Liść Porzeczki czarnej

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Liść Porzeczki czarnej zioła do zaparzania
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Liść Porzeczki czarnej zioła do zaparzania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 50 g, 5909990903115, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09031
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO LIŚĆ PORZECZKI CZARNEJ (Ribis nigri folium) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Skład produktu w przeliczeniu na 100g: Liść porzeczki czarnej (Ribis nigri folium) - 100g 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zioła do zaparzania 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania Środek tradycyjnie stosowany jako pomocniczy w łagodnych dolegliwościach reumatycznych. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania doustnie w postaci naparu: Dorośli (od 18 roku życia) i osoby starsze: 1 – 2,5 łyżki stołowej produktu (ok. 2 – 4 g) zalać szklanką wrzącej wody i naparzać pod przykryciem ok. 10 – 15 min. Pić do 3 razy dziennie po szklance świeżego naparu pomiędzy posiłkami. Czas trwania leczenia – do 4 tygodni. Ze względu na działanie moczopędne produktu, należy zapewnić obfite spożywanie płynów w trakcie trwania leczenia.
4.3 Przeciwwskazania Nadwrażliwość na liść porzeczki czarnej. Niektóre choroby serca lub nerek, przy których zalecane jest zmniejszenie przyjmowania płynów.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Naparom z liści porzeczki czarnej przypisuje się działanie moczopędne, dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania z lekami moczopędnymi. Jeżeli w trakcie leczenia pojawią się takie objawy jak gorączka, trudności w oddawaniu moczu, ból, obecność krwi w moczu lub jeżeli bólowi reumatycznemu towarzyszy obrzęk stawów, zaczerwienienie należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują nie wymienione w oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Nie stwierdzono.

4.6 Ciąża lub laktacja Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania podczas ciąży i karmienia piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Brak danych.
4.8 Działania niepożądane Dotychczas nie stwierdzono. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.
4.9 Przedawkowanie Brak danych.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Brak danych.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne Brak danych.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych.
6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Nie dotyczy
6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy
6.3 Okres ważności 1 rok
6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Torebka z papieru kredowanego powlekanego polietylenem zawierająca 50g rozdrobnionego, wysuszonego liścia porzeczki czarnej.
6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania – patrz punkt 4.2.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb 98-345 Mokrsko 118
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9031
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 16.11.2001 r./08.09.2006 r./28.08.2008 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.