Laboratoria PolfaŁódź Przeziębienie i Grypa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Laboratoria PolfaŁódź Przeziębienie i Grypa 500 mg + 300 mg + 200 mg proszek musujący
 • Dawkowanie:
 • 500 mg + 300 mg + 200 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek musujący
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Laboratoria PolfaŁódź Przeziębienie i Grypa 500 mg + 300 mg + 200 mg proszek musujący
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 6 sasz., 5909990854110, OTC; 10 sasz., 5909990854127, OTC; 14 sasz., 5909990854134, OTC; 20 sasz., 5909990651962, OTC; 28 sasz., 5909990854141, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08541
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musujący

(Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem

.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I

GRYPA

3. Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA i w jakim celu się go

stosuje

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera kwas acetylosalicylowy, kwas

askorbowy (witamina C) i wapń.

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa

przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Kwas askorbowy (witamina C) i wapń wpływają na prawidłową czynność ścian naczyń

krwionośnych. Zmniejszają ich przepuszczalność, działają przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera substancje, które umożliwiają

szybkie i całkowite rozpuszczenie się składników w wodzie. Dzięki temu łatwo się on wchłania i jest

dobrze tolerowany.

Lek stosowany w leczeniu:

objawów przeziębienia i grypy,

gorączki,

bólów mięśni i stawów,

bólów głowy w tym migrenowych,

bólów zębów,

nerwobólów.

Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I

GRYPA

Kiedy nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub inne salicylany, kwas

askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka, dwunastnicy; stany zapalne przewodu

pokarmowego.

Jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do siniaków lub krwawień (skazę krwotoczną, zaburzenia

krzepnięcia krwi).

Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica,

tężyczka).

Jeśli pacjent ma znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi.

Jeśli pacjent ma astmę oraz polipy w nosie.

Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek.

Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Jeśli pacjent ma fenyloketonurię (chorobę genetyczną, charakteryzująca się niedoborem enzymu

nazywanego hydroksylazą fenyloalaniny).

U dzieci w wieku do 12 lat chorujących na ospę wietrzną lub grypę, gdyż może to spowodować

wystąpienie rzadkiej, ale ciężkiej choroby tzw. zespołu Reye’a.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA należy

omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy niesteroidowych leków

przeciwzapalnych.

jeśli pacjent ma alergię (np. katar sienny) lub astmę.

jeśli pacjentka ma krwotoki maciczne lub nadmierne krwawienie miesiączkowe.

jeśli u pacjenta jest planowany zabieg chirurgiczny (nie należy przyjmować leku co najmniej

5 dni przed zabiegiem).

jeśli pacjent ma dnę moczanową.

jeśli u pacjenta występowały wrzody żołądka lub jelit, a także krwawienie z przewodu

pokarmowego.

jeśli pacjent ma łagodną chorobę nerek lub wątroby.

jeśli pacjent ma umiarkowaną niewydolność serca (choroba serca, która może objawiać się jako

duszność i obrzęk stóp).

jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną.

jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze.

jeśli w organizmie pacjenta nie jest wytwarzany enzym nazywany dehydrogenazą glukozo-6-

fosforanową.

jeśli pacjent ma powyżej 65 lat.

jeśli pacjent stosuje dietę ubogosodową.

Inne ważne informacje:

W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych

zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie

tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy, takich jak Laboratoria PolfaŁódź

PRZEZIĘBIENIE I GRYPA może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca

(zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie

należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane 3-5

dni.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy, takich jak Laboratoria PolfaŁódź

PRZEZIĘBIENIE I GRYPA u dzieci do 12 lat, w przypadku zakażeń wirusem ospy wietrznej lub

grypy, może spowodować wystąpienie rzadkiej choroby, powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu

tzw. zespołu Reye’a.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA nie należy stosować, jeśli pacjent

jednocześnie przyjmuje:

leki przeciwzakrzepowe, hamujące zlepianie płytek krwi (np. pochodne kumaryny, heparyna,

tyklopidyna), ponieważ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoków oraz ryzyko wydłużenia

czasu krwawienia,

leki przeciwcukrzycowe (insulina, pochodne sulfonylomocznika),

sulfonamidy (stosowane w zakażeniach bakteryjnych),

fenytoinę lub kwas walproinowym (leki przeciwpadaczkowe),

digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca),

metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów),

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA może powodować osłabienie lub nasilenie

działania innych leków. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego

przyjmowania:

kortykosteroidów oraz innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż może dojść do

działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek,

glikozydów nasercowych (pochodnych digoksyny i strofantyny, leków stosowanych w chorobach

serca) gdyż mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca,

leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (np. probenecydu),

leków moczopędnych (np. furosemidu, leków tiazydowych),

leków obniżających ciśnienie krwi (kaptoprylu, enalaprylu),

pochodnych amfetaminy,

trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. opipramolu, doksepiny),

związków fluoru,

niektórych antybiotyków (fluorochinolonów i tetracyklin, leków stosowanych w zakażeniach

bakteryjnych); powinno się zachować 3 godzinną przerwę pomiędzy tymi lekami a lekiem

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA ,

witaminy D i leków blokujących kanał wapniowy (grupa leków stosowanych w nadciśnieniu

tętniczym).

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek zaleca się przyjmować po posiłku.

Picie alkoholu podczas stosowania leku może nasilać drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego

na przewód pokarmowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

w czasie ciąży i karmienia

piersią.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

może powodować zaburzenia płodności u

kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA stosowany w zalecanych dawkach, nie ma

wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera sód

Lek zawiera 178-356 mg sodu na dawkę

(1-2 saszetki), należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze

zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA zawiera aspartam

– źródło fenyloalaniny.

Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Kwas askorbowy (witamina C) zawarty w leku może fałszować wyniki niektórych testów

wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie glukozy lub kreatyniny we krwi

i moczu, badanie kału na krew utajoną).

3.

Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci

powyżej 12 lat.

Zalecana dawka:

Dorośli:

1 lub 2 saszetki 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 saszetka 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w ½ szklanki letniej wody, wymieszać i wypić.

Lek zaleca się stosować po posiłku.

Nie należy stosować leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA dłużej niż zalecane

3-5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE

I GRYPA

W razie przypadkowego zażycia dawki, przewyższającej zalecaną dawkę dobową, mogą wystąpić

objawy przedawkowania (związane z obecnością kwasu acetylosalicylowego): przyspieszenie

oddechu, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu (szumy uszne), bóle i zawroty głowy,

zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej (np. ubytek potasu), obniżenie stężenia

glukozy we krwi, zmiany skórne.

W przypadku ostrego zatrucia mogą wystąpić: majaczenie, drżenie, duszność, nadmierna potliwość,

pobudzenie psychoruchowe, wysoka gorączka, śpiączka.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA stosuje się doraźnie. W przypadku

pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących ciężkich działań

niepożądanych:

krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią fusowatych wymiotów i smolistych

stolców,

nadżerki błony śluzowej przewodu pokarmowego,

reakcje alergiczne (takie jak poważne trudności w oddychaniu lub świszczący oddech,

duszności).

Poza tym mogą wystąpić inne działania niepożądane:

zwiększone ryzyko krwawień,

zaostrzenie lub nawrót choroby wrzodowej,

nudności, wymioty, bóle brzucha,

zwiększone krwawienia miesiączkowe,

zmiany skórne: rumień, pokrzywka,

obrzęki,

nadciśnienie,

niewydolność serca,

zawroty głowy,

szum w uszach,

pocenie się.

Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie kwas acetylosalicylowy może być związane

z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Lek należy

przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie stosować leku, jeśli wygląd proszku

w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy

500 mg

kwas askorbowy (witamina C)

300 mg

wapń (w postaci wapnia laktoglukonianu)

200 mg

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu wodorowęglan (178 mg jonów sodu), kwas

cytrynowy bezwodny, aspartam, aromat grejpfrutowy, sodu laurylosiarczan, betakaroten 1%,

powidon K-25.

Jak wygląda lek Laboratoria PolfaŁódź PRZEZIĘBIENIE I GRYPA i co zawiera opakowanie

Lek ma postać sypkiego proszku musującego zapakowanego w saszetki.

Opakowanie zewnętrzne – pudełko tekturowe zawierające 6, 10, 14, 20 lub 28 saszetek oraz ulotkę dla

pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142 B

02-305 Warszawa

tel/fax:

22 616 33 48 / 22 617 69 21

Wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna

ul. gen. Mariana Langiewicza 58

95-050 Konstantynów Łódzki

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

listopad 2017