Leucofeligen FeLV/RCP

Główne informacje

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Leucofeligen FeLV/RCP
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Koty
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • żyć panleucopenia wirus kotów / парвовирусный + wideo kotów wirus ринотрахеита + wideo kocie калицивирус + inaktywowane wirus białaczki kotów
 • Wskazania:
 • Dla aktywnych szczepień kotów od ośmiu tygodni wiek od: calicivirosis kotów w celu zmniejszenia objawów klinicznych. , kocie wirusowe ринотрахеит w celu zmniejszenia objawów klinicznych i wydalanie wirusa. kocia panleucopenia, aby zapobiec leukopenia i zmniejszenie objawów klinicznych. kocia białaczka, aby zapobiec stałe viremia i klinicznych objawów chorób związanych z. Początek odporności: 3 tygodnie od szczepienia podstawowego dla panleucopenia i białaczki składniki, i przez 4 tygodnie od szczepienia podstawowego dla калицивирус i ринотрахеит składników. Czas trwania odporności: jeden rok po zakończeniu szczepienia podstawowego dla wszystkich komponentów.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 6

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/000143
 • Data autoryzacji:
 • 24-06-2009
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/000143
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 25-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/563498/2018

EMEA/V/C/000143

Leucofeligen FeLV/RCP (szczepionka przeciwko

kaliciwirozie kotów, wirusowemu zapaleniu nosa i

tchawicy kotów, panleukopenii kotów (żywa atenuowana)

i białaczce kotów (inaktywowana))

Przegląd wiedzy na temat leku Leucofeligen FeLV/RCP i uzasadnienie

udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE

Co to jest lek Leucofeligen FeLV/RCP i w jakim celu się go stosuje?

Leucofeligen FeLV/RCP to szczepionka stosowana do ochrony kotów od 8. tygodnia życia przed

następującymi chorobami:

kaliciwiroza kotów (choroba grypopodobna ze stanem zapalnym w jamie ustnej, wywoływana

przez kaliciwirusa);

wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywoływana przez

herpeswirusa);

panleukopenia kotów (poważna choroba powodująca krwawą biegunkę i spadek liczby krwinek

białych, wywoływana przez parwowirusa);

białaczka kotów (choroba atakująca układ odpornościowy, powodująca utratę apetytu, spadek

masy ciała, zły stan sierści, gorączkę, bladość dziąseł i biegunkę, wywoływana przez retrowirusa).

Szczepionka pomaga łagodzić objawy tych chorób. Zapobiega ona także panleukopenii kotów oraz

trwałej wiremii w przypadku białaczki kotów (obecności wirusa białaczki kotów we krwi).

Szczepionka zawiera żywe kocie wirusy, które zostały atenuowane (osłabione), aby nie wywoływały

choroby: kaliciwirus kotów (szczep F9), wirus wirusowego zapalenia nosa i tchawicy (szczep F2) i wirus

panleukopenii kotów (szczep LR 72). Zawiera ona także białko wirusa białaczki kotów (FeLV).

Jak stosować lek Leucofeligen FeLV/RCP?

Szczepionkę Leucofeligen FeLV/RCP podaje się kociętom w postaci dwóch wstrzyknięć podskórnych.

Pierwsze wstrzyknięcie podaje się, gdy kocięta mają około 8 tygodni, a drugie 3-4 tygodnie później.

Rok po pierwszym szczepieniu należy podać szczepienie przypominające.

Leucofeligen FeLV/RCP (szczepionka przeciwko kaliciwirozie kotów, wirusowemu

zapaleniu nosa i tchawicy kotów, panleukopenii kotów (żywa atenuowana) i białaczce

kotów (inaktywowana))

EMA/563498/2018

Strona 2/3

Działanie ochronne przeciwko panleukopenii i białaczce rozpoczyna się 3 tygodnie po drugim

szczepieniu, a przeciwko kaliciwirozie i wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy 4 tygodnie po drugim

szczepieniu. Działanie ochronne przeciwko białaczce utrzymuje się przez 3 lata po podaniu szczepienia

przypominającego, a przeciwko kaliciwirozie i wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy przez rok. Z tego

powodu u starszych kotów ponowne szczepienie produktem Leucofeligen FeLV/RCP wymagane jest

tylko co 3 lata, a w międzyczasie należy wykonywać coroczne ponowne szczepienia produktem Feligen

RCP w celu ochrony przed kaliciwirozą, wirusowym zapaleniem nosa i tchawicy oraz panleukopenią.

Szczepionka Leucofeligen FeLV/RCP jest dostępna w dwóch fiolkach, z których jedna zawiera biały

granulowany proszek, a druga płyn. Przed użyciem zawartość tych dwóch fiolek należy zmieszać, aby

uzyskać zawiesinę do wstrzykiwań.Szczepionka jest wydawana wyłącznie z przepisu lekarza.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku Leucofeligen FeLV/RCP, należy zapoznać się z

ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą.

Jak działa lek Leucofeligen FeLV/RCP?

Leucofeligen FeLV/RCP jest szczepionką. Szczepionki działają poprzez uczenie układu odpornościowego

(naturalne mechanizmy obronne organizmu), w jaki sposób chronić się przed chorobami. Leucofeligen

FeLV/RCP zawiera niewielkie ilości trzech wyżej wymienionych osłabionych wirusów i białko z

zewnętrznej warstwy wirusa FeLV, zwane „białkiem otoczkowym p45”. Białko FeLV zastosowane w

szczepionce nie jest ekstrahowane z wirusów, ale jest produkowane w bakterii za pomocą „technologii

rekombinacji DNA”.

Po podaniu kotu szczepionki jego układ odpornościowy rozpoznaje osłabione wirusy oraz białka FeLV

jako „obce” i wytwarza przeciwko nim przeciwciała. W przyszłości przypadku ponownego kontaktu z

chorobotwórczą postacią wirusów układ odpornościowy kota będzie w stanie szybciej wytworzyć

przeciwciała. Pomoże to chronić organizm przed chorobami wywoływanymi przez te wirusy.

Szczepionka zawiera także wodorotlenek glinu i ekstrakt Quillaja saponaria jako adiuwanty (składniki

wzmacniające odpowiedź odpornościową).

Jakie korzyści ze stosowania leku Leucofeligen FeLV/RCP zaobserwowano

w badaniach?

Ponieważ lek Leucofeligen FeLV/RCP składa się z dwóch szczepionek, dostępnych w Unii Europejskiej

(UE) od lat 80. XX w. (Feligen RCP i Leucogen), firma wykorzystała dane z badań przeprowadzonych

na tych szczepionkach na poparcie stosowania produktu Leucofeligen FeLV/RCP. Szczepionkę

Leucofeligen FeLV/RCP oceniano w dwóch głównych badaniach terenowych z udziałem kociąt w wieku

8-9 tygodni. Przeprowadzono dodatkowe badania w warunkach laboratoryjnych na potwierdzenie

innych korzyści ze stosowania szczepionki.

Badania wykazały, że szczepionka Leucofeligen FeLV/RCP zapewnia ochronę przed wyżej

wymienionymi chorobami, na podstawie obecności przeciwciał przeciw wirusom we krwi

zaszczepionych kociąt. Ponadto szczepionka ograniczała siewstwo wirusów wirusowego zapalenia nosa i

tchawicy kotów, zapobiegała spadkowi liczby białych krwinek w przypadku panleukopenii kotów i

zapobiegała utrzymywaniu się wirusa FeLV we krwi.

W badaniu laboratoryjnym, w którym koty poddano ekspozycji na wirus białaczki kotów, potwierdzono,

że po pierwszym corocznym szczepieniu przypominającym działanie ochronne przeciw białaczce kotów

utrzymywało się przez okres 3 lat.

Leucofeligen FeLV/RCP (szczepionka przeciwko kaliciwirozie kotów, wirusowemu

zapaleniu nosa i tchawicy kotów, panleukopenii kotów (żywa atenuowana) i białaczce

kotów (inaktywowana))

EMA/563498/2018

Strona 3/3

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Leucofeligen FeLV/RCP?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Leucofeligen FeLV/RCP (mogące

wystąpić u maksymalnie 1 zwierzęcia na 10samow) to umiarkowana i przejściowa reakcja miejscowa

(<2 cm) po pierwszym wstrzyknięciu, która zazwyczaj ustępuje samoistnie w ciągu 3 do 4 tygodni,

podwyższona temperatura ciała (utrzymująca się przez 1 do 4 dni), apatia (brak energii) i zaburzenia

trawienne.

Leku Leucofeligen FeLV/RCP nie należy stosować u ciężarnych kotek. Nie zaleca się stosowania leku u

karmiących kotek.

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Leucofeligen

FeLV/RCP znajduje się w ulotce informacyjnej.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz

przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Na jakiej podstawie lek Leucofeligen FeLV/RCP jest dopuszczony do obrotu

w UE?

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania leku Leucofeligen FeLV/RCP przewyższają

ryzyko i że lek może być dopuszczony do obrotu w UE.

Inne informacje dotyczące leku Leucofeligen FeLV/RCP

W dniu 25 czerwca 2009 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Leucofeligen

FeLV/RCP, ważne w całej Unii Europejskiej.

Dalsze informacje na temat leku Leucofeligen FeLV/RCP znajdują się na stronie internetowej Agencji

pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment

reports.

Data ostatniej aktualizacji: 06.2018.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA:

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

dla kotów

1.

NAZWA

I

ADRES

PODMIOTU

ODPOWIEDZIALNEGO

ORAZ

WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francja

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla

kotów

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1 dawka (1 ml) zawiera:

Liofilizat:,

Substancje czynne:

Żywy atenuowany kaliciwirus kotów (szczep F9)

–10

CCID

Żywy atenuowany wirus zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep F2)

–10

CCID

Żywy atenuowany wirus panleukopenii kotów (szczep LR 72)

–10

CCID

* dawka zakażająca hodowlę komórkową 50%

Substancja pomocnicza:

Bufor stabilizujący zawierający żelatynę

do 1,3 ml przed liofilizacją

Zawiesina:

Substancja czynna

Minimalna ilość oczyszczonego antygenu wirusa białaczki kotów (FeLV) p45:

102 µg

Adiuwanty:

3% żel wodorotlenku glinu wyrażony w mg glinu (Al

1 mg

Oczyszczony ekstrakt Quillaja saponaria

10 µg

Substancja pomocnicza:

Buforowany roztwór izotoniczny do

1 ml

Wygląd zewnętrzny:

Liofilizat: biały osad.

Zawiesina: opalizujący płyn.

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Czynne uodparnianie kotów od 8 tygodnia życia przeciwko:

kaliciwirozie kotów, by zmniejszyć nasilenie objawów klinicznych,

wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów, by zmniejszyć nasilenie objawów klinicznych i

siewstwo wirusa,

panleukopenii kotów, by zapobiec leukopenii i objawom klinicznym choroby,

białaczce kotów, by zapobiec trwałej wiremii i objawom klinicznym choroby.

Początek odporności pojawia się :

3 tygodnie po pierwszym szczepieniu w przypadku panleukopenii i białaczki,

4 tygodnie po pierwszym szczepieniu w przypadku kaliciwirozy oraz wirusowego zapalenia

nosa i tchawicy.

Po wykonaniu pierwszej serii szczepień odporność utrzymuje się przez rok w przypadku wszystkich

komponentów szczepionki.

Po wykonaniu szczepienia przypominającego rok po wykonaniu pierwszej serii szczepień odporność

utrzymuje się przez 3 lata w przypadku białaczki.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Brak

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Po pierwszej iniekcji często występuje niewielka i przejściowa reakcja miejscowa (≤2 cm). Taka

lokalna reakcja w postaci obrzęku lub guzka zanika samoistnie najpóźniej w okresie od 3 do 4

tygodni. Po drugiej i kolejnych iniekcjach reakcja ta jest znacznie słabsza.

Po podaniu szczepionki często mogą występować przejściowe objawy, takie jak: hipertermia (trwająca

1 do 4 dni), senność, zaburzenia trawienne (ból w okolicy jamy brzusznej).

Rzadko może pojawić się ból przy palpacji, kaszel czy zapalenie spojówek, które nie wymagają

leczenia.

bardzo

rzadkich

przypadkach

była

obserwowana

reakcja

anafilatyczna.

przypadku

szoku

anafilatycznego należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

Bardzo rzadko u kociąt może wystąpić niewielka gorączka, co jest zgodne z danymi z literatury gdy

zastosowana została szczepionka zawierająca kaliciwirus koci.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)

często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)

niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)

rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce

informacyjnej, lub w przypadku podjerzenia braku działania produktu, poinformuj o tym

lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie podskórne (pod skórę).

Podać podskórnie 1 dawkę (1ml) produktu leczniczego weterynaryjnego zgodnie z następującym

schematem szczepienia:

Pierwsza seria szczepień:

pierwsze szczepienie kociąt od 8 tygodnia życia

drugie szczepienie 3 lub 4 tygodnie później.

Obecność

przeciwciał

matczynych

może

negatywnie

wpłynąć

powstanie

odporności

immunologicznej

szczepieniu.

tych

przypadkach,

kiedy

istnieje

prawdopodobieństwo

występowania

przeciwciał

matczynych,

można

wykonać

trzecie

szczepienie

począwszy

tygodnia życia.

Kolejne szczepienia:

Po wykonaniu szczepienia przypominającego rok po wykonaniu pierwszej serii szczepień, kolejne

szczepienia mogą być przeprowadzane w okresach 3-letnich, w przypadku białaczki.

W takiej sytuacji, ponieważ coroczne szczepienie jest wymagane w przypadku kaliciwirusa, wirusa

zapalenia nosa i tchawicy, a także wirusa panleukopenii, można stosować corocznie pojedynczą

dawkę FELIGEN RCP.

Szczepionka

może

być

użyta

ramach

doszczepiania

kociąt

kotów,

których

zastosowano

wcześniej szczepionkę FELIGEN RCP i/lub LEUCOGEN.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Rozpuścić 1 dawkę liofilizatu w 1 dawce (1 ml) zawiesiny, wstrząsnąć delikatnie i podać natychmiast.

10.

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2ºC – 8ºC).

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu

ważności podanego na opakowaniu, po EXP.

Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: zużyć natychmiast.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt:

Szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Przeciwciała matczyne, szczególnie te skierowane przeciwko wirusowi panleukopenii kotów, mogą

wpływać negatywnie na powstanie odpowiedzi immunologicznej.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt:

Zaleca się, aby zwierzęta zostały odrobaczone przynajmniej 10 dni przed szczepieniem.

Szczepić tylko koty, u których w badaniu laboratoryjnym nie stwierdzono obecności wirusa białaczki

kotów (FeLV). Zatem przed szczepieniem zaleca się wykonanie takiego badania.

Może dochodzić do siewstwa szczepów szczepionkowych kaliciwirusa kotów i wirusa panleukopenii

kotów. Stwierdzono, że ten fakt nie powoduje występowania działań niepożądanych u

nieszczepionych kotów.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić

lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża i laktacja :

Nie stosować u ciężarnych kotek. Nie zaleca się stosowania podczas laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej

jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej

szczepionki

przed

podaniu

innego

produktu

leczniczego

weterynaryjnego

powinna

być

podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki):

Nie obserwowano działań niepożądanych przy przedawkowaniu (tj. przy zastosowaniu dawki

liofilizatu 10 razy wyższej niż zalecana i dawki zawiesiny 2 razy wyższej niż zalecana), innych niż te

opisane w punkcie 6 „Działania niepożądane”, z wyjątkiem reakcji miejscowych, które mogą trwać

dłużej (od 5 do 6 tygodni, najdłużej).

Niezgodności farmaceutyczne:

Ponieważ

wykonywano

badań

dotyczących

zgodności,

tego

produktu

leczniczego

weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą

ochronę środowiska.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące tego produktu są dostępne na stronie Europejskiej Agencji Leków

(http://www.ema.europa.eu).

15.

INNE INFORMACJE

Liofilizat:

Fiolka ze szkła typu I zawierająca jedną dawkę liofilizowanego żywego atenuowanego wirusa, z

korkiem z elastomeru butylowego.

Zawiesina:

Fiolka ze szkła typu I zawierająca jedną dawkę (1ml) płynnego adiuwantu, z korkiem z elastomeru

butylowego o średnicy 13 mm, zamknięta aluminiowym kapslem.

Pudełko plastikowe lub tekturowe zawierające 10 fiolek liofilizatu i 10 fiolek zawiesiny.

Pudełko plastikowe lub tekturowe zawierające 50 fiolek liofilizatu i 50 fiolek zawiesiny.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy

kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

VIRBAC Belgium NV

Esperantolaan 4

3001 Leuven

België / Belgique / Belgien

Tel: +32-(0)16 387 260

Lietuva

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Prancūzija

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

Република България

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Франция

Teл: +33-(0)4 92 08 73 00

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC Belgium NV

Esperantolaan 4

3001 Leuven

Belgique / Belgien

Tel: +32-(0)16 387 260

Česká republika

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francie

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

Magyarország

VIRBAC Hungary KFT

Szent Istvàn krt.11.II/21.

1055 Budapest

Magyarország

Teл: +36703387177

Danmark

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

Danmark

Tel: +45 75521244

Malta

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Franza

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Deutschland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

23843 Bad Oldesloe

Deutschland

Tel: +49-(4531) 805 111

Nederland

VIRBAC Nederland BV

Hermesweg 15

3771 ND-Barneveld

Nederland

Tel : +31-(0)342 427 127

Eesti

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Prantsusmaa

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

Norge

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1 6000

Kolding Danmark

Tel: + 45 75521244

Ελλάδα

VIRBAC Hellas SA

13o χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,

T.K.14452, Μεηαμόρθωζη,

Ελλάδα

Τηλ. : +30-210 6219520

info@virbac.gr

Österreich

VIRBAC Österreich GmbH

Hildebrandgasse 27

1180 Wien

Österreich

Tel: +43-(0)1 21 834 260

España

VIRBAC España SA

Angel Guimerá 179-181

08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

España

Tel. : + 34-(0)93 470 79 40

Polska

VIRBAC Sp. z o.o.

ul. Puławska 314

02 - 819 Warszawa

Polska

Tel.: + 48 22 855 40 46

France

VIRBAC France

13e rue LID

06517 Carros

France

service-conso@virbac.fr

Portugal

VIRBAC de Portugal Laboratórios LDA

R.do Centro Empresarial

Ed13-Piso 1- Esc.3

Quinta da Beloura

2710-693 Sintra

Portugal

Tel: + 351 219 245 020

Hrvatska

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francuska

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

România

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Franţa

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Ireland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

France

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Slovenija

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

FRANCIJA

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Ísland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Frakkland

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Slovenská republika

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francúzsko

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC SRL

Via Ettore Bugatti, 15

20142 Milano

Italia

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Ranska

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Κύπρος

VIRBAC Hellas SA

13o χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,

T.K.14452, Μεηαμόρθωζη,

Ελλάδα

Τηλ. : +30-210 6219520

info@virbac.gr

Sverige

VIRBAC Danmark A/S Filial Sverige

Solna

Sweden

Tel: +45 75521244

Latvija

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francija

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

United Kingdom

VIRBAC LTD

Suffolk, IP30 9UP

U.K.

Tel: 44 (0)-1359 243243