Liść Orzecha włoskiego

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Liść Orzecha włoskiego zioła do zaparzania
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Liść Orzecha włoskiego zioła do zaparzania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 50 g, 5909990219421, OTC; 1 op. 25 g, 5909990219414, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02194
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO LIŚĆ ORZECHA WŁOSKIEGO (Juglandis folium) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Skład produktu w przeliczeniu na 100g: Liść orzecha włoskiego (Juglandis folium) - 100g 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zioła do zaparzania 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Środek tradycyjnie stosowany zewnętrznie do okładów i obmywań w lekkich powierzchniowych zapaleniach skóry i przy nadmiernym poceniu się dłoni i stóp. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania na skórę w postaci naparu: 1 łyżkę stołową liścia (ok. 3 g) zalać 1/2 szklanki wrzącej wody i naparzać pod przykryciem przez około 15 minut, odstawić na 5 minut i przecedzić. Stosować zewnętrznie do okładów i przemywań. Nie pić naparu. Stosować zawsze świeży napar.
4.3 Przeciwwskazania Nadwrażliwość na liść orzecha włoskiego. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Przy bardziej nasilonych objawach lub dłużej utrzymujących się dolegliwościach skontaktować się z lekarzem. Nie stosować w obrębie twarzy i na duże powierzchnie ciała. Nie stosować doustnie. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują nie wymienione w oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Dotychczas nie stwierdzono. 4.6 Ciąża lub laktacja Nie stosować podczas ciąży i karmienia piersią. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Brak danych. 4.8 Działania niepożądane Po zastosowaniu naparu z liścia orzecha może pojawić się przemijające zażółcenie lub zbrunatnienie skóry. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę. 4.9 Przedawkowanie Brak danych. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Brak danych. 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Brak danych. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak danych. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Nie dotyczy

6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy 6.3 Okres ważności 1 rok 6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Torebka papierowa powlekana polietylenem zawierająca 25g lub 50g rozdrobnionego, wysuszonego liścia orzecha włoskiego. 6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania – patrz punkt 4.2. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb 98-345 Mokrsko 118 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU R/2194 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 2 stycznia 1995 r./ 2 marca 1999 r./ 28 kwietnia 2005 r./ 1 grudnia 2008 r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.