Kora kasztanowca

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Kora kasztanowca zioła do zaparzania
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Kora kasztanowca zioła do zaparzania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 50 g, 5909990903016, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09030
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO KORA KASZTANOWCA (Hippocastani cortex) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Skład w przeliczeniu na 100g: Kora kasztanowca (Hippocastani cortex), 100g 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zioła do zaparzania 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Wskazania do stosowania Środek tradycyjnie stosowany zewnętrznie jako pomocniczy w leczeniu niewielkich obrzęków i siniaków powstałych po łagodnych urazach. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania na skórę w postaci odwaru: Dorośli: 1 łyżkę stołową rozdrobnionej kory (ok. 4g) zalać 1,5 – 2 szklankami letniej wody, ogrzać do wrzenia, gotować powoli pod przykryciem 5-10 min i przecedzić. Ciepły odwar użyć do przygotowania okładów na zmienione chorobowo miejsca. Okłady stosować do 3 razy dziennie.
4.3 Przeciwwskazania Nie stosować okładów na otwarte rany, miejsca sączące na skórze i rozległe powierzchnie ciała.
4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują nie wymienione w oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.
4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Dotychczas nie stwierdzono.
4.6 Ciąża lub laktacja Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego podczas ciąży i karmienia piersią.
4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Nie stwierdzono.
4.8 Działania niepożądane Dotychczas nie stwierdzono. Eskulina zawarta w korze kasztanowca może powodować kontaktowe zapalenie skóry. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.
4.9 Przedawkowanie Brak danych.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Środek tradycyjnie stosowany zewnętrznie jako pomocniczy w leczeniu niewielkich obrzęków i siniaków powstałych po łagodnych urazach. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne Brak wystarczających danych.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak wystarczających danych.
6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Nie dotyczy
6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy
6.3 Okres ważności 1 rok
6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Torebka z papieru kredowanego powlekanego polietylenem zawierająca 50g rozdrobnionej, wysuszonej kory kasztanowca.
6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania – patrz punkt 4.2.
7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb 98-345 Mokrsko 118

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 9030
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 16.11.2001 r./18.08.2006 r./24.09.2008 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.