Lorista

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lorista 50 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lorista 50 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl. (4 x 7), 5909990818914, Rp; 28 tabl. (2 x 14), 5909990649105, Rp; 56 tabl. (8 x 7), 5909990642472, Rp; 56 tabl. (4 x 14), 5909990649112, Rp; 84 tabl. (12 x 7), 5909990642489, Rp; 84 tabl. (6 x 14), 5909990649129, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08189
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lorista, 25 mg, tabletki powlekane

Lorista, 50 mg, tabletki powlekane

Lorista, 100 mg, tabletki powlekane

Losartanum kalicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Lorista i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lorista

Jak stosować lek Lorista

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Lorista

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Lorista i w jakim celu się go stosuje

Lek Lorista należy do grupy leków określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II.

Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach

naczyń krwionośnych, powoduje ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego.

Losartan, substancja czynna leku Lorista, zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami,

powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i w związku z tym zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Losartan spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i

cukrzycą typu 2.

Lek Lorista stosowany jest:

w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz u dzieci i

młodzieży w wieku od 6 do 18 lat;

w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, z

laboratoryjnie potwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek i białkomoczem ≥0,5 g na dobę

(stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka);

w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, gdy leczenie pewnymi lekami,

nazywanymi inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE, leki

stosowane w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) nie jest uważane przez lekarza

za odpowiednie. Jeśli niewydolność serca została ustabilizowana za pomocą inhibitora ACE,

nie należy zmieniać leku na losartan.

u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i pogrubieniem ściany lewej komory serca, ponieważ

wykazano, że lek Lorista zmniejsza ryzyko udaru mózgu („wskazanie LIFE”).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lorista

Kiedy nie stosować leku Lorista:

jeśli pacjent ma uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Lorista we wczesnym okresie

ciąży - patrz punkt ,,Ciąża i karmienie piersią”),

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby,

jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym

ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lorista należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku

Lorista we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ

stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie

piersią”).

Ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Lorista powiadomić lekarza:

jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek obrzęk naczynioruchowy [obrzęk twarzy, warg, gardła i

(lub) języka] (patrz też punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”),

jeśli u pacjenta występują nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty

płynów i (lub) soli z organizmu,

jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki)

lub dietę z ograniczeniem soli prowadzącą do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu

(patrz punkt 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

jeśli u pacjenta występuje zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych prowadzących

do nerek lub jeśli u pacjenta dokonano niedawno przeszczepienia nerki,

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 2 „Kiedy nie stosować

leku Lorista” i 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, z zaburzeniami czynności nerek lub bez, lub

ciężka, zagrażająca życiu arytmia serca. Niezbędna jest szczególna ostrożność w przypadku

jednoczesnego leczenia ß-adrenolitykami,

jeśli u pacjenta występują schorzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca,

jeśli u pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca (spowodowana przez zmniejszony

przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub zaburzenia naczyniowo-mózgowe

(spowodowane przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu),

jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół spowodowany zwiększonym

wydzielaniem aldosteronu przez nadnercza, spowodowany nieprawidłowościami nadnerczy),

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia krwi:

inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme

Inhibitors, ACEI) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli

pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np.

potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Lorista:”.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono badania dotyczące stosowania losartanu u dzieci. W celu uzyskania dodatkowych

informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Losartan nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek lub

wątroby, a także w wieku poniżej 6 lat ze względu na ograniczone dane dostępne w przypadku tych

grup pacjentów.

Lorista a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując następujące leki podczas leczenia lekiem Lorista:

inne leki zmniejszające ciśnienie krwi, ponieważ może dojść do dodatkowego obniżenia

ciśnienia krwi. Ciśnienie tętnicze mogą również zmniejszać następujące leki/grupy leków:

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna,

leki zatrzymujące potas lub mogące zwiększać stężenie potasu we krwi (np. suplementy

potasu, substytuty soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki

moczopędne [amiloryd, triamteren, spironolakton] lub heparyna),

niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, w tym inhibitory COX-2 (leki

zmniejszające stan zapalny oraz stosowane w celu łagodzenia bólu), ponieważ mogą osłabić

działanie losartanu zmniejszające ciśnienie krwi.

W przypadku zaburzenia czynności nerek, jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do

pogorszenia czynności nerek.

Bez ścisłej kontroli lekarza nie należy stosować leków zawierających lit w skojarzeniu z losartanem.

Mogą być konieczne szczególne środki ostrożności (np. okresowe badania krwi).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki

ostrożności:

jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem

„Kiedy nie stosować leku Lorista:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Stosowanie leku Lorista z jedzeniem i piciem

Lek Lorista może być stosowany niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci

przerwanie stosowania leku Lorista przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży

oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Lorista. Nie zaleca się stosowania leku Lorista we

wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym

okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się

stosowania leku Lorista podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią

noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn. Jest mało prawdopodobne, aby lek Lorista miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn. Jednakże, podobnie jak w przypadku wielu leków stosowanych w leczeniu

wysokiego ciśnienia tętniczego, u niektórych osób losartan może powodować zawroty głowy lub

senność. W razie wystąpienia zawrotów głowy lub senności, należy skonsultować się z lekarzem

przed podjęciem takich czynności.

Lek Lorista zawiera laktozę jednowodną

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję pewnych cukrów, przed rozpoczęciem leczenia

tym lekiem należy skontaktować się z lekarzem.

3.

Jak stosować lek Lorista

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi odpowiednią dawkę leku Lorista, zależnie od stanu pacjenta oraz przyjmowanych

innych leków. Ważne jest, aby stosować lek Lorista tak długo jak zalecił lekarz, w celu utrzymania

stałej kontroli ciśnienia tętniczego.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Lorista 50 mg) raz

na dobę. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie tętnicze powinno wystąpić od 3 do 6 tygodni po

rozpoczęciu leczenia. U niektórych pacjentów dawka może być następnie zwiększona do 100 mg

losartanu (dwie tabletki leku Lorista 50 mg) raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie losartanu jest zbyt silne lub za słabe należy skonsultować się z

lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 18 lat)

Zalecana dawka początkowa u pacjentów o masie ciała od 20 kg do 50 kg to 0,7 mg losartanu na kg

mc., podawana raz na dobę (do 25 mg leku Lorista). Lekarz może zwiększyć dawkę, jeśli ciśnienie

tętnicze nie jest dobrze kontrolowane.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzycą typu 2

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Lorista 50 mg) raz

na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (dwie tabletki leku Lorista 50

mg) raz na dobę w zależności od uzyskanej zmiany wartości ciśnienia tętniczego.

Losartan można stosować jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi (np. lekami

moczopędnymi, lekami blokującymi kanały wapniowe, alfa- lub beta-adrenolitykami oraz lekami

działającymi ośrodkowo), a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami zmniejszającymi

stężenie glukozy we krwi (np. pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami

glukozydazy).

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 12,5 mg losartanu (pół tabletki leku Lorista 25 mg) raz

na dobę. Dawkę tę na ogół należy stopniowo zwiększać w odstępach jednotygodniowych (tj. 12,5 mg

na dobę podczas pierwszego tygodnia, 25 mg na dobę podczas drugiego tygodnia, 50 mg na dobę

podczas trzeciego tygodnia, 100 mg na dobę podczas czwartego tygodnia, 150 mg na dobę podczas

piątego tygodnia) aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dopuszczalne jest stosowanie dawki maksymalnej wynoszącej 150 mg losartanu (np. trzy tabletki leku

Lorista o mocy 50 mg lub jedna tabletka leku Lorista o mocy 100 mg i jedna tabletka leku Lorista o

mocy 50 mg) raz na dobę.

W leczeniu niewydolności serca losartan jest zazwyczaj stosowany z lekami moczopędnymi (leki

zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydami naparstnicy (leki wzmacniające,

zwiększające siłę skurczów serca i poprawiające jego sprawność) i (lub) beta-adrenolitykami.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych

pacjentów takich jak pacjenci stosujący leki moczopędne w dużych dawkach, pacjenci z zaburzeniami

czynności wątroby lub pacjenci w wieku powyżej 75 lat. Nie należy stosować losartanu u pacjentów z

ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Lorista”).

Sposób podawania

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Należy próbować przyjmować codzienną dawkę

leku o tej samej porze każdego dnia. Ważne jest, aby przyjmować lek Lorista tak długo jak zalecił to

lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lorista

W przypadku omyłkowego przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem. Objawy przedawkowania to niskie ciśnienie tętnicze, przyspieszona czynność serca,

ewentualnie zwolniona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku Lorista

W przypadku pominięcia dawki należy następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie

losartanu i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego

najbliższego szpitala:

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może

powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadko występujące działanie niepożądane, pojawiające się u więcej niż 1 na 10

000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1000 pacjentów. Może być konieczna natychmiastowa pomoc

medyczna lub hospitalizacja.

Następujące działania niepożądane zgłaszano dla losartanu:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 10):

zawroty głowy,

niskie ciśnienie krwi (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu, np. u pacjentów z

ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych),

zależne od dawki objawy ortostatyczne, takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące

podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej,

osłabienie,

zmęczenie,

za małe stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia),

zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia),

zmiany czynności nerek, w tym niewydolność nerek,

zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość),

zwiększone stężenie mocznika we krwi, kreatyniny i potasu w surowicy u pacjentów z

niewydolnością serca.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 100):

senność,

ból głowy,

zaburzenia snu,

uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie serca),

silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa),

skrócenie oddechu (duszność),

ból brzucha,

zaparcia,

biegunka,

nudności,

wymioty,

pokrzywka,

świąd,

wysypka,

miejscowe obrzęki,

kaszel.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 1000):

reakcje nadwrażliwości,

obrzęk naczynioruchowy,

zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schoenleina-Henocha),

uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje),

omdlenia,

bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków),

udar mózgu,

zapalenie wątroby,

zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi, zwykle ustępująca po

zaprzestaniu leczenia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość),

migrena,

kaszel,

zaburzenia czynności wątroby,

bóle stawów i mięśni,

objawy grypopodobne,

bóle pleców oraz zakażenia dróg moczowych,

zwiększona wrażliwość na światło słoneczne,

niewyjaśnione bóle mięśni oraz ciemne zabarwienie (w kolorze herbaty) moczu

(rabdomioliza),

impotencja,

zapalenie trzustki,

małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia),

depresja,

ogólne złe samopoczucie,

dzwonienie, brzęczenie, buczenie lub stukanie w uszach (szumy uszne),

zaburzenia smaku.

Działania niepożądane występujące u dzieci są podobne do obserwowanych u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Lorista

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lorista

Substancją czynną leku jest losartan potasowy. Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg,

50 mg lub 100 mg losartanu potasowego.

Pozostałe składniki to:

Lorista, 25 mg, tabletki powlekane: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, kukurydziana,

celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, cellaktoza

(laktoza jednowodna i celuloza); otoczka: hypromeloza, talk, glikol propylenowy, tytanu

dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104).

Lorista, 50 mg, tabletki powlekane: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, celuloza

mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, cellaktoza (laktoza

jednowodna i celuloza); otoczka: hypromeloza, talk, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E

171).

Lorista, 100 mg, tabletki powlekane: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, kukurydziana,

celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, cellaktoza

(laktoza jednowodna i celuloza); otoczka: hypromeloza, talk, glikol propylenowy, tytanu

dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Lorista i co zawiera opakowanie

Lorista, 25 mg: żółte, owalne, lekko wypukłe tabletki powlekane z rowkiem podziału po jednej

stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lorista, 50 mg: białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki powlekane ze ściętymi brzegami i z

rowkiem podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do

przełamywania tabletki.

Lorista, 100 mg: białe, owalne, lekko wypukłe tabletki powlekane.

Opakowania

Lorista, 25 mg: 28 lub 56 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym

Lorista, 50 mg, 100 mg: 28, 56 lub 84 tabletki powlekane w blistrach, w pudełku tekturowym

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy (tylko dla leku Lorista, 50

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 2-235 Warszawa (tylko dla leku Lorista, 50 mg i 100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: