Lakcid forte

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Lakcid forte minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Lakcid forte minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 fiol. 1 dawka, 5909990322718, OTC; 5 sasz., 5909990068807, OTC; 10 fiol. 1 dawka, 5909990322725, OTC; 10 sasz., 5909990068821, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03227
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Lakcid forte

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Lactobacillus rhamnosus

Minimum 10 mld CFU pałeczek

Lactobacillus rhamnosus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

Spis treści ulotki

Co to jest Lakcid forte i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem Lakcid forte

Jak stosować Lakcid forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Lakcid forte

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Lakcid forte i w jakim celu się go stosuje

Lakcid forte jest proszkiem do sporządzania zawiesiny do podania doustnego. Zawiera szczepy

Lactobacillus rhamnosus

, które podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują śluzówkę

jelit i normalizują skład mikroflory przewodu pokarmowego zwłaszcza po jego wyjałowieniu

w wyniku stosowania antybiotykoterapii. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że szczepy te

przeżywają w środowisku soku żołądkowego i są oporne na działanie soli kwasów żółciowych co

umożliwia im adaptację i przeżywalność w przewodzie pokarmowym.

Konkurują

c o substraty i miejsce kolonizacji na śluzówce jelita oraz produkując kwas mlekowy

w wyniku beztlenowego rozkładu cukrów wytwarzają niekorzystne warunki do rozwoju większości

chorobotwórczych mikroorganizmów.

Szczepy te posiadają naturalną oporność na szerokie spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie.

Lakcid forte przeznaczony jest do stosowania:

w poantybiotykowym zapaleniu jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia

wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy

nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,

- w zapobieganiu biegunce podróżnych,

- jako leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Lakcid forte

Kiedy nie stosować Lakcid forte

Nie stosować leku jeśli stwierdzono nadwrażliwość na białko mleka krowiego.

Lakcid forte z jedzeniem i piciem

Lek podaje się niezależnie od pory posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek można stosować u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lakcid forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.

Jak stosować Lakcid forte

Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, 2 razy dziennie po 1 dawce (zawartość 1 fiolki lub

1 saszetki).

Bezpośrednio przed użyciem zdjąć z fiolki kapsel i wyjąć gumowy korek. Dodać do fiolki niewielką

ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze wymieszać.

Zawartość fiolki wylać na łyżeczkę.

Bezpośrednio przed użyciem saszetkę rozerwać w miejscu nacięcia. Zawartość saszetki rozpuścić

w ok. 1/8 szklanki przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody lub mleka, dobrze

wymieszać. Uzyskana zawiesina o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego może być niejednorodna

z widocznymi strątami.

Stosować doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Lakcid forte

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

4.

Mo

żliwe działania niepożądane

Podczas stosowania Lakcid forte nie stwierdzono działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Lakcid forte

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W obowi

ązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc

w temperaturze 15°C - 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Lakcid forte

Jedna fiolka lub saszetka z proszkiem zawiera:

minimum 10 mld CFU pałeczek

Lactobacillus rhamnosus

Szczep

Lactobacillus rhamnosus

- 40 %

Szczep

Lactobacillus rhamnosus

- 40 %

Szczep

Lactobacillus rhamnosus

- 20 %

Pałeczki oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę,

ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę,

kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę,

netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę.

CFU – jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit).

Substancje pomocnicze: mleko odtłuszczone i sacharoza.

Jak wygląda Lakcid forte i co zawiera opakowanie

Jak wygląda Lakcid forte

Przed odtworzeniem proszek w fiolce ma postać bezpostaciowej lub krystaliczno-igiełkowatej suchej

masy o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego.

Przed odtworzeniem proszek w saszetce ma postać sypkich, rozdrobnionych cząstek o zabarwieniu od

jasno do ciemnobeżowego.

Po odtworzeniu uzyskana zawiesina o zabarwieniu od jasno do ciemnobeżowego może być

niejednorodna z widocznymi strątami.

Opakowanie

5 fiolek z proszkiem po 1 dawce

10 fiolek z proszkiem po 1 dawce

5 saszetek z proszkiem po 1 dawce

10 saszetek z proszkiem po 1 dawce

Na opakowaniu bezpośrednim na zgrzewie saszetki leku Lakcid forte naniesiony jest numer serii (Lot)

zapisany jako kombinacja litery i pięciu cyfr oraz termin ważności (EXP) w postaci zapisu „miesiąc

kropka rok”.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

ul. Uniwersytecka 10

20-029 Lublin

Data zatwierdzenia ulotki:

12-1-2019

Safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐2 (DSM 32264) as a feed additive for cats

Safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐2 (DSM 32264) as a feed additive for cats

Published on: Fri, 11 Jan 2019 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐2 when used in feed for cats at a minimum dose of 6 × 109 colony forming units (CFU) per animal and day. The additive is a preparation of viable cells of L. reuteri DSM 32264. This species is considered by EFSA to be suitable for the qualified presum...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

12-1-2019

Safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐1 (DSM 32203) as a feed additive for dogs

Safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐1 (DSM 32203) as a feed additive for dogs

Published on: Fri, 11 Jan 2019 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of Lactobacillus reuteri NBF‐1 when used in feed for dogs at a minimum dose of 6 × 109 colony forming units (CFU) per animal and day. The additive is a preparation of viable cells of L. reuteri DSM 32203. This species is considered by the European Food Safety Authority to be sui...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

31-10-2018

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Safety and efficacy of Lactobacillus hilgardii CNCM I‐4785 and Lactobacillus buchneri CNCM I‐4323/NCIMB 40788 as a silage additive for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a strain of Lactobacillus hilgardii and of Lactobacillus buchneri when used as a technological additive intended to improve ensiling at a proposed application rate of 3.0 x 108 colony forming units (CFU)/kg fresh material. The two bacterial species are considered by EFS...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety