Lamisilatt Dermgel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lamisilatt Dermgel 10 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lamisilatt Dermgel 10 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 15 g, 5909990494811, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04948
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Lamisilatt Dermgel

(Terbinafinum)

10 mg/g, żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po 7 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Lamisilatt Dermgel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamisilatt Dermgel

Jak stosować lek Lamisilatt Dermgel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Lamisilatt Dermgel

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lamisilatt Dermgel i w jakim celu się go stosuje

Lek Lamisilatt Dermgel to biały, jednorodny i połyskujący żel, zawierający substancję czynną

terbinafinę. Lek ten ma właściwości przeciwgrzybicze, działa na różnorodne gatunki grzybów

wywołujących choroby skóry. Terbinafina zawarta w leku Lamisilatt Dermgel działa grzybobójczo

(powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki w zależności od gatunku

działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

Lamisilatt Dermgel jest wskazany w miejscowym leczeniu:

grzybicy stóp,

grzybicy fałdów skórnych,

grzybicy skóry gładkiej,

łupieżu pstrego.

Grzybica stóp - występuje na jednej lub dwóch stopach najczęściej pomiędzy palcami. Pojawia się

także na podeszwie lub bocznych stronach stóp. Zmiany grzybicze między palcami cechuje maceracja,

złuszczanie, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. Do nagłych zaostrzeń z wysiewem licznych

pęcherzyków i pęcherzy dochodzi przeważnie podczas upałów. Swędzenie, ból, stan zapalny, wysiew

pęcherzyków może mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo utrzymującej się

grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci (grzybica na powierzchni lub pod płytką

paznokciową). Paznokcie stają się pogrubiałe, matowe, pod wolnym ich brzegiem dochodzi do

nagromadzenia mas rogowych. Następuje rozwarstwienie płytki paznokciowej, paznokieć może zostać

zniszczony. W przypadku pojawienia się opisanych powyżej zmian w obrębie paznokci należy

zwrócić się po poradę do lekarza, gdyż Lamisilatt Dermgel nie jest skuteczny w leczeniu grzybicy

paznokci. Konieczne jest wówczas przyjmowanie leków wydawanych z apteki na podstawie recepty

lekarskiej.

Grzybica fałdów skórnych – może pojawiać się na tych obszarach skóry, które są pofałdowane i

wilgotne, to jest:

w pachwinach,

na wewnętrznej powierzchni ud (zmiany obustronne, ale także często bardziej nasilone po

jednej stronie; zmiany te mogą rozprzestrzeniać się do pośladków lub ku górze brzucha),

pod piersiami,

w obrębie pach.

Pojawiające się w tych miejscach na skórze zmiany grzybicze powodują zaczerwienienie, świąd i

łuszczenie naskórka.

Grzybica skóry gładkiej – może występować na całym ciele. Najczęściej spotykana jest na

nieowłosionej skórze głowy, szyi, twarzy, oraz ramionach. Charakterystyczne są obrączkowate ogniska

o zabarwieniu różowym do czerwonego. Pokryte są one grudkami i łuskami, szerzą się obwodowo i

wykazują skłonność do ustępowania w części środkowej.

Łupież pstry – występuje na skórze w postaci łuszczących się, plackowatych ognisk. Zmiany te mogą

uwidaczniać się wyłącznie latem, ponieważ ogniska grzybicy nie brązowieją pod wpływem opalania

się, uwidaczniają się jako różnej wielkości plamy słoneczne. Łupież pstry pojawia się głównie na

tułowiu, szyi, ramionach zwłaszcza podczas upałów, przy wzmożonej potliwości skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lamisilatt Dermgel

Kiedy nie stosować leku Lamisilatt Dermgel:

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek terbinafiny lub którykolwiek z

pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Nie należy stosować tego leku w jamie ustnej ani połykać.

Należy unikać kontaktu leku z twarzą i oczami a także uszkodzoną skórą i obszarami skóry

które są wyraźnie obrzęknięte, ponieważ zawarty w leku alkohol może powodować

podrażnienia. Jeżeli lek przypadkowo dostanie się do oczu należy je natychmiast przemyć

bieżącą wodą.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia innych dolegliwości.

Dzieci i młodzież

Leku Lamisilatt Dermgel nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu

na brak wystarczających badań potwierdzających skuteczność i bezpieczenstwo stosowania leku w tej

grupie wiekowej.

Inne leki i Lamisilatt Dermgel

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W miejscu nałożenia leku Lamisilatt Dermgel nie należy stosować innych preparatów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie ciąży lek Lamisilatt Dermgel można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Nie należy stosować leku Lamisilatt Dermgel w okresie karmienia piersią.

Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym do piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Lamisilatt Dermgel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Lamisilatt Dermgel zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową

reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3. Jak stosować lek Lamisilatt Dermgel

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lamisilatt Dermgel należy stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Leku Lamisilatt Dermgel nie należy stosować w grzybicy paznokci. Zwykle objawy grzybicy

paznokci to przebarwienie oraz zmiana struktury płytki paznokcia (pogrubienie, łuszczenie się).

W przypadku grzybicy paznokci należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ lek Lamisilatt

Dermgel nie jest skuteczny w jej leczeniu.

Sposób stosowania:

umyć i osuszyć chorobowo zmienione miejsca na skórze oraz ręce.

zdjąć zakrętkę z tuby. Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną zakrętki

membranę zabezpieczającą tubę.

niewielką ilość żelu nanieść lekko wcierając na zmienione chorobowo miejsca na skórze.

po każdorazowym nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce.

w przypadku stosowania leku w fałdach skórnych, miejsca te należy przykryć świeżą i

czystą gazą, zwłaszcza używając żelu na noc.

Dorośli

Zaleca się stosowanie leku Lamisilatt Dermgel na zmienione chorobowo miejsca na skórze według

poniższego schematu.

Grzybica stóp: 1 tydzień raz na dobę.

Grzybica fałdów skórnych i grzybica skóry gładkiej: 1 tydzień raz na dobę.

Łupież pstry: 1 tydzień raz na dobę.

Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany czas, nawet jeżeli objawy zakażenia

ustępują wkrótce po zastosowania leku. Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby, co może mieć

miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub będzie stosowany przez czas krótszy niż

zalecany.

Po zastosowaniu leku Lamisilatt Dermgel poprawa powinna nastąpić w ciągu kilku dni.

W razie braku poprawy po 7 dniach od rozpoczęcia leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Jak postępować podczas leczenia lekiem Lamisilatt Dermgel, aby wspomóc działanie leku

Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:

utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,

wycierać delikatnie, nie trzeć,

unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu

leczenia lub rozprzestrzenienie się zakażenia.

Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych

oraz częste mycie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lamisilatt Dermgel

W razie użycia większej niż zalecana dawki lub przypadkowego połknięcia leku Lamisilatt Dermgel,

należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Lamisilatt Dermgel

W przypadku pominięcia dawki leku należy zastosować go jak najszybciej i następnie stosować

zgodnie ze schematem dawkowania. Należy regularnie stosować Lamisilatt Dermgel, gdyż stosowanie

zgodnie z zaleceniami jest podstawą powodzenia leczenia i zmniejsza ryzyko nawrotu zakażenia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W miejscu zastosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: świąd, łuszczenie

skóry, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zaburzenia zabarwienia skóry,

uczucie pieczenia skóry, silne zaczerwienienie skóry, powstawanie strupów. Objawów tych nie należy

mylić z reakcjami uczuleniowymi. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami może wystąpić

podrażnienie oka.

Należy ZAPRZESTAĆ stosowania leku Lamisilatt oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem,

jeśli wystąpi którykolwiek z następujących, ciężkich objawów reakcji uczuleniowej:

trudności w oddychaniu lub przełykaniu,

opuchnięcie twarzy, języka, ust lub gardła,

silne swędzenie skóry z czerwoną wysypką lub guzkami.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

Łuszczenie skóry, świąd.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

Zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiany koloru skóry, silne zaczerwienienie, pieczenie, ból,

ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

Suchość skóry, wyprysk, podrażnienie oka, kontaktowe zapalenie skóry, nasilenie objawów choroby

w miejscu podania.

Nieznana częstość (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

Reakcje uczuleniowe, wysypka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lamisilatt Dermgel

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 16 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lamisilatt Dermgel

Substancją czynną leku jest terbinafina.

1 g żelu zawiera 10 mg terbinafiny.

Ponadto lek Lamisilatt Dermgel zawiera butylohydroksytoluen, sodu wodorotlenek, alkohol

benzylowy, sorbitanu laurynian, karbomer 934 P, polisorbat 20, izopropylu myrystynian, etanol 96%,

wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Lamisilatt Dermgel i co zawiera opakowanie

Lek Lamisilatt Dermgel to biały, połyskujący żel, zawierający substancję czynną terbinafinę.

Opakowanie:

Tuba aluminiowa pokryta od wewnątrz lakierem epoksydowym, zabezpieczona membraną, zamknięta

zakrętką z polipropylenu, z przebijakiem, umieszczona w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 15 g.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer

Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 22 576 96 00

Wytwórca:

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 Monachium

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

lipiec 2016