Liv 52

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Liv 52 tabletka
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletka
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Liv 52 tabletka
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990461721, OTC; 100 tabl., 5909990461714, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04617
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Liv.52, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Liv.52 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Liv.52

3. Jak stosować lek Liv.52

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Liv.52

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Liv.52 i w jakim celu się go stosuje

Liv.52 jest lekiem ziołowo-mineralnym w postaci tabletek, stosowanym wspomagająco po

odwracalnych uszkodzeniach wątroby i w stanach rekonwalescencji.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających

wyłącznie z długiego okresu stosowania.

Liv.52 pobudza czynność wydzielniczą wątroby, pobudza wydzielanie żółci (działa choleretycznie),

co daje ochronny wpływ na wątrobę, zmniejszając objawy infekcji bakteryjnych, wirusowych i

wpływu substancji szkodliwych takich jak: leki (np. antybiotyki, leki przeciwgruźlicze), środki

chemiczne (np. związki metali) i alkohol.

Mechanizm ochronnego działania Liv.52 na wątrobę tłumaczy się:

przyspieszeniem wydalania z żółcią szkodliwych substancji i metabolitów,

zmniejszeniem utleniania lipidów i tworzenia się wolnych rodników.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się

do lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Liv.52

Kiedy nie stosować Liv.52

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne

lub inne rośliny z rodziny astrowatych

Astraceae,

dawniej

Compositae,

złożonych)

lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Liv.52 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

w razie podejrzenia wystąpienia żółtaczki (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub

zażółcenia białkówki gałki ocznej), przed zastosowaniem leku, należy zgłosić się do

lekarza.

jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania leku lub występują działania niepożądane,

niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

Liv.52 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono występowania interakcji farmakodynamicznych Liv.52 z innymi lekami.

Zaobserwowano obniżanie stężenia ibuprofenu w surowicy krwi podczas równoczesnego stosowania

z tabletkami Liv.52, bez istotnej zmiany jego biodostępności.

Stosowanie leku Liv.52 z jedzeniem i piciem i alkoholem

Tabletki należy stosować pół godziny przed posiłkiem.

Podczas leczenia i po jego zakończeniu należy w miarę możliwości unikać środków toksycznych dla

wątroby, takich jak np. alkohol etylowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie jest zalecane stosowanie leku bez konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3.

Jak stosować Liv.52

Liv.52 należy stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować doustnie. Tabletki należy połykać pół godziny przed posiłkiem.

Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka to:

wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 do 4 razy na

dobę.

wspomagająco w stanach po zatruciach lekami od 1 do 2 tabletek, 2 razy na dobę .

w alkoholowych uszkodzeniach wątroby od 2 do 3 tabletek, 3 razy na dobę

w okresie rekonwalescencji 2 tabletki 2 razy na dobę..

Młodzież w wieku powyżej 12 lat:

zalecana dawka leku u młodzieży to 1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy

na dobę.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Liv.52

Zarówno w badaniach przedklinicznych przeprowadzonych na zwierzętach jak i w badaniach

klinicznych u ludzi, nie stwierdzono objawów przedawkowania leku

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono objawów niepożądanych spowodowanych przyjmowaniem leku Liv.52.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Liv.52

Przechowywać w temperaturze od 10

C do 30

C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla

dzieci.

Nie stosować tego produktu leczniczego po upływie terminu ważności podanego na pudełku i

pojemniku po: „termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Liv.52

Substancjami czynnymi leku są: Capparis spinosae cortex 65 mg, Cichorii intybus semen 65 mg,

Solani nigri herba 32 mg, Terminaliae arjunae cortex 32 mg, Cassiae occidentalis semen 16 mg,

Achilleae millefolii semen 16 mg, Tamarix gallicae herba 16 mg, Mandur Bhasma (zawartość żelaza

i Fe

w ilości 3 mg) 33 mg.

Pozostałe składniki to: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu koloidalny, celuloza

mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa i karboksymetyloceluloza sodowa.

Jak wygląda lek Liv.52 i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku stanowią

białe polietylenowe (HDPE) pojemniki zabezpieczone folią

aluminiową, z zielonymi zakrętkami PP, umieszczone w kartonowych pudełkach. Butelki

zawierają po 50 i 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

World Markets Sp. z o.o.

ul.Olecka 23, 04-980 Warszawa

Tel./faks: (22) 872 04 11

Importer

World Markets Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 10, 20-218 Lublin

Data ostatniej aktualizacji ulotki: