Kornam

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Kornam 5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Kornam 5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990484317, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04843
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZLN.4020.07104-07105.2013

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kornam, 2 mg, tabletki

Kornam, 5 mg, tabletki

Terazosinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Kornam i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kornam

Jak stosować Kornam

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Kornam

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Kornam i w jakim celu się go stosuje

Kornam należy do grupy leków zwanych antagonistami receptorów alfa-adrenergicznych (lub lekami

alfa-adrenolitycznymi).

Kornam powoduje zmniejszenie napięcia ścian naczyń krwionośnych (żył i tętnic) i ich rozszerzenie,

co ułatwia przepływ krwi przez te naczynia. Lek rozluźnia również mięśnie gruczołu krokowego i szyi

pęcherza moczowego, ułatwiając oddawanie moczu.

Kornam stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi, w leczeniu łagodnego rozrostu

gruczołu krokowego (powiększonego gruczołu krokowego), w objawowym leczeniu zaburzeń

oddawania moczu na skutek zwężenia dróg moczowych w wyniku łagodnego rozrostu gruczołu

krokowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kornam

Kiedy nie stosować leku Kornam

jeśli pacjent ma uczulenie na terazosynę, inne leki alfa-adrenolityczne lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kornam należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Kornam może znacząco obniżać ciśnienie tętnicze krwi, powodować obniżenie ciśnienia krwi przy

zmianie pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą (niedociśnienie ortostatyczne) i omdlenie. Ryzyko

tych zaburzeń jest większe na początku leczenia, po zwiększeniu dawki leku, a także u pacjentów

odwodnionych, ograniczających spożycie soli i w podeszłym wieku (≥65 lat), a także po dodaniu do

leczenia dodatkowego leku przeciwnadciśnieniowego lub moczopędnego.

UR.DZL.ZLN.4020.07104-07105.2013

Jeśli pacjent wznawia przyjmowanie leku Kornam po kilkudniowej przerwie, lekarz zaleci

zastosowanie początkowej dawki 1 mg w celu niknięcia zaburzeń związanych ze zmniejszeniem

ciśnienia krwi.

Pacjenci ze skłonnością do nadmiernych spadków ciśnienia tętniczego powinni zachować ostrożność,

gdyż podczas zbyt szybkiego wstawania mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub

omdlenie. W razie wystąpienia takich objawów należy usiąść lub położyć się, a po ustąpieniu

objawów ostrożnie wstawać. Opisane objawy najczęściej same ustępują i zwykle nie powracają

w trakcie dalszego leczenia lub po zwiększeniu dawki. W celu uniknięcia niedociśnienia tętniczego

lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od dawki 1 mg przyjętej przed snem.

Terazosyna (substancja czynna leku Kornam) może spowodować przedłużony, bolesny wzwód (tzw.

priapizm). Jeśli wzwód utrzymuje się dłużej niż 4 godziny lub jest bolesny, należy natychmiast

zwrócić się do lekarza. Może być konieczne natychmiastowe leczenie w celu uniknięcia ciężkich

powikłań.

Lekarz będzie szczególnie uważnie monitorował przebieg leczenia u pacjentów z obrzękiem płuc

spowodowanym zwężeniem zastawki serca lub z niewydolnością serca.

Jednoczesne stosowanie leku Kornam i takich leków, jak syldenafil, tadalafil lub wardenafil wymaga

szczególnej ostrożności ze względu na ryzyko objawów niedociśnienia tętniczego. Należy w tej

sprawie poradzić się lekarza.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent kiedykolwiek zemdlał po oddaniu moczu, gdyż u takich

pacjentów stosowanie leku Kornam jest niewskazane.

Jeśli pacjent ma się poddać chirurgicznemu leczeniu zaćmy, należy przed zabiegiem poinformować

operującego okulistę o przyjmowaniu leku Kornam obecnie lub w przeszłości.

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie moczu w celu diagnostyki guza chromochłonnego (guza

rdzenia nadnercza), musi powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Kornam.

Dzieci

Leku Kornam nie stosuje się u dzieci.

Kornam a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed przyjęciem jakiegokolwiek dodatkowego leku, w tym również leku dostępnego bez recepty,

witamin i preparatów ziołowych, należy skonsultować się z lekarzem. Kornam i inne jednocześnie

stosowane leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

Dotyczy to zwłaszcza następujących leków:

inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (tj. klonidyna, moksonidyna);

leki moczopędne;

inne leki alfa-adrenolityczne (np. doksazosyna, prazosyna);

azotany (np. nitrogliceryna);

leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej;

leki stosowane w leczeniu chorób serca (tj. leki beta-adrenolityczne, antagoniści kanału

wapniowego);

leki sympatykomimetyczne (np. dopamina, efedryna, adrenalina, metaraminol, metoksamina);

leki stosowane w leczeniu chorób oczu;

leki stosowane w celu złagodzenia objawów nieżytu nosa (tj. fenylefryna);

leki stosowane w zaburzeniach wzwodu (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil).

UR.DZL.ZLN.4020.07104-07105.2013

Kornam z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

W okresie przyjmowania leku Kornam należy unikać spożywania napojów alkoholowych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za

konieczne. Leku nie należy stosować na krótko przed porodem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Kornam wpływa w znacznym stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zwłaszcza na początku leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, senność i (lub) omdlenia. Nie należy

prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w ciągu 12 godzin od przyjęcia pierwszej dawki leku, po

zwiększeniu dawki oraz po wznowieniu przyjmowania leku Kornam po przerwie.

Kornam zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Kornam

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz przepisze odpowiednią dawkę i określi, jak często należy lek przyjmować. Może wielokrotnie

zmieniać dawkę, zanim dobierze optymalną. Nie wolno zmieniać dawki leku ani przerywać leczenia

bez porozumienia z lekarzem. Jeśli lekarz nie zadecyduje inaczej, lek należy przyjmować przed snem.

Tabletki należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku wynosi 1 mg (pół tabletki 2 mg) przed snem i nie

należy jej przekraczać.

Następnie lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę, jeżeli to konieczne, do momentu unormowania

wartości ciśnienia tętniczego.

Zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi od 2 mg do 10 mg na dobę, należy ją przyjmować przed

snem. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg (w wyjątkowych przypadkach 40 mg).

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Dawka początkowa wynosi 1 mg na dobę (pół tabletki 2 mg) przed snem. Dawkę leku zwiększa się

stopniowo do czasu uzyskania poprawy klinicznej, zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj stosuje

się dawkę dobową 10 mg terazosyny. Wynik leczenia można zaobserwować po upływie 2 tygodni od

rozpoczęcia leczenia. Najlepsze rezultaty uzyskuje się po 4 do 6 tygodniach, stosując dawkę 10 mg

terazosyny na dobę. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi od 5 mg do 10 mg przed

snem. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki leku nie jest konieczne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Leku nie powinni stosować pacjenci, którzy wydalają zmniejszone ilości moczu lub nie wydalają go

wcale, a także pacjenci z ciężką niewydolnością nerek. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza.

UR.DZL.ZLN.4020.07104-07105.2013

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Leku nie powinni stosować pacjenci, u których stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy ta uwaga go dotyczy, powinien skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kornam

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, gdyż

możliwe jest nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Pominięcie zastosowania leku Kornam

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć lek Kornam o zwykłej porze, powinien przyjąć go jak najszybciej

i kontynuować przyjmowanie leku według dotychczasowego schematu. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Kornam

Przed podjęciem decyzji o przerwaniu stosowania leku należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Nawet w przypadku dobrego samopoczucia nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Po kilkudniowej przerwie w stosowaniu terazosyny leczenie należy wznawiać od dawki początkowej

1 mg.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Kornam może powodować omdlenia. Po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić nadmierne

zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, powodujące zawroty głowy, a w ciężkich przypadkach

omdlenie.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

ból głowy

zawroty głowy

uczucie osłabienia

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

zapalenie zatok

nerwowość

senność

niepokój

odczucie mrowienia

niewyraźne widzenie, podwójne widzenie

kołatanie serca, przyspieszona czynność serca

zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi przy zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą,

powodujące zawroty głowy

duszność

obrzęk błony śluzowej nosa

nudności

bóle kończyn, bóle pleców

zaburzenia wzwodu

obrzęki kończyn

uczucie zmęczenia

obrzęk błon śluzowych

UR.DZL.ZLN.4020.07104-07105.2013

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

zmniejszony popęd płciowy

depresja

omdlenie

obrzęki

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

zwiększenie masy ciała

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zapalenie oskrzeli, objawy grypy, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

zakażenie dróg moczowych

zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)

bardzo ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)

dna moczanowa

bezsenność

zapalenie spojówek

szumy uszne

zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków

rozszerzenie naczyń krwionośnych

kaszel, krwawienie z nosa

ból brzucha, zaparcie, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, wzdęcia,

wymioty

zwiększona częstość oddawania moczu, nietrzymanie moczu

nadmierne pocenie się

świąd

wysypka

bóle stawów, zapalenie stawów, zmiany chorobowe w obrębie stawów (artropatia), bóle mięśni,

ból szyi, ból barków

zwiększona częstość oddawania moczu, nietrzymanie moczu

przedłużony i (lub) bolesny wzwód (priapizm)

ból w klatce piersiowej

obrzęk twarzy

zwiększona temperatura ciała

zmniejszone stężenie albuminy, zmniejszona wartość hematokrytu, zmniejszone stężenie

barwnika krwi (hemoglobiny), zmniejszone stężenie białka całkowitego

zmniejszona liczba krwinek białych (leukocytów).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Kornam

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

UR.DZL.ZLN.4020.07104-07105.2013

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunać leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Kornam

Substancją czynną leku Kornam jest terazosyna.

Tabletki 2 mg

Jedna tabletka zawiera 2 mg terazosyny w postaci terazosyny chlorowodorku dwuwodnego.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, talk,

krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa.

Tabletki 5 mg

Jedna tabletka zawiera 5 mg terazosyny w postaci terazosyny chlorowodorku dwuwodnego.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, talk,

krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty.

Jak wygląda Kornam i co zawiera opakowanie

Tabletki 2 mg

Żółte, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Tabletki 5 mg

Żółtopomarańczowe, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym po

jednej stronie.

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku zawierają 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

<Logo Sandoz>