Maść majerankowa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Maść majerankowa maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Maść majerankowa maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 10 g, 5909994326316, OTC; 1 op. 25 g, 5909994326323, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • IL-3263/LN
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ MAJ

ERANKOWA

Majoranae unguentum

Maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Maść majerankowa i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść majerankowa

Jak stosować lek Maść majerankowa

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Maść majerankowa

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Maść majerankowa i w jakim celu się go stosuje

Lek Maść majerankowa jest stosowany pomocniczo w stanach zapalnych błony śluzowej nosa

(katar).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść majerankowa

Kiedy nie stosować leku Maść majerankowa:

jeśli pacjent ma uczulenie na składniki leku

nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się wprowadzania preparatu do otworów nosowych, ponieważ podłoże maściowe

hamuje pracę aparatu rzęskowego błony śluzowej.

Lek Maść majerankowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Maść majerankowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

3.

Jak stosować lek Maść majerankow

a

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę.

Zalecana dawka to: Niewielką ilość maści rozsmarować wokół nozdrzy 2 –4 razy dziennie.

Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść majerankowa

Ze względu na podanie miejscowe prawdopodobieństwo przedawkowania leku jest niewielkie.

Pominięcie przyjęcia zastosowania leku Maść majerankowa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania stosowania leku Maść majerankowa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią..

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienio

ne w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:

+ 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Maść majerankowa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25

C. Chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść majerankowa

- Substancją czynną leku jest ekstrakt z ziela majeranku

- Wazelina biała

Jak wygląda lek Maść majerankowa i co zawiera opakowanie

Lek Maść majerankowa to jasnozielona maść pakowana w pudełka polipropylenowe z wieczkiem

polietylenowym umieszczone w tekturowym pudełku

Opakowanie zawiera po 10 g lub 25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA

mgr Irena Ocioszyńska

02-495 Warszawa, ul. J. Michałowicza 85

tel. 22 667 7

6 23; 22 662 66 15

e-mail: info@elissa.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: