Maść na odciski

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maść na odciski (100 mg + 400 mg)/g maść
 • Dawkowanie:
 • (100 mg + 400 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maść na odciski (100 mg + 400 mg)/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 10 g, 5909990668014, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06680
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ NA ODCISKI, (400 mg + 100 mg)/g, maść

Acidum salicylicum + Acidum lacticum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy

powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Maść na odciski i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść na odciski

Jak stosować lek Maść na odciski

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Maść na odciski

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Maść na odciski i w jakim celu się go stosuje

Maść na odciski zawiera substancje czynne kwas salicylowy i kwas S-mlekowy oraz substancje

pomocnicze - plaster nostrzykowy i lanolinę.

Lek po zastosowaniu na odcisk działa keratolitycznie (złuszczająco), zmiękcza i rozpulchnia

zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie oraz działa miejscowo przeciwzapalnie.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść na odciski

Kiedy nie stosować leku Maść na odciski:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas salicylowy, kwas mlekowy lub na którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie,

u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami krążenia,

u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Maść na odciski należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę,

ani na skórę uszkodzoną, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu

salicylowego. Unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi.

Maść na odciski a inne leki

Nie są znane interakcje wynikające z miejscowego i krótkotrwałego zastosowania leku zgodnie ze

wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Maść na odciski

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na odciski.

Odcisk wymoczyć i osuszyć. Nałożyć na odcisk cienką warstwę maści i zabezpieczyć plastrem lub

bandażem. Stosować lek przez 4 do 6 dni rano i na noc, nie zmywając posmarowanych miejsc wodą.

Następnie odcisk należy dobrze wymoczyć w gorącej wodzie i usunąć. Nie należy wycinać ani

wyrywać odcisków. W razie braku efektów powtórzyć leczenie po upływie 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść na odciski

Przedawkowanie leku, zastosowanie na skórę wrażliwą lub uszkodzoną bądź nałożenie na błony

śluzowe mogą doprowadzić do miejscowego uszkodzenia tkanek. W razie przypadkowego spożycia

leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Maść na odciski

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym dawkowaniem nie wiąże się z istotnym

ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie i objawy nadwrażliwości skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Maść na odciski

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść na odciski

Substancjami czynnymi leku są: kwas salicylowy, kwas (S)-mlekowy.

1 g maści zawiera 400 mg kwasu salicylowego i 100 mg kwasu (S)-mlekowego.

Pozostałe składniki leku to: plaster nostrzykowy, lanolina.

Jak wygląda lek Maść na odciski i co zawiera opakowanie

Lek ma postać maści barwy żółtej lub zielonkawej o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba zawierająca 10 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel.: 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: