Liść Pokrzywy

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Liść Pokrzywy zioła do zaparzania w saszetkach
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania w saszetkach
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Liść Pokrzywy zioła do zaparzania w saszetkach
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 sasz. 2 g, 5909990317219, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03172
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Kartonik tekturowy

Nazwa produktu leczniczego:

LIŚĆ POKRZYWY

Urticae folium

zioła do zaparzania w saszetkach, 2 g/saszetkę

Zawartość opakowania: 30 saszetek po 2 g

Skład: 1 saszetka (2 g) produktu zawiera 2 g Urtica dioica L., Urtica urens L. lub mieszaninę tych

dwóch gatunków, folium (liść pokrzywy).

Wskazania

do

stosowania:

Tradycyjny

produkt

leczniczy

roślinny

stosowany

łagodzeniu

niewielkich bólów stawowych o słabym nasileniu oraz pomocniczo w łagodnych dolegliwościach

układu moczowego, jako środek zwiększający ilość wydalanego moczu i poprawiający przepływ w

drogach moczowych.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w wymienionych wskazaniach,

wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na liść pokrzywy. Nie podawać w chorobach, w których wskazane

jest przyjmowanie zmniejszonej ilości płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Ból w stawach, któremu towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie lub

gorączka powinien być zbadany przez lekarza. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Jeśli

dolegliwości układu moczowego nasilą się oraz towarzyszyć im będą objawy takie jak gorączka, bóle i

trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu należy skonsultować się z lekarzem lub

farmaceutą. Jeżeli objawy nasilą się i nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują

działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje: Nie zgłaszano.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych stosowanie leku podczas ciąży

i karmienia piersią nie jest zalecane.

Prowadzenie

pojazdów

i

obsługiwanie

maszyn:

badano

wpływu

produktu

leczniczego

kierowanie pojazdami i obsługę maszyn.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania: Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i osoby w

podeszłym wieku: 1-2 saszetki (2-4 g) liści pokrzywy zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody. Zaparzać

pod przykryciem 10 minut. Pić 2-3 razy dziennie po 1 szklance naparu. Stosować zawsze świeży napar.

Dawka dobowa leku: 8-12 g.

Czas stosowania: W łagodzeniu bólów stawowych o słabym nasileniu: Nie stosować dłużej niż 4

tygodnie. Pomocniczo w łagodnych dolegliwościach układu moczowego: Nie stosować dłużej niż 2 do

4 tygodni. Jeśli objawy utrzymują się pomimo stosowania leku, nasilą się i nie ustąpią, należy

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie: Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku: Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza

lub farmaceuty

Działania niepożądane: Łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka)

oraz reakcje alergiczne skóry (np. świąd, wysypka, pokrzywka). Częstość występowania tych objawów

nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

powyżej należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych

(Al.

Jerozolimskie

181C,

02-222

Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania

niepożądane

można

zgłaszać

również

podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki

zgłaszaniu

działań

niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej

niż

chronić

światła,

wilgoci

wpływu

obcych

zapachów.

Przechowywać

miejscu

niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Numer serii:

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zakład Zielarski „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.

Krajewice 119

63 - 800 Gostyń

tel./fax 65 572 08 22, 65 572 34 60

e-mail: kawon@kawon.com.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/3172

Data zatwierdzenia tekstu oznakowania opakowania zewnętrznego:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909990317219