Lawenol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lawenol 0,6% roztwór na skórę
 • Dawkowanie:
 • 0,6%
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lawenol 0,6% roztwór na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 30 g, 5909990796311, OTC; 1 butelka 50 g, 5909990796328, OTC; 1 butelka 90 g, 5909990796335, OTC; 1 butelka 100 g, 5909990796342, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07963
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

LAWENOL

0,6 %, roztwór na skórę

Lavandulae aetheroleum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Lawenol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lawenol

3. Jak stosować lek Lawenol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Lawenol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lawenol i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach,

wynikających z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodzeniu bólów mięśniowo-

stawowych o niewielkim nasileniu, pomocniczo w odkażaniu skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lawenol

Kiedy nie stosować leku Lawenol:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

- na podrażnioną i zmienioną zapalnie skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w okolicy oczu i błon śluzowych.

Nie stosować przy otwartym ogniu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przy prawidłowym stosowaniu leku nie stwierdzono wpływu na prowadzenie pojazdów i

obsługę maszyn.

Zastosowanie na większe powierzchnie ciała lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie

zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych.

3. Jak stosować lek Lawenol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

W celu łagodzenia dolegliwości bólowych

1-2 ml, 20-40 kropli lub 1-2 naciśnięcia pompki dozującej preparatu wcierać w bolące

miejsca na skórze.

W odkażaniu skóry

Przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym preparatem do kilku razy dziennie.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lawenol

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, w przypadku stosowania zgodnie ze

wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Pominięcia zastosowania leku Lawenol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lawenol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Długotrwałe stosowanie leku Lawenol może powodować podrażnienie i suchość skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub

pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lawenol

należy

przechowywać w miejscu

niewidocznym

niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C w zamkniętym opakowaniu.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lawenol

- Substancją czynną leku jest olejek lawendowy.

1 g roztworu na skórę zawiera 0,006 g olejku lawendowego.

- Pozostałe składniki to: etanol 760 g/l, woda oczyszczona.

Lek zawiera około 70% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Lawenol i co zawiera opakowanie

Lek ma postać bezbarwnego roztworu na skórę.

Dostępne opakowania

50 g, 90 g, 100 g – butelka z polietylenu z kroplomierzem i zakrętką z polietylenu

50 g – butelka z polietylenu z pompką rozpylającą z polipropylenu

30 g, 50 g, 90 g, 100 g – butelka ze szkła barwnego z kroplomierzem i zakrętką z polietylenu

90 g, 100 g – butelka ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 386 73 10

fax 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki: