Maść nagietkowa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maść nagietkowa maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maść nagietkowa maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 10 g, 5909990050611, OTC; 1 op. 25 g, 5909990050628, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00506
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ NAGIETKOWA

Calendulae anthodii extractum

Maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Maść nagietkowa i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść nagietkowa

Jak stosować lek Maść nagietkowa

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Maść nagietkowa

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Maść nagietkowa i w jakim celu się go stosuje

Maść

nagietkowa

jest

przeznaczony

tradycyjnego

stosowania

wymienionych

wskazaniach,

którego

skuteczność

opiera

się

wyłącznie

długim

okresie

stosowania

doświadczeniu.

Stosowany pomocniczo w leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry, pomocniczo do gojenia

niewielkich zranień.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść nagietkowa

Kiedy nie stosować leku Maść nagietkowa:

jeśli pacjent ma uczulenie na nagietek lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae =

Asteraceae)

otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę

nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia wyprysków, pęcherzyków lub innych objawów stanu zapalnego skóry

należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Maść nagietkowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Maść nagietkowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Maść nagietkowa

Ten lek należy

zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę. Zalecana dawka to: smarować 2 - 4 razy dziennie zmienione

chorobowo powierzchnie skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść nagietkowa

Ze względu na podanie miejscowe prawdopodobieństwo przedawkowania leku jest niewielkie.

Pominięcie zastosowania leku Maść nagietkowa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania stosowania leku Maść nagietkowa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry (np. alergia kontaktowa).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakieko

lwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:

+ 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Maść nagietkowa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść nagietkowa

Substancją czynną leku jest ekstrakt z kwiatostanu nagietka

Ekstrahent: etanol oraz wazelina biała

Jak wygląda lek Maść nagietkowa i co zawiera opakowanie

Lek Maść nagietkowa to jasnopomarańczowa maść pakowana w pudełka polipropylenowe z

wieczkiem polietylenowym umieszczone w tekturowym pudełku

Opakowanie zawiera po 10 g lub 25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA

mgr Irena Ocioszyńska

02-495 Warszawa, ul. J. Michałowicza 85

tel. 22 667 76 23; 22 662 66 15

e-mail: info@elissa.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: