Maść na odciski Gemi

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maść na odciski Gemi 500 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 500 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maść na odciski Gemi 500 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 10 g, 5909990256815, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02568
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ NA ODCISKI

500 mg/g, maść

Acidum salicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest M

AŚĆ NA ODCISKI

i w jakim celu się ją stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku M

AŚĆ NA ODCISKI

Jak stosować M

AŚĆ NA ODCISKI

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać M

AŚĆ NA ODCISKI

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest M

AŚĆ NA ODCISKI

i w jakim celu się ją stosuje

AŚĆ NA ODCISKI

jest lekiem do stosowania na skórę. Lek ten po nałożeniu na zrogowaciały

naskórek działa keratolitycznie (usuwa martwe komórki naskórka), zmiękcza i rozpulchnia

zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.

Wskazaniem do stosowania tego leku jest usuwanie odcisków i nagniotków.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku M

AŚĆ NA ODCISKI

Kiedy nie stosować leku M

AŚĆ NA ODCISKI

:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, salicylany lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia;

jeśli skóra w okolicy odciska (nagniotka) jest zraniona lub zmieniona zapalnie;

na zmiany głębokie lub o dużej powierzchni;

u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę,

ani na skórę uszkodzoną, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu

salicylowego.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Dzieci i młodzież

Nie stosować tego leku u dzieci.

M

AŚĆ NA ODCISKI

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu.

3.

Jak stosować M

AŚĆ NA ODCISKI

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na skórę (tylko na odcisk).

Stopy wymoczyć w wodzie z dodatkiem mydła i osuszyć. Przed zastosowaniem i po zastosowaniu

tego leku należy dokładnie umyć ręce.

Przed użyciem należy lekko podgrzać w dłoniach pudełko z maścią w celu jej zmiękczenia i

ułatwienia zastosowania. Na odcisk nałożyć cienką warstwę maści i zakleić plastrem. Zabieg powtarza

się przez kilka dni rano i na noc, nie zmywając smarowanych miejsc wodą. Wymoczyć stopy w

gorącej wodzie, a następnie odcisk usunąć lub zetrzeć pilnikiem. Nie należy wycinać ani odrywać

odcisków.

W razie potrzeby powtórzyć kurację po 3 dniach.

Nagniotek usunięty niedokładnie powraca.

Dzieci i młodzież

Nie stosować tego leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku M

AŚĆ NA ODCISKI

Brak danych.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy usunąć nadmiar maści.

Pominięcie zastosowania leku M

AŚĆ NA ODCISKI

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku M

AŚĆ NA ODCISKI

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić odczyny alergiczne i stan zapalny skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać M

AŚĆ NA ODCISKI

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, w zamkniętym opakowaniu.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 1 rok.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera M

AŚĆ NA ODCISKI

Substancją czynną maści jest kwas salicylowy.

1 g maści zawiera 500 mg kwasu salicylowego.

Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to plaster nostrzykowy o składzie: ziele nostrzyka,

olej rzepakowy, wosk żółty, kalafonia.

Jak wygląda M

AŚĆ NA ODCISKI

i co zawiera opakowanie

AŚĆ NA ODCISKI

jest maścią o barwie zielonkawo-żółtej o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to pojemnik z polietylenu, zawierający 10 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

29-11-2018

Gemini Food Corporation Conducts Voluntary Recall of Imperial Taste Fried Red Onions and Fried Garlic Due to Undeclared Wheat

Gemini Food Corporation Conducts Voluntary Recall of Imperial Taste Fried Red Onions and Fried Garlic Due to Undeclared Wheat

Gemini Food Corporation has voluntarily recalled all Imperial Taste Fried Red Onions & Fried Garlic canisters as a precautionary measure because it’s missing an allergen statement and the ingredient panel does not include wheat.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-1-2016

The Danish Medicines Agency has a new website

The Danish Medicines Agency has a new website

Today, the Danish Medicines Agency launched its new website – laegemiddelstyrelsen.dk/en – where you can read about and subscribe to news about licensing and supervision of medicines, side effects, reimbursement, pharmacies and medical devices.

Danish Medicines Agency

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.