Koferina - tabletki od bólu głowy

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Koferina - tabletki od bólu głowy 300 mg + 100 mg + 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 300 mg + 100 mg + 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Koferina - tabletki od bólu głowy 300 mg + 100 mg + 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 6 tabl., 5909990999712, OTC; 6 tabl., 5909990421947, OTC; 10 tabl., 5909990999729, OTC; 10 tabl., 5909990421954, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09997
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OFERINA

TABLETKI

BÓLU

GŁOWY

Acidum acetylsalicylicum + Ethenzamidum + Coffeinum

400 mg + 100 mg + 50 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

Jak stosować lek K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek K

OFERINA

-T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera trzy substancje czynne: kwas acetylosalicylowy o działaniu przeciwbólowym,

przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, etoksybenzamid o działaniu przeciwbólowym

i przeciwgorączkowym, oraz kofeinę, która wspomaga działanie kwasu acetylosalicylowego

w leczeniu bólów głowy.

Lek stosuje się w przypadku dolegliwości bólowych o lekkim i średnim nasileniu, np. bóle głowy,

bóle mięśni, bóle reumatyczne, miesiączkowe i gorączka.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku K

OFERINA

- T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Kiedy nie stosować leku K

OFERINA

- T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inne salicylany, inne niesteroidowe leki

przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych

w punkcie 6);

jeśli pacjent ma:

ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek, serca;

ciężkie niewyrównane nadciśnienie;

czynną chorobę wrzodowa żołądka i dwunastnicy;

krwawienie z przewodu pokarmowego;

skazę krwotoczną (ogólna skłonność do krwawień);

jeśli u pacjenta stwierdzono wystąpienie w przeszłości napadów astmy oskrzelowej, wywołanej

podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych

leków przeciwzapalnych;

w okresie ciąży i karmienia piersią;

jeśli pacjent stosuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

u dzieci w wieku poniżej 12 lat, w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko

wystąpienia zespołu Reye’a;

co najmniej 5 dni przed zabiegiem chirurgicznym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Lek K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

należy stosować ostrożnie i tylko za zgodą lekarza

w przypadku:

astmy oskrzelowej, przewlekłych chorób dróg oddechowych, kataru siennego,

polipów błony śluzowej nosa lub reakcji uczuleniowych;

zaburzeń krzepnięcia krwi (w wyniku niedoboru witaminy K);

niedokrwistości (niedoboru krwinek czerwonych);

podwyższonego ciśnienia krwi;

zaburzeń czynności serca;

dny moczanowej (choroby związanej ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi);

zaburzeń czynności wątroby i nerek;

jednoczesnego podawania leków przeciwzakrzepowych;

przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, lub krwawień z przewodu

pokarmowego;

niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu uczestniczącego w przemianach

zachodzących w krwinkach czerwonych).

Jednoczesne stosowanie leku K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

z alkoholem zwiększa ryzyko

krwawień z przewodu pokarmowego.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza zawierających kilka substancji czynnych,

może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek.

Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście

w ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

K

OFERINA

- T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

z następującymi lekami:

metotreksat (stosowany w chorobach nowotworowych, reumatycznych, łuszczycy);

pochodne kumaryny, heparyna, tyklopidyna (leki przeciwzakrzepowe);

inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane w zwalczaniu gorączki, bólu, stanów

zapalnych);

glikokortykosteroidy z wyjątkiem hydrokortyzonu (stosowane w stanach zapalnych,

uczuleniach);

digoksyna (stosowana w niewydolności serca);

leki stosowane w cukrzycy;

kwas walproinowy (stosowany w padaczce);

sympatykomimetyki (stosowane np. w astmie, katarze, jaskrze, nadciśnieniu);

tyroksyna (stosowana w niedoczynności tarczycy);

substancje o działaniu zbliżonym do efedryny (stosowana w niedociśnieniu, stanach zapalnych

błon śluzowych);

pochodne kwasu barbiturowego (stosowane m.in. jako środki nasenne);

benzbromaron, probenecyd (stosowane w dnie moczanowej);

leki moczopędne (np. spironolakton, furosemid – stosowane w nadciśnieniu);

inhibitory konwertazy angiotensyny (stosowane w nadciśnieniu);

leki przeciwhistaminowe (stosowane w uczuleniu);

teofilina (stosowana w astmie oskrzelowej);

cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy);

inhibitory gyrazy z grupy pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego

(stosowane w zakażeniach bakteryjnych);

disulfiram (stosowany w alkoholizmie);

doustne środki antykoncepcyjne.

Leku K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

nie należy także stosować z alkoholem ani tytoniem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku zajścia w ciążę podczas długotrwałego zażywania leku, należy powiedzieć

o tym lekarzowi.

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować lek K

OFERINA

-T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku K

OFERINA

ABLETKI

BÓLU

GŁOWY

Dorośli 1 lub 2 tabletki do 3 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat: ½ do 1 tabletki 3 razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować podczas lub po posiłku, popijając dużą ilością wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku K

OFERINA

-T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku K

OFERINA

-T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku K

OFERINA

-T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Lek nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić:

bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie i krwawienia

z przewodu pokarmowego (objawy krwawienia to fusowate wymioty, smoliste stolce),

do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka), choroba wrzodowa żołądka lub

dwunastnicy, perforacja (przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego), dolegliwości

żołądkowo-jelitowe;

przemijające zaburzenia czynności wątroby;

ból głowy przy długotrwałym stosowaniu;

zawroty głowy i szumy uszne, zwykle po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku;

zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-

płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, niedobór płytek krwi; skutkiem krwawień

może być niedokrwistość;

wylew krwi do mózgu (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym podwyższonym ciśnieniem

krwi i (lub) jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe); przemijający wzrost ciśnienia

krwi;

po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano uszkodzenie

nerek;

reakcje uczuleniowe: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje skórne (np. wysypka,

pokrzywka), zaburzenia oddychania, zaburzenia pracy serca, obrzęk i bardzo rzadko ciężkie

reakcje uczuleniowe, w tym wstrząs anafilaktyczny (może wystąpić obrzęk twarzy i powiek,

obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności w oddychaniu, duszność aż do

napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia krwi; w przypadku

wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową

opiekę medyczną);

bezsenność, niepokój;

kołatanie serca, przyspieszenie rytmu serca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek K

OFERINA

-T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek K

OFERINA

-T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

Substancjami czynnymi są: kwas acetylosalicylowy, etoksybenzamid i kofeina.

Pozostały składnik leku to: skrobia ziemniaczana.

Jak wygląda lek K

OFERINA

-T

ABLETKI

OD

BÓLU

GŁOWY

i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku zawiera 6 lub 10 tabletek w blistrach PP lub Aluminium/PVC w pudełku

tekturowym lub bez pudełka tekturowego.

Podmiot odpowiedzialny:

Medicofarma S.A.

ul. Sokołowska 9 lok.19

01-142 Warszawa

Wytwórca:

Medicofarma S.A.

ul. Tarnobrzeska 13

26-613 Radom

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2016