Lancetan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lancetan 648 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 648 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lancetan 648 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 g, 5909990902118, OTC; 1 butelka 125 g, 5909990902125, OTC; 1 butelka 250 g, 5909990902149, OTC; 1 butelka 150 g, 5909990902132, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09021
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(etykieto-ulotka)

butelka ze szkła brunatnego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

LANCETAN

648 mg/5 ml, syrop

Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

100 g syropu zawiera 10 g wyciągu płynnego z liści babki lancetowatej.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, woda oczyszczona, etanol 760 g/l/

Zawartość etanolu w produkcie 4-7 %(V/V)

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

100 g – Kod kreskowy EAN UCC: 5909990902118

125 g – Kod kreskowy EAN UCC: 5909990902125

150 g – Kod kreskowy EAN UCC:

5909990902132

250 g – Kod kreskowy EAN UCC: 5909990902149

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU

LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25

C, chronić od światła.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA

NIEUŻYEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZACYCH Z NIEGO

ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

F.P.P.A.H. „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j.

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9021

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGIRIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

LANCETAN

Syrop, 648 mg/5 ml

Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie. Patrz punkt 4

Jeśli po 7 dniach stosowania nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Lancetan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lancetan

Jak stosować lek Lancetan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Lancetan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Lancetan i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny

produkt

leczniczy

roślinny

stosowania

wymienionych

wskazaniach,

wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany jako środek łagodzący w objawowym

leczeniu podrażnienia jamy ustnej i gardła oraz podrażnień związanych z towarzyszącym

suchym kaszlem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lancetan

Kiedy nie stosować leku Lancetan

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera 4,0-7,0% (V/V) alkoholu (etanolu). Dawka jednorazowa 5 ml zawiera 0,22-0,37

g alkoholu, co jest równoważne 5,5-9,3 ml piwa lub 2,3-3,8 ml wina. Dawka jednorazowa 5

ml zawiera ok. 3,9 g sacharozy.

Nie zaleca się stosowania u osób z chorobami wątroby, padaczką, uszkodzeniem mózgu,

chorobą

umysłową

oraz

chorobą

alkoholową.

Osoby

których

stwierdzono

wcześniej

nietolerancję niektórych cukrów, przez przyjęciem leku powinni skontaktować się z lekarzem.

przypadku

wystąpienia

objawów

duszności,

gorączki

ropnej

plwociny

należy

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci

Ze względu na brak danych i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku

poniżej 6 lat.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia

piersią; przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zawartość etanolu w preparacie wynosi około 4,0-7,0% (V/V). Dawka jednorazowa 5 ml

zawiera 0,22-0,37 g alkoholu, co jest równoważne 5,5-9,3 ml piwa lub 2,3-3,8 ml wina.

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Lancetan a inne leki

Brak danych.

3.

Jak stosować lek Lancetan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Stosować doustnie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 5 ml syropu 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: po 5 ml syropu 4 razy na dobę.

Dzieci

Ze względu na brak danych nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Lancetan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lancetan

Brak danych

na temat objawów po przedawkowaniu leku.

Pominięcia zastosowania leku Lancetan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, syrop Lancetan może powodować działania niepożądane. Dotychczas nie

opisano działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie,

pielęgniarce.

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie

02-222

Warszawa,

tel.:

49-21-301,

fax:

49-21-309,

e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działanie

niepożądane

można

zgłaszać

również

podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki

zgłaszaniu

działań

niepożądanych

można

będzie

zgromadzić

więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Lancetan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25

C, chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lancetan

- Substancją czynną leku jest wyciąg płynny z

Plantago lanceolatae

L., folium (liść babki

lancetowatej) (1-1:2) Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (V/V).

100 g syropu zawiera 10 g wyciągu płynnego z babki lancetowatej (

Plantaginis lanceolatae

folii extractum fluidum

- Pozostałe składniki to: sacharoza, sodu benzoesan, woda oczyszczona, etanol 760g/l.

Zawartość etanolu 4,0 % ÷ 7,0 % (V/V).

Jak wygląda lek Lancetan i co zawiera opakowanie

Lek ma postać gęstego, lepkiego płynu brązowej barwy o charakterystycznym smaku i

zapachu wyciągu z babki lancetowatej.

Opakowanie leku to butelka ze szkła brunatnego z zakrętką PE lub metalową i załączoną

miarką PP.

Wielkości opakowań: 100 g, 125 g, 150 g i 250 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe

„PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: 52 386 73 10

Telefax: 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

LANCETAN