Locatop

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Locatop 1 mg/ml krem
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Locatop 1 mg/ml krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990897827, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08978
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Locatop, 1 mg/g, krem

Desonidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Locatop i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Locatop

Jak stosować lek Locatop

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Locatop

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Locatop i w jakim celu się go stosuje

Locatop ma postać kremu, zawiera substancję czynną dezonid. Dezonid jest syntetycznym

kortykosteroidem do stosowania na skórę. Zgodnie z wynikami skórnych testów

naczynioskurczowych, dezonid jest umiarkowanie i (lub) silnie działającym kortykosteroidem.

Stosowany miejscowo na skórę wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające

naczynia krwionośne.

Wskazania do stosowania

Lek jest wskazany w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu, w następujących chorobach skóry:

wyprysk kontaktowy,

atopowe zapalenie skóry,

łuszczyca, oprócz bardzo nasilonych zmian,

liszaj płaski,

świerzbiączka ograniczona,

liszaj twardzinkowy i zanikowy,

ziarniniak obrączkowaty,

toczeń rumieniowaty przewlekły,

łuszczyca krostkowa dłoni i stóp,

łojotokowe zapalenie skóry, z wyjątkiem skóry twarzy,

objawowe leczenie świądu w ziarniniaku grzybiastym,

duże odczyny po ukąszeniach owadów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Locatop

Kiedy nie stosować leku Locatop:

jeśli pacjent ma uczulenie na dezonid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

w pierwotnych bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych lub pasożytniczych zakażeniach skóry,

na owrzodzenia,

w trądziku pospolitym,

w trądziku różowatym,

w zapaleniu skóry wokół ust

.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Locatop należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza:

Nie należy stosować leku na skórę twarzy, zwłaszcza długotrwale. Na skórę twarzy lek może być

stosowany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza.

Należy unikać stosowania leku na dużej powierzchni skóry lub pod opatrunkiem okluzyjnym

(uszczelniającym), ponieważ lek może przenikać do krwiobiegu. Może to spowodować zwłaszcza

u dzieci wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych (w tym zahamowanie czynności

kory nadnerczy, zespół Cushinga, opóźnienie wzrostu) - patrz punkt 4.

Wielokrotne lub długotrwałe stosowanie może spowodować przenikanie do krwiobiegu znacznej

ilości leku.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się

z lekarzem.

Wielokrotne lub długotrwałe stosowanie tego leku w okolicy oczu może spowodować wystąpienie

nadciśnienia śródgałkowego lub zaćmy. W przypadku długotrwałego stosowania na powieki,

konieczne jest monitorowanie leczenia przez okulistę. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia jaskry,

w przypadku stosowania leku przez okres dłuższy niż tydzień, powinni być pod nadzorem okulisty.

W przypadku zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych w obrębie leczonej choroby skóry, lekarz

przed podaniem tego leku zastosuje swoiste leczenie przeciwdrobnoustrojowe.

Wszelkie objawy podrażnienia lub zakażenia należy zgłaszać do lekarza.

Lek należy szczególnie ostrożnie stosować w łuszczycy, gdyż miejscowe stosowanie

kortykosteroidów może być niebezpieczne z wielu powodów, w tym ze względu na nawrót

choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej

i ogólne działanie toksyczne spowodowane zaburzeniami i uszkodzeniami skóry.

W przypadku nagłego zaprzestania leczenia po długotrwałym stosowaniu leku, może wystąpić

„efekt z odbicia”, czyli zaostrzenie objawów choroby. Można tego uniknąć poprzez stopniowe

odstawianie leczenia pod nadzorem lekarza.

Jeśli pojawią się objawy nietolerancji, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się

z lekarzem.

Dzieci

O tym, czy jest konieczne zastosowanie leku u dziecka, decyduje lekarz. Zaleca się unikania

stosowania produktu leczniczego u niemowląt i u dzieci, z uwagi na możliwość wystąpienia

ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, w tym zaburzeń wzrostu.

Lek Locatop a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie

konieczne.

W badaniach na zwierzętach wykazano teratogenne działanie doustnie stosowanych kortykosteroidów

oraz niektórych kortykosteroidów stosowanych miejscowo na skórę.

Karmienie piersią

Należy unikać stosowania leku podczas karmienia piersią, gdyż kortykosteroidy przenikają do mleka

matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Locatop na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Locatop zawiera kwas sorbowy oraz cetomakrogolu wosk emulgujący,

które mogą

powodować wystąpienie miejscowych reakcji skórnych (np. kontaktowe zapalenie skóry) oraz

niepożądanych reakcji skórnych.

3.

Jak stosować lek Locatop

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przedłużać okresu stosowania leku ponad zalecony przez lekarza.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zalecana dawka

Lek stosuje się 1 lub 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę. Częstsze stosowanie leku

zwiększa ryzyko działań niepożądanych, a nie poprawia skuteczności leczenia.

Stosowanie leku na duże obszary skóry, wymaga kontrolowania liczby zużytych opakowań.

Stosowanie u dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci (patrz również punkt 2 „Dzieci”).

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Niewielką ilość leku należy delikatne wklepywać w zmienioną chorobowo skórę, a następnie

rozprowadzić i delikatnie wmasować w skórę, aż do całkowitego wchłonięcia. Zaleca się stosowanie

plastikowej rękawicy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Locatop

Ostre przedawkowanie występuje rzadko. Jednakże długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do

przenikania leku do krwiobiegu i wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych

spowodowanych wpływem leku na pewne hormony, jak np. księżycowata twarz, zwiększenie ilości

tłuszczu na górnej stronie pleców i szyi („kark bawoli”), otyłość tułowia (zespół Cushinga),

opóźnienie wzrostu u dzieci.

Należy natychmiast poinformować lekarza, w przypadkach zastosowania leku:

w większych dawkach niż przepisane,

przez okres dłuższy niż wskazany przez lekarza.

W przypadku przedawkowania, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Locatop

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Locatop

Leczenia nie należy przerywać gwałtownie. Leczenie należy stopniowo odstawiać pod kontrolą

lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą obejmować:

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

(

częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych)

zakażenia wtórne (zakażenie, które pojawia się w trakcie lub bezpośrednio po leczeniu)

zapalenie mieszków włosowych

reakcja uczuleniowa

alergia kontaktowa

ogólnoustrojowe objawy niepożądane, jak np. zmiana wyglądu ciała, księżycowata twarz, otyłość

tułowia (zespół Cushinga), opóźnienie wzrostu u dzieci - patrz punkt 2

nieostre widzenie

ścieńczenie skóry, zanik skóry, kruchość skóry

teleangiektazje (poszerzone i zaczerwienione naczynka krwionośne)

wybroczyny

rozstępy (białe ślady na skórze)

zapalenie skóry wokół ust

trądzikopodobne zapalenie skóry

wysypka krostkowa

odbarwienie skóry

kontaktowe zapalenie skóry (wyprysk kontaktowy)

nasilenie trądziku różowatego (stan skóry twarzy, gdzie nos i policzki są silnie zaczerwienione)

odleżyny i (lub) strupy

owrzodzenia podudzi

pokrzywka

nadmierny porost włosów (nadmierne owłosienie)

opóźnione gojenie ran

Lek Locatop zawiera kwas sorbowy oraz cetomakrogolu wosk emulgujący, które mogą powodować

wystąpienie miejscowych reakcji skórnych (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Jeżeli którykolwiek z objawów niepożądanych nasili się lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301,

fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Locatop

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Locatop

Substancją czynną leku jest dezonid.

Pozostałe składniki to: parafina ciekła, parafina stała, cetomakrogolu wosk emulgujący, kwas

sorbowy (E 200), galusan propylu, disodu edetynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Locatop i co zawiera opakowanie

Lek Locatop to biały krem bez zapachu.

Tuba zawierająca 30 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Dermatologie

45, Place Abel Gance

92100 Boulogne

Francja

Wytwórca

Pierre Fabre Médicament Production

45, Place Abel Gance

92100 Boulogne

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

tel.: 22 559 63 60

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{logo podmiotu odpowiedzialnego}