Krople żołądkowe forte

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Krople żołądkowe forte płyn doustny
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Krople żołądkowe forte płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 39 ml, 5909990494118, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04941
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

KROPLE ŻOŁĄDKOWE FORTE, płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Krople Żołądkowe Forte i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Krople Żołądkowe Forte

Jak stosować lek Krople Żołądkowe Forte

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Krople Żołądkowe Forte

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Krople Żołądkowe Forte i w jakim celu się go stosuje

Produkt leczniczy roślinny przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych

wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Lek stosowany tradycyjnie w niestrawności oraz jako środek pobudzający łaknienie.

Działanie leku tłumaczy się tym, że związki goryczowe zawarte w nalewkach pobudzają wydzielanie

soku żołądkowego, poprawiają trawienie, wzmagają łaknienie a także działają wiatropędnie.

Wskazania do stosowania:

Lek stosuje się tradycyjnie w niestrawności objawiającej się wzdęciami, uczuciem pełności w jamie

brzusznej oraz w tymczasowym braku apetytu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Krople Żołądkowe Forte

Kiedy nie stosować leku Krople Żołądkowe Forte

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na mentol;

jeśli u pacjenta występuje zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle w obrębie jamy brzusznej,

nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Krople Żołądkowe Forte należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Nie stosować u pacjentów z uszkodzeniem mózgu i chorobami umysłowymi.

Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym (zgagą) powinni unikać stosowania przetworów z liści

mięty pieprzowej ze względu na możliwość nasilenia się zgagi. Pacjenci z kamicą żółciową i innymi

schorzeniami dróg żółciowych powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania

przetworów z liści mięty pieprzowej.

Podczas leczenia należy unikać intensywnej ekspozycji na promieniowanie UV.

Krople Żołądkowe Forte zawierają etanol (alkohol)

Lek zawiera do 75% (V/V) etanolu (alkoholu), tzn. do 1480 mg na dawkę jednorazową (2,5 ml), co

jest równoważne 37,5 ml piwa, 15,6 ml wina na dawkę. Lek szkodliwy dla osób z chorobą

alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią,

dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Krople Żołądkowe Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Pacjenci przyjmujący inne leki, które wydawane są z przepisu lekarza, powinni przed zastosowaniem

przetworów z dziurawca poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających danych nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia

piersią.

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjenci stosujący lek nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3.

Jak stosować lek Krople Żołądkowe Forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 2,5 ml płynu rozcieńczyć w ¼ szklanki wody, pić 3 razy

na dobę.

W niestrawności zazwyczaj stosuje się po posiłkach, w braku apetytu pół godziny przed posiłkiem.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie podczas stosowania leku, należy skonsultować się

z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Krople Żołądkowe Forte

Brak danych na temat przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Krople Żołądkowe Forte

Pominięcie dawki leku nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonego leczenia. Należy

kontynuować leczenie z zachowaniem

dotychczasowego dawkowania. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

tachykardia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

uczucie niepokoju,

ból głowy,

nadwrażliwość na światło słoneczne (szczególnie u osób o jasnej karnacji),

skórne reakcje alergiczne, świąd,

uczucie zmęczenia,

nudności, skurcze brzucha, zgaga. W przypadku zastosowania kropli u osób z refluksem

żołądkowo-przełykowym choroba może ulec zaostrzeniu i może nasilić się zgaga.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Krople Żołądkowe Forte

Lek należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Krople Żołądkowe Forte

Substancjami czynnymi leku są: nalewka z korzenia kozłka, nalewka miętowa, nalewka z ziela

dziurawca, nalewka gorzka (

Amara tinctura

) z: korzenia goryczki, liści bobrka, naowocni

pomarańczy gorzkiej.

100 g leku zawiera:

Nalewka z

Valeriana officinalis

radix

(korzeń kozłka) (1:5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny:

etanol 70% (V/V) - 25,0 g

Nalewka z

Mentha

piperite

folium

(liść mięty pieprzowej) (1:20), rozpuszczalnik ekstrakcyjny:

etanol 90° - 25,0 g

Nalewka z

Hypericum perforatum

, herba

(ziele dziurawca) (1:4,47), rozpuszczalnik ekstrakcyjny:

etanol 70° - 25,0 g

Nalewka gorzka (1:5) z:

Gentiana lutea

radix

(korzeń goryczki)

Menyanthes trifoliata

folium

(liść bobrka)

Citrus aurantium

pericarpium

(naowocnia pomarańczy gorzkiej)

(rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70°) - 25,0 g

Lek zawiera 65%-75% (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Krople Żołądkowe Forte i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła brunatnego w tekturowym pudełku.

Butelka zawiera 39 ml płynu.

Do opakowania dołączona jest miarka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„Herbapol-Lublin” S.A.

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

„Herbapol-Lublin” S.A.

ul. Diamentowa 25,

20-471 Lublin

tel. 81 74 88 301, 697 070 204

Data ostatniej aktualizacji ulotki: