Maść nagietkowa Ziaja

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maść nagietkowa Ziaja maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maść nagietkowa Ziaja maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 20 g, 5901887033042, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00492
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Maść nagietkowa Ziaja, 70 %, maść

Calendulae anthodium extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Maść nagietkowa Ziaja i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść nagietkowa Ziaja

Jak stosować lek Maść nagietkowa Ziaja

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Maść nagietkowa Ziaja

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Maść nagietkowa Ziaja i w jakim celu się go stosuje

Maść nagietkową Ziaja stosuje się zewnętrznie w objawowym leczeniu łagodnych stanów zapalnych

skóry oraz pomocniczo w leczeniu drobnych zranień (otarć naskórka).

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego

skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść nagietkowa Ziaja

Kiedy nie stosować leku Maść nagietkowa Ziaja:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub inne rośliny z rodziny astrowatych

Asteraceae,

dawniej złożonych –

Compositae

) lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku wymienionych w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy unikać kontaktu z oczami.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Maść nagietkowa

Ziaja u dzieci i młodzieży. Maść nagietkową Ziaja można stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

po konsultacji z lekarzem.

Lek Maść nagietkowa Ziaja a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania leku u kobiet w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Nie zaleca

się stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu leku Maść nagietkowa Ziaja na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Maść nagietkowa Ziaja

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, 2-3 razy dziennie cienką warstwę maści nanieść na zmienione

chorobowo miejsca na skórze.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Maść nagietkowa

Ziaja u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść nagietkowa Ziaja

Brak danych o objawach przedawkowania. Gdyby jednak taki przypadek miał miejsce to należy

skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Maść nagietkowa Ziaja

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 (22) 49 21 301,

fax +48 (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również

podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Maść nagietkowa Ziaja

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25˚C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść nagietkowa Ziaja

Substancją czynną leku jest wyciąg z nagietka. 1 g maści zawiera 700 mg wyciągu z nagietka

Calendulae anthodium extractum

) (0,09 : 1). Ekstrahent: olej parafinowy.

Pozostałe składniki to wazelina biała, parafina stała.

Jak wygląda lek Maść nagietkowa Ziaja i co zawiera opakowanie

Lek Maść nagietkowa Ziaja to półstała, przeświecająca maść o miękkiej konsystencji oraz żółtawo-

pomarańczowej barwie.

Opakowanie: tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową zawierająca 20 g maści, umieszczona w

tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9

tel. +48 (58) 521 34 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: