Kopiryna - tabletki od bólu głowy

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Kopiryna - tabletki od bólu głowy 400 mg + 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 400 mg + 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Kopiryna - tabletki od bólu głowy 400 mg + 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 6 tabl., 5909990998210, OTC; 6 tabl., 5909990421886, OTC; 12 tabl., 5909990998227, OTC; 12 tabl., 5909990421893, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09982
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum

400 mg + 50 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek K

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku K

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

Jak stosować lek K

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek K

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy o działaniu przeciwbólowym,

przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Uważa się, że kofeina wspomaga działanie kwasu

acetylosalicylowego przy bólach głowy oraz, że kofeina podawana doustnie z lekami

przeciwbólowymi zmniejsza zmęczenie i zatrzymywanie płynów związane z menstruacją.

Lek stosuje się w przypadku dolegliwości bólowych o lekkim i średnim nasileniu, np. ból głowy,

bóle mięśni, bóle menstruacyjne i gorączka.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Kiedy nie stosować leku K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inne salicylany, inne niesteroidowe leki

przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych

w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występują:

ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek, serca;

ciężkie niewyrównane nadciśnienie;

czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy;

krwawienie z przewodu pokarmowego;

skaza krwotoczna (ogólna skłonność do krwawień).

jeśli u pacjenta stwierdzono wystąpienie

w przeszłości

napadów astmy

oskrzelowej,

wywołanej podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu,

szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

w okresie ciąży i karmienia piersią;

jeśli pacjent stosuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

u dzieci w wieku poniżej 12 lat, w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko

wystąpienia zespołu Reye’a;

co najmniej 5 dni przed zabiegiem chirurgicznym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek K

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

należy stosować ostrożnie i tylko za zgodą lekarza

w przypadku:

astmy oskrzelowej, przewlekłych chorób dróg oddechowych, gorączki siennej, polipów błony

śluzowej nosa lub reakcji uczuleniowych;

zaburzeń krzepnięcia krwi (w wyniku niedoboru witaminy K);

niedokrwistości (niedoboru krwinek czerwonych);

podwyższonego ciśnienia krwi;

zaburzeń czynności serca;

dny moczanowej (choroby związanej ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we

krwi);

zaburzeń czynności wątroby i nerek;

jednoczesnego podawania leków przeciwzakrzepowych;

przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, lub krwawień z przewodu

pokarmowego;

niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu uczestniczącego w przemianach

zachodzących w krwinkach czerwonych).

Jednoczesne stosowanie leku

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

z alkoholem zwiększa ryzyko

krwawień z przewodu pokarmowego.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza zawierających kilka substancji czynnych,

może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek.

Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub

ma problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku K

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

z następującymi lekami:

metotreksat (stosowany w chorobach nowotworowych, reumatycznych, łuszczycy);

pochodne kumaryny, heparyna, tyklopidyna (leki przeciwzakrzepowe);

inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane w zwalczaniu gorączki, bólu, stanów

zapalnych);

glikokortykosteroidy z wyjątkiem hydrokortyzonu (stosowane m. in. w stanach zapalnych,

uczuleniach);

digoksyna (stosowana w niewydolności serca);

leki stosowane w cukrzycy;

kwas walproinowy (stosowany w padaczce);

sympatykomimetyki (stosowane np. w astmie, katarze, jaskrze, nadciśnieniu);

tyroksyna (stosowana w niedoczynności tarczycy);

substancje o działaniu zbliżonym do efedryny (stosowana w niedociśnieniu, stanach zapalnych

błon śluzowych);

pochodne kwasu barbiturowego (stosowane m.in. jako środki nasenne);

benzbromaron, probenecyd (stosowane w dnie moczanowej);

leki moczopędne (np. spironolakton, furosemid – stosowane w nadciśnieniu);

inhibitory konwertazy angiotensyny (stosowane w nadciśnieniu);

leki przeciwhistaminowe (stosowane w uczuleniu);

teofilina (stosowana w astmie oskrzelowej);

cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy);

inhibitory gyrazy z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego (stosowane

w zakażeniach bakteryjnych);

disulfiram (stosowany w alkoholizmie);

doustne środki antykoncepcyjne.

Leku K

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

nie należy także stosować z alkoholem ani tytoniem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku zajścia w ciążę podczas długotrwałego zażywania leku, należy poinformować o tym

lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.

Jak stosować lek K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku

OPIRYNA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

, to:

Dorośli: od 1 do 2 tabletek do 3 razy na dobę

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: od ½ do 1 tabletki 3 razy na dobę

Tabletki należy połykać popijając dużą ilością wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Lek nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić:

bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie i krwawienia

z przewodu pokarmowego (objawy krwawienia to fusowate wymioty, smoliste stolce, do

krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka), choroba wrzodowa żołądka lub

dwunastnicy, perforacja (przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego), dolegliwości

żołądkowo-jelitowe;

przemijające zaburzenia czynności wątroby;

ból głowy przy długotrwałym stosowaniu;

zawroty głowy i szumy uszne, zwykle po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku;

zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-

płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, niedobór płytek krwi. Skutkiem krwawień

może być niedokrwistość.

wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym podwyższonym ciśnieniem

krwi i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe); przemijający wzrost ciśnienia

krwi;

po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano uszkodzenie

nerek;

reakcje uczuleniowe: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje skórne (np. wysypka,

pokrzywka), zaburzenia oddychania, zaburzenia pracy serca, obrzęk i bardzo rzadko ciężkie

reakcje uczuleniowe, w tym wstrząs anafilaktyczny (może wystąpić obrzęk twarzy i powiek,

obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności w oddychaniu, duszność aż do

napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia krwi; w przypadku

wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową

opiekę medyczną);

bezsenność, niepokój;

kołatanie serca, przyspieszenie rytmu serca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309,

e-mail ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy i kofeina.

Inny składnik leku to skrobia ziemniaczana.

Jak wygląda lek K

OPIRYNA

TABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

i co zawiera opakowanie

Blister z folii PP lub Aluminium/ PVC w tekturowym pudełku.

6 szt. (1 blister po 6 szt.)

12 szt. (2 blistry po 6 szt. lub 1 blister po 12 szt.)

Podmiot odpowiedzialny

MEDICOFARMA S.A.

ul. Sokołowska 9 lok. 19

01-142 Warszawa

Wytwórca

Medicofarma S.A.

Tarnobrzeska 13

26-613 Radom

„MARCMED” Sp.z o.o.

ul. Zamenhofa 29-31

20-435 Lublin

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2016