

200 mg/g, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Maść przeciw

odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”, ponieważ zawiera ona informacje ważne

dla pacjenta.

Lek ten należy stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,

farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” i w

jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść przeciw odciskom i zgrubieniom

skóry „Rekord Łuszczy”

Jak stosować lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

Możliwe działania niepożądane

przechowywać

Maść

przeciw

odciskom

zgrubieniom

skóry

„Rekord

Łuszczy”

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” i w

jakim celu się go stosuje

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” jest przeznaczona do

stosowania miejscowego.

Lek zawiera substancję czynną kwas salicylowy, który stosowany miejscowo na zrogowaciały

naskórek działa złuszczająco, zmiękcza i rozpulchnia naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Wskazania do stosowania:

Usuwanie odcisków oraz zgrubień skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść przeciw odciskom i zgrubieniom

skóry „Rekord Łuszczy”

Kiedy nie stosować leku Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas salicylowy, salicylany lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia;

- jeśli skóra w okolicy odcisku (lub zgrubienia skóry) jest zraniona lub zmieniona zapalnie;

- na zmiany o dużej powierzchni;

- do oczu;

- na skórę twarzy, pachwin;

- w okolicy odbytu i narządów płciowych;

- na błony śluzowe;

- u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Maści przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord

Łuszczy” należy to omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy przerwać leczenie, jeśli nastąpi nadmierne podrażnienie skóry.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zgrubienie skóry - nie należy stosować leku na

niezmienioną zdrową skórę ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się

przez skórę i mogą wystąpić jego ogólnoustrojowe działania. Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem

otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy ją natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować u dzieci.

Lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie odnotowano interakcji leku z innymi lekami.

Ponieważ kwas salicylowy wchłania się przez nieuszkodzony naskórek, lek może

oddziaływać z preparatami działającymi ogólnie i miejscowo. Kwas salicylowy nasila

działanie m.in. doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych

sulfonylomocznika, preparatów litu, leków przeciwzakrzepowych, może też nasilać działanie

fenytoiny i kwasu walproinowego. Leki metabolizowane przez cytochrom P-450, jak

cymetydyna, hamują metabolizm kwasu salicylowego. Kwas salicylowy może osłabiać

działanie leków zmniejszających ciśnienie krwi, np. z grupy inhibitorów konwertazy

angiotensyny oraz leków moczopędnych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn

3. Jak stosować lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem leczenia nogi należy dobrze wymoczyć w ciepłej wodzie. Następnie

należy nałożyć maść na odcisk i zabezpieczyć plastrem. Należy codziennie uzupełniać ubytek

maści zachowując ostrożność tak, aby nie dostała się na zdrową skórę. Leczenie trwa tydzień.

Po upływie tego czasu nogi należy ponownie dobrze wymoczyć. Odcisk powinien dać się

łatwo usunąć. W ten sam sposób leczy się zgrubiałą skórę.

W przypadku bardzo zastarzałych zmian, leczenie należy powtórzyć. Nie stosować leku

dłużej niż przez 2 tygodnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci.

Przerwanie stosowania leku Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord

Łuszczy”

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy

zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” może

powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować miejscowe podrażnienie skóry, stan zapalny skóry, odczyny alergiczne

i nadmierne wysuszenie skóry. Zastosowanie leku na skórę zdrową, duże powierzchnie skóry

lub błony śluzowe może powodować objawy podrażnienia w postaci rumienia. W przypadku

przewlekłego stosowania leku mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kwasu

salicylowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48

22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord

Łuszczy”

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 2 lata.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”

1 g maści zawiera substancję czynną: kwas salicylowy 200 mg.

Substancja pomocnicza: wazelina żółta.

Jak wygląda lek Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” i co

zawiera opakowanie

Lek ma postać maści.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa zawierająca 15 g maści w tekturowym pudełku z załączoną informacją dla

pacjenta (ulotka)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5

30-851 Kraków

Tel.: 12 657 40 40

Fax: 12 657 40 40 wew. 34

amara@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: